Titel van de les

advertisement
6. Een getal onder de 200
Leeftijdsgroep
12-16 jaar
Kerndoel
kerndoel 2: de leerlingen leren rekenhandelingen
uitvoeren voor het functioneren in alledaagse situaties
Leerstofonderdeel
2.3.9 Getallen tot en met 200 herkennen, benoemen en
schrijven
Doel van de les
Getallen lezen, noteren en vergelijken
Benodigdheden
- werkblad 1 op het digibord (getallen tot 200)
- werkblad 1 op papier (in tweetallen maken)
Korte samenvatting
De leerlingen oefenen met behulp van een veld met
getallen tot 200, het herkennen, benoemen en schrijven
van deze getallen. Ze doen dat met een spelletje waarbij
ze een getal onder de 200 moeten raden.
Organisatie
Klassikaal, laat de leerlingen meteen twee aan twee
zitten.
Verwerking in tweetallen.
Activiteiten
Introductie:
Haal voorkennis op uit de vorige les.
Laat een meetlint zien van 200 cm en vraag aan de
leerlingen naar de betekenis van de getallen. Vraag wat je
zoal kan meten tot 200 cm.
184
Kern:
Noem een getal onder de 200. Vraag een leerling om op
het digibord waar werkblad 1 op staat (of op een
uitgeschreven versie op het bord) een getal aan te wijzen
en dit getal op te schrijven op het schoolbord. Vraag
feedback aan de leerlingen in de groep.
Verwerking:
Leerling A noemt aan de leerkracht een getal
onder de 200. Dit wordt in het geheim op een blad papier
geschreven door deze leerling.
Om de beurt kiest een andere leerling een getal uit de
getallen rij tot 200 en schrijft dit getal op het bord. De
andere leerlingen kruisen dit getal af op werkblad 1. De
groep gaat door tot getal van leerling A benoemd is.
Afsluiting:
Evalueer. Bespreek wat je de volgende keer gaat doen
tijdens de rekenles.
Aandachtspunten
Het is erg verwarrend dat in onze taal bijvoorbeeld bij het
getal 123, honderd drie en twintig wordt gezegd in
tegenstelling tot de Engelse taal waar ze one hundred
twenty three zeggen. De volgorde van de cijfers in onze
taal is erg verwarrend voor zeer moeilijk lerenden.
©Rekenboog.zml, rekenhandelingen, een getal onder de tweehonderd
1
Differentiatie
Makkelijker:
- getallen alleen herkennen en afkruisen (zie kern)
- tot 100 en van 100 tot 200 in twee aparte blokken
schrijven, zodat het gemakkelijker is om op te
zoeken
- u kunt een kolom, bijvoorbeeld met get cijfer 1 een
andere kleur (arceren) geven of de getallen van
101 tot 200
Moeilijker:
- na het raden van het getal schrijven de leerlingen
de getallen in de juiste volgorde achter elkaar. Ze
tellen hoeveel getallen er nodig waren om het juiste
getal te raden (eventueel in 2 groepen, wie heeft
het minste aantal keren moeten raden?)
- nadat het getal is genoemd wordt het getal eerst op
een getallenlijn aan gewezen waar alleen honderden tientallen op aangeven zijn
Vervolgactiviteiten
- hoeveel kilometer is het naar een plaats in
Nederland binnen de 200 km
- bingo tot 200
- noteren in cm hoe lang iemand is en dit benoemen
- wegen tot 200 gram
- geldbedragen tot 200 cent herkennen, benoemen
en opschrijven
- Zoek een stoel uit een wooncatalogus onder de
€ 200
Werkblad 1. Maak met potlood een kruis door het getal dat genoemd wordt.
1
2
3
4
5
6
©Rekenboog.zml, rekenhandelingen, een getal onder de tweehonderd
7
8
9
10
2
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
12
22
32
42
52
62
72
82
92
102
112
122
132
142
152
162
172
182
192
13
23
33
43
53
63
73
83
93
103
113
123
133
143
153
163
173
183
193
14
24
34
44
54
64
74
84
94
104
114
124
134
144
154
164
174
184
194
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
16
27
36
46
56
66
76
86
96
106
116
126
136
146
156
166
176
186
196
©Rekenboog.zml, rekenhandelingen, een getal onder de tweehonderd
17
27
37
47
57
67
77
87
97
107
117
127
137
147
157
167
177
187
197
18
28
38
48
58
68
78
88
98
108
118
128
138
148
158
168
178
188
198
19
29
39
49
59
69
79
89
99
109
119
129
139
149
159
169
179
189
199
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
3
Download