PowerPoint-presentatie

advertisement
Wie verovert het Colombiaanse El Dorado?
het legendarische El Dorado:
een goudschat
het economische El Dorado:
de bodem
Grondstoffen
Aanstelling Muesca-stamhoofd
op een vlot in het Guatavitameer
Oliewinning
Landbouw
Colombiaanse
Arabico
1. Ontwikkeling Colombiaanse multiculturele samenleving
Indígenas
Creolen
Afro-Colombianen
Mestiezen
 Voorouders:
precolombiaans
 Voorouders:
Europees
 Voorouders: zwarte
slaven
 Voorouders:
gemengd
 3,4%
 37%
 10,6%
 49%
 bv. Celia
 bv. president Santos
 bv. Deyanira
 bv. Fanny
2. Europese kolonisatie bracht o.a. de banaan naar Colombia
Verspreiding van de banaan in
tijd en ruimte
Zelfde scenario voor:
Suikerriet (ca.1550)
600 v.C.
200
800
1500
Koffie (18e eeuw)
nu
Katoen (18e eeuw)
3. UFC moderniseerde San Marta-regio in Colombia (einde 19e e.)
Inheemse migratie




Colonos: kleine grondeigenaars
Campesinos: loonarbeiders
Kleine middenstand in de steden
Lokale markt
Bananenteelt en migraties sinds 1850
Migraties:
Exportroutes
Immigratie Amerikaans kapitaal
United Fruit Company
 Infrastuctuur
 grootgrondbezit
 wereldmarkt
4. Onrust op de plantages van de UFC 1928
In de greep van de inktvis (UFC)
UFC bezit:
 Infrastructuur
 eigen winkels
UFC controleert :
 loonpolitiek
 prijzen
Ongenoegen
Gevolgen :
 middenstand: concurrentie UFC-winkels
 campesinos: sociale neergang
 colonos: verkoop grond aan UFC
 staking en betoging
Massaslachting
Reactie:
 druk VS op regering
 ingrijpen Colombiaans leger
 staking onderdrukt
 geen resultaat
5. Grote bedrijven beschermd
strijd campesinos
ontaardt in gewapend conflict
 waardig leven
 inperking grootgrondbezit
bescherming grootgrondbezit
door overheid + leger
Beeldvorming in V.S.
‘vrolijke Miss Chiquita’
guerrilla: eisen boeren
afdwingen met geweld
gevolgen
1. paramilitarisme
2. guerilla -groepen
3. oorlogsellende
 boerenbevolking vlucht
 bedrijven pikken grond in
 ca. 200 000 doden
1947
1948
1960 - 2010
6. Druk van landbouw- en mijnconcerns op de kleine boer vandaag
de overheid
visies op het economische El Dorado
de BD campagne-dames
Celia:
 autonomie van de kleine boer
 geweldloos verzet (baston)
 massa versus geweer
President Santos:
grootschalige exploitatie
van bodem en grond
Aanpak:
 internationalisering
 transnationale investeringen
 monoculturen
Gevolgen:
 exportgericht
 lokale landbouw
bedreigd en
 beperkt gesubsidieerd
Deyanira:
 klein grondbezit waarderen
 en verdedigen
Fanny:
 natuurlijke bemesting
 boeren motiveren en
vormen
Download