Inleiding Bestand - Cygnus Gymnasium

advertisement
Open lesmiddag
groep: wit
Cygnus Gymnasium
Programma
14.15 – 14.35 Inleiding door de heer Dijkman, docent
wiskunde en mentor van klas 2D,
in lokaal 308.
14.40 – 15.00 Wiskunde door de heer Dijkman, docent
wiskunde en mentor van klas 2D,
in lokaal 308.
15.05 – 15.25 Latijn door de heer Klein Kranenburg,
docent klassieke talen en mentor van
klas 6B, in lokaal 401.
15.30 – 15.50 Biologie door mevrouw Olsthoorn, docent
biologie, in lokaal 310.
15.50
Meningkaartje invullen en daarna een
drankje in de aula.
Wat is er anders
op de middelbare school
dan op de basisschool?
Waar let je op bij het kiezen
van een middelbare school?
Cygnus Gymnasium
• Zelfstandig gymnasium met uitstekende
resultaten
• Sfeer:
Gezellig
Veilig: streng op pesten en absentie
Leerlingbetrokken
• Lessen, projecten, excursies en keuzemodules
Cygnus Gymnasium
Wereldburgers en wetenschappers
• Keuzemodules in klas 1, zoals Chinees,
architectuur, archeologie, psychologie en fotografie
• Verrijkingsprojecten voor extra uitdaging
• Onderzoekend leren
• Moodle, smartboard en eigen laptop
• Excursies, stage, lezingen en cultuurtraject
• Fast Lane English, Delf Scolaire, Goethe Zertifikat
• Veel examenvakken en pre-universitaire projecten
Het eerste jaar
Mentor en 3 leerlingmentoren
Wenperiode tot de herfstvakantie
• Introductieweek
• Schoolkamp
• Mentorlessen (o.a. studievaardigheden)
Aristeia, Activiteitenweek en Xanten
Toelating
• Ongedeeld VWO-advies
• Leerlingvolgsysteem (groep 6-8)
Zie website: checklist
Matching/plaatsing
De eerste voorkeur wordt zoveel mogelijk
gehonoreerd en
het Cygnus Gymnasium heeft plaats voor
vijf eerste klassen!
Open dag
Open avond (19.30 - 21.30 uur)
 Meer informatie
 Presentaties
 Lesje (ook) voor ouders
Veel plezier vanmiddag!
Download