Gymnasium op het Emmauscollege

advertisement
Gymnasium op het
Emmauscollege
Gymnasium op het Emmaus
Het gymnasium is een aparte en bloeiende afdeling op het
Emmauscollege. Als je de opleiding tot en met de zesde klas volgt,
krijg je het officiële gymnasiumdiploma. Ongeveer 240 leerlingen
volgen op onze school het gymnasium.
In de brugklas word je in een havo/vwo-brugklas geplaatst.
In periode 2 van de brugklas kun je een eerste serie van zeven
introductielessen klassieke talen volgen. Dan kun je kijken of het gymnasium iets
voor jou is. Tijdens deze lessen krijg je voorlichting over het gymnasium, je hoort
verhalen over de Romeinse godenwereld en leer je de eerste Griekse letters.
In periode 3 en 4 kan je een tweede serie proeflessen volgen, waarin je eenvoudige
Latijnse en Griekse teksten leert lezen.
Vanaf de tweede klas worden alle brugklasleerlingen in een havo-, atheneum- of
gymnasiumklas geplaatst. Meestal zijn er twee of drie gymnasium­klassen in het
tweede leerjaar. Als je in de brugklas goed hebt gepresteerd en de juiste motivatie
hebt, kun je in 2 gymnasium worden geplaatst. Onze ervaring is dat er nog
voldoende tijd over blijft om je actief met andere activiteiten, sporten en hobby’s
bezig te houden als je voor het gymnasium kiest.
Is het gymnasium iets voor jou?
Pak een pen en doe de test!
o Leer je gemakkelijk en wil je graag je talenten
ontwikkelen?
o Heb je interesse in de klassieke oudheid en
weet je al iets van de cultuur van bijvoorbeeld
de Romeinen in Nederland?
o Ben je leergierig en wil je graag het naadje van de
kous weten?
o Lees je graag en houd je van mooie verhalen?
o Vind je het gemakkelijk om huiswerk te combineren
met bijvoorbeeld sport, muziek of andere hobby’s?
o Vind je het leuk om naast Frans, Duits en Engels twee
extra talen te leren?
o Houd je van excursies en theaterbezoek die over de
In 2 gymnasium worden er drie lesuren Grieks en drie lesuren Latijn gegeven.
Bij Grieks starten we met het aanleren van het Griekse alfabet. Bij Latijn beginnen
we met de geschiedenis van het Romeinse rijk en kijken we hoe het dagelijks leven
bij de Romeinen eraan toe ging. Zo moesten Romeinse kinderen ook gewoon naar
school!
Om een te vol lesrooster te voorkomen, krijg je in 2 gymnasium geen les in tekenen
en krijg je één lesuur minder Nederlands, Frans, Duits en Engels. In de onderbouw
van het gymnasium volg je bij het vak Engels altijd Cambridge First Certificate in
English. Je haalt in de derde klas ook het FCE-certificaat.
In de bovenbouw is de studielast op het gymnasium en het atheneum gelijk.
oudheid gaan?
Als je vier of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoord,
dan is het gymnasium misschien
iets voor jou!
abcdefgh
Binnen en buiten de lessen
Proeflessen klassieke talen voor leerlingen die interesse hebben in het gymnasium
Klas 3: Bezoeken van een theatervoorstelling, een tweedaagse excursie naar Trier en een tekenproject over mythologie
Klas 4:
Een filmmiddag en een internationaliseringsreis naar één van de
gebieden die beïnvloed zijn door de Romeinen of de Grieken
Klas 4, 5, 6:
Diverse excursies naar het theater en musea (bijvoorbeeld het Paleis op de Dam en het Allard Piersonmuseum in Amsterdam), een
vertaalwedstrijd en een ‘Ken je klassiekenquiz’. Als afsluiting kun je in klas 6 deelnemen aan een reis naar Rome.
Bezoeken van een theatervoorstelling, een excursie naar het Archeon en het Rijksmuseum van Oudheden, een project over het badhuis in Bath en een filmavond
Welk antwoord is goed? *
Mars
o snoepgoed
o god van de oorlog
o planeet
Sparta o Rotterdamse voetbalclub
o fietsfabrikant
o hoofdstad van Laconië
in het oude Griekenland
Ajax o held Trojaanse oorlog
o schoonmaakmiddel
o voetbalclub
Nike o sportmerk
o roepnaam
ogodin van de overwinning
*Alle antwoorden zijn goed!
Brugklas: Klas 2:
I V X C D DC CL
De voordelen van een gymnasiumopleiding
Op het gymnasium laat je zien dat je iets extra’s in huis hebt en je verder wilt
ontplooien. Dat kan later een voorsprong opleveren bij vervolgstudies.
Door alle verhalen uit de oudheid neemt ook je algemene ontwikkeling flink toe.
Omdat je bij de klassieke talen veel over woorden en grammatica leert, heb je een
grote voorsprong bij andere talen, zoals Frans en Engels.
Je leert heel precies lezen en logisch nadenken, zodat je ook makkelijker
vraagstukken bij bètavakken als wiskunde en natuurkunde kunt oplossen.
Je doet veel nieuwe kennis op en bouwt hiermee een voorsprong op die bij
studies als geneeskunde, geschiedenis, rechten of een taal- en cultuurstudie goed
van pas komt.
De waterleiding
Een ander woord voor waterleiding
is
aquaduct. Dit woord is ontstaan doo
r de
samenvoeging van twee Latijnse woo
rden,
aqua (water) en ducere (leiden). Aqu
aducten
leidden het water van natuurlijke wat
er­
bronnen naar fonteinen en huizen in
de stad.
Graffiti
Graffiti is een uit het Grieks en Latijn
betekent ‘ingekraste tekeningen’. In
gebruikt om muren en monumenten
delingen te doen. Ons spreekwoord
samengesteld woord en
de oudheid werd graffiti al
te verfraaien en mede‘gekken en dwazen schrijven
hun namen op muren en glazen´ vind
t hier zijn oorsprong.
School
Het woord ‘school’ is afgeleid van het
Griekse ‘σχολή’, dat ‘vrije
tijd’ betekent. Onderwijs was namelijk
iets waarvoor je vrije tijd
moest hebben: de meeste mensen (ook
kinderen) besteedden
al hun tijd aan werk. In het klassieke
Griekenland bestonden
geen scholen: alleen welgestelde kind
eren ontvingen onderwijs
van privédocenten. De beroemde ‘sch
ool’ in Athene was Plato’s
Academie (zie plaatje).
Emmauscollege, Alexandriëstraat 40, 3067 MR Rotterdam, postbus 84137, 3009 CC Rotterdam,
telefoon: (010) 421 21 44, telefax: (010) 456 90 11, e-mail: [email protected],
internet: www.emmauscollege.nl
Download