Het allerlaatste getal

advertisement
Het allerlaatste getal
De vragen
Wat is het getal na het allerlaatste getal?
Eline van Luyn
Waarom kun je altijd doortellen?
Jesse Jansen
Groep 3/4, ODS De Starter, Groningen
Het antwoord
In de wetenschap gebruiken we ontzettend grote getallen. Miljoen, miljard, biljoen, biljard
heb je misschien wel eens gehoord. Biljard is al heel groot. Als je het helemaal zou
uitschrijven: 1.000.000.000.000.000. Dan hebben we ook nog triljoen en triljard.
Dagobert Duck gebruikt deze termen wel eens om aan te geven hoeveel geld hij heeft. (Hij
zegt trouwens ook wel eens dat hij fantastiljoen euro heeft, maar dat woord bestaat niet).
Na de triljard gaat het nog even door: quadriljoen en quadriljard, googol, googolplex en
googolplexian.
Googol is één 1 met 100 nullen er achter:
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Googolplex is een 1 met googol nullen er achter. Dat is veel teveel om hier uit te schrijven.
Dan raken we de tel kwijt!
Het allergrootste getal is het getal van Graham. Dit is een onvoorstelbaar groot getal. Het
getal is zo groot dat je het niet helemaal uit kan schrijven. Wetenschappers weten alleen de
laatste tien cijfers van het getal en dat zijn: ...2464195387. Dit is (voorlopig) het laatste
getal, Eline. We hebben nog geen grotere getallen nodig gehad en daarom is er (nog) geen
getal na dit getal.
Jesse, je snapt dus wel waarom we altijd kunnen doortellen: er zijn zoveel getallen!! Als je
echt zou willen tellen, ben je wel heel lang bezig!
Met vriendelijke groet,
Gammasteunpunt
Rijksuniversiteit Groningen
Download