Corporate Real Estate Management

advertisement
Corporate Real
Estate Management
Besparen op uw vastgoed?
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Na personeelskosten vertegenwoordigen vastgoedkosten
doorgaans het grootste aandeel in de totaalkost van een
onderneming.
Vanuit onze expertteams in België en Nederland, kunnen wij
u bij de volgende zaken ondersteunen:
Kansen voor u
• Besparingspotentieel
• Flexibiliteit van het bedrijf verhogen door vrijmaken van
vermogen in vastgoed
• Vastgoedstrategie laten aansluiten bij de bedrijfsstrategie
en de mogelijkheid om beide zowel afzonderlijk als
versterkend uit te bouwen
• Waarde-creatie door proactief vastgoedbeheer
• Optimalisering van bezettingsgraad en efficiëntie
• Tevredenheid en productiviteit van medewerkers
• Vrijgekomen cash uit uw vastgoedportefeuille rendabel
herinvesteren.
• Risicobeheersing; vermindering van:
• Omgevingsrisico’s
• Organisatorische risico’s
• Projectrisico’s
Inzichtelijk maken vastgoedportefeuille
Door middel van een portefeuilleanalyse en
behoeftebepaling krijgt u inzicht in de omvang en KPI’s
(o.a. rendabiliteit, meerwaardepotentieel, bezettingsgraad,
kostensamenstelling, investeringsbehoefte).
Ontwikkelen lange termijn vastgoedvisie
Via de ontwikkeling van een vastgoedstrategie en –visie
helpen we u bij het optimaliseren van de prestaties van
de vastgoedportefeuille en het indammen van risico’s.
Hiertoe kan een strategisch vastgoedbeleidsplan, MJOP of
prestatiemeting op ondernemingsniveau worden opgezet.
Opzetten professionele vastgoedorganisatie
Bij het opzetten van een professionele vastgoedorganisatie is
het van belang regie te houden over strategische en tactische
vastgoedactiviteiten terwijl operationele activiteiten zich al
dan niet meer lenen om uit te besteden.
Waarde-creatie door proactief vastgoedbeheer
Dit is mogelijk middels het optimaliseren van de portefeuille
door bijv. de identificatie van meerwaardepotentieel,
herontwikkeling, tenant management, desinvesteringen,
herlocatie of integratie.
Structureren en transactiebegeleiding
Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een aangewezen
structuur (‘montage’) vanuit financieel, fiscaal, juridisch
en vastgoedperspectief en begeleiden bij het eventueel
herfinancieren, afstoten en/of de acquisitie van
geselecteerde vastgoedobjecten.
Inzichtelijk maken
van de vastgoedportefeuille…
Portfolioanalyse
… en in kaart
brengen van de
gewenste situatie
Ontwikkelen van
een lange termijn
vastgoedvisie
Professionele
vastgoed
organisatie
Vastgoedstrategie
Organisatie / processen
• Portefeuilleniveau
• Structuren
• Objectniveau
• Procedures
Meerwaarde
voor de
organisatie
Behoeftebepaling
Instrumenten
Functies
• KPI systemen
• Provisie/ operatie
• Risicobeheersing
• Optimalisatie
• Balanced scorecard
• Desinvestering
• Benchmarking
• Financiële scenario-analyse
Vastgoedgegevens
en indicatoren
op orde
Waardecreatie door
proactief vastgoedbeheer
Onze aanpak
Op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en
operationeel) kunnen wij met u meedenken over uw
vastgoedportefeuille. Wij doen dat op onafhankelijke wijze,
altijd op maat en met inzet van internationale teams waar
nodig.
Onze ervaring
Integrale aanpak
Wij verlenen ondersteuning aan onder meer:
Naast eerder genoemde diensten kunnen wij u in samenhang
met andere afdelingen van EY een totaalpakket aan diensten
leveren voor uw vastgoedproblemen, zoals :
• Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) / Midden en
kleinbedrijf (MKB)
Onze aanpak is gebaseerd op onze kennis en ervaring in
de advisering van verschillende partijen bij vastgoed- en
huisvestingsvraagstukken.
• Multinationale bedrijven
• Nationale en lokale overheden
Vrijmaken van financiële middelen
• Investeerders / vastgoedbeleggers
• Opzetten van de structuur vanuit financiële, fiscale,
juridische en boekhoudkundige inzichten
• Projectontwikkelaars
• Desinvestering van niet-strategische activa; sale en
leaseback
Verminderen van huurkosten
• Benchmarken huurkosten
• Relocatie en/of heronderhandelen van
huurovereenkomsten
Boekhoudkundige impact
• BTW- en vastgoedgerelateerd belastingadvies
• Vermijden van aansprakelijkheden
• Optimalisatie tools en rapportage
Duurzaamheid
• Benchmarking rond duurzaamheid
• Benchmarking energielabel
• Energieprestatiemeting
Praktijkvoorbeeld
Vastgoedstrategie voor multinational
EY Real Estate Advisory Services heeft een
internationale onderneming ondersteund bij het
formuleren van haar vastgoedstrategie.
We hebben de strategie niet alleen afgestemd op
de bedrijfsstrategie, maar ook een stappenplan
ontwikkeld voor de implementatie ervan.
Tevens hebben we de huidige portefeuille
geanalyseerd en een SWOT analyse
gemaakt inzake (de)centralisatie van
de vastgoedorganisatie. De keuze voor
decentralisatie resulteerde in een nieuw
organisatiemodel voor het vastgoed
waarbij we ook geadviseerd hebben rond
risicomanagement.
EY
Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Over EY
EY is wereldwijd toonaangevend op het gebied van audit, tax,
transacties en advisory-diensten. Met de inzichten en de
kwaliteitsvolle diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het
versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en
economieën overal ter wereld. Wij leiden toonaangevende
managers op, die door samen te werken onze beloften aan al
onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een
cruciale rol bij het creëren van een beter werkende wereld
voor onze medewerkers, onze cliënten en de maatschappij.
De aanduiding ‘EY’ verwijst naar de wereldwijde organisatie
en mogelijk naar een of meer lidfirma’s van Ernst & Young
Global Limited, die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn.
EYG is een UK company limited by guarantee en verleent zelf
geen diensten aan cliënten. Voor meer informatie over onze
organisatie, kijk op ey.com.
© 2014 EYGM Limited
Alle rechten voorbehouden
Contacten
Tristan Dhondt
Partner REAS BeNe
Real Estate and Infrastructure Advisory
Tel: +32 2 774 60 17
GSM: +32 497 480 486
[email protected]
Lien Leirman
Director
Tel: +32 2 774 64 21
GSM: +32 478 88 30 47
[email protected]
Caroline Rodenburg PhD
Senior Manager
Tel: +31 88 407 08 09
GSM: +31 6 5246 5932
[email protected]
Bram Das
Senior Manager
Tel: +32 2 774 62 72
GSM: +32 2 774 94 64
[email protected]
Marije van Huis
Manager
Tel: +31 88 407 20 73
GSM: +31 6 2125 1628
[email protected]
Download