Dutch Paddling Championships Open NK

advertisement
Beste Drakenboters!
Dit jaar zit het NK in een nieuw jasje, zoals je al aan het uiterlijk van deze uitnodiging kunt zien.
Tegelijkertijd met het NK Drakenboot, vindt ook het NK Kano en het NK S.U.P. plaats op De Bosbaan.
Deze samenwerking zorgt hopelijk voor meer sportiviteit, spektakel en onderlinge binding op en om
het water. Daarnaast is er de mogelijkheid om nieuwe disciplines uit te proberen, is er een hapje en
drankje verkrijgbaar langs de baan en wordt er op zaterdagavond een BBQ georganiseerd. Kamperen
in de nacht van zat. / zon. is toegestaan op het terrein van de Bosbaan.
Met veel genoegen nodigt Dragon Events, onder auspiciën van de NDBF u uit om deel te nemen aan
het:
Dutch Paddling Championships
Open NK Drakenbootvaren
Zaterdag 1 en Zondag 2 september 2012
Op de Bosbaan te Amstelveen.
Het Open Nederlands Kampioenschap Drakenboot kan worden veroverd in vier verschillende klasses.
1. Open Nederlands Kampioenschap 200 mtr
2. Open Nederlands Kampioenschap 500 mtr
3. Open Nederlands Kampioenschap 1000 mtr
4. Open Nederlands Kampioenschap 2000 mtr
Er zijn dit jaar ook prijzen beschikbaar voor de nrs. 1, 2 en 3 van de vier afstanden overall.
De 4 afstanden worden hierbij naar ratio teruggerekend naar elkaar.
Er wordt alleen gevaren in de open klasse en inschrijven is mogelijk voor zowel NDBF leden als
niet- NDBF leden. Het Nederlands Kampioenschap wordt gevaren onder regels van de IDBF.
Algemeen:
Drakenboten:
Er wordt gevaren in zelf meegebrachte drakenboten. Indien een team gebruik wil maken van een
drakenboot van de organisatie betaald men een toeslag van € 75,-- per team per afstand. Alle teams
zorgen zelf voor stuurman/trommelaar.
Start:
De organisatie streeft ernaar om met vaste starts te werken op de 200, 500 en 1000 meter
wedstrijden.
Crewlisten:
Elk team dient voor het NK 200 / 500 / 1000 en 2000 meter aparte crewlisten in te leveren bij de
teamcaptains meeting. Alleen personen vermeld op de crewlist mogen deelnemen aan
desbetreffende afstand.
Nederlands Kampioenschap niet-ervaren “grote” drakenbooteams ( 200 mtr)
Er wordt alleen gevaren in de open klasse. Inschrijven is mogelijk voor alle teams welke
niet NDBF lid zijn en een enkele wedstrijd per jaar varen (beoordeling door NDBF).
De drakenboten en stuurmensen worden geleverd door de organisatie zonder extra kosten. Indien
een team met een eigen drakenboot deelneemt volgt er geen korting op het inschrijfgeld. Elk team
mag uit maximaal 18 (varende) peddelaars + 1 drummer bestaan (exclusief eventuele reserves).
Aansprakelijkheid
Alle deelnemers aan alle wedstrijden doen mee voor eigen risico. De organisatie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook.
Inschrijfkosten
Teams met NDBF lidmaatschap
Teams zonder NDBF lidmaatschap
Toeslag drakenboot van organisatie
Niet-ervaren drakenbootteams ( alleen 200mtr)
€ 61,50 per team per afstand
€ 91,50 per team per afstand
€ 75,00 per afstand
€ 125,00 per team
(incl. gebruik drakenboot organisatie)
Inschrijven
U vult het inschrijfformulier duidelijk in en stuurt dit per post / e-mail ondertekend naar de
organisatie. De inschrijving sluit op
Zondag 26 augustus 2012 om 23.00 uur.
U maakt het inschrijfgeld + eventuele huur van drakenboot voor 29 aug. 2012 over op rekening
601208544 t.n.v. Dragon Events te Alkmaar o.v.v. uw teamnaam + klasse en afstanden. De factuur
voor het inschrijfgeld ontvangt u tijden de teamcaptainsmeeting. Loting is ook tijdens de
teamcaptainsmeeting.
Programma
Onder voorbehoud van wijzigingen in de bijlage het voorlopige programma van het wedstrijdschema.
Met sportieve groeten,
Bestuur NDBF, Dragon Events,
Sponsors:
Inschrijfformulier
Open NK Drakenbootvaren
Zaterdag 1 september en Zondag 2 september 2012
Bosbaan te Amstelveen.
Teamnaam:
Schrijft zich in voor
……………………………………………….
Ervaren teams
0
1000 meter
(zat. 1 sept. van 15.00 uur tot 18.30 uur)
0
500 meter
(zat. 1 sept. van 10.00 uur tot 13.30 uur)
0
200 meter
(zon. 2 sept. van 10.00 uur tot 14.00 uur)
0
2000 meter
(zon. 2 sept. om ca. 16.00 uur)
0
Gebruik drakenboot van organisatie
Niet- Ervaren teams
0
200 meter
(zon. 2 sept. van 10.00 uur tot 14.00 uur)
0
Wij hebben een eigen drakenboot
0
Wij gebruiken een eigen drakenboot van de organisatie
Contactpersoon
Straat
Postcode / Plaats
Tel.
E-mail
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
Voorwaarden:
a. Alle teamleden nemen op eigen risico deel aan dit evenement.
b. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade dan ook.
c. Alle bemanningsleden moeten minimaal 50 meter gekleed kunnen zwemmen.
d. Het inschrijfformulier sturen voor zondag 26 augustus 2012 naar Dragon Events
d. Het inschrijfgeld moet vóór 29 aug. 2012 worden overgemaakt op: ABN-AMRO
601208544 t.n.v. Dragon Events te Alkmaar o.v.v. teamnaam , klasse en afstand.
Dit formulier ondertekend retourneren aan:
Datum: ………………………………….
Handtekening: ……………………………………………..
Slauerhoffstraat 26
1822 JD ALKMAAR
Tel
0031 (0)620423529
E-Mail [email protected]
Website www.dragonevents.nl
Download