PowerPoint-presentatie - Gemeente Neerpelt Gemeente Neerpelt

advertisement
9 juni ’09
‘‘Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zij n platteland’
HOOFDPROMOTOR
Plattelandsklassen vzw
CO-PROMOTOREN
Breugelhoeve vzw
Stad Peer
BB Projecten vzw
Gemeente Bocholt
Stad Bree
Stad Hamont-Achel
Gemeente Hechtel-Eksel
Gemeente Kinrooi
Stad Maaseik
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Gemeente Neerpelt
Doelstellingen: algemeen
Leader Kempen & Maasland
Duurzame ontwikkeling van de regio
door het verkleinen van de kloof tussen
landbouwer en plattelandsgebruiker.
Plattelandseducatief netwerk
Het brede publiek, en dan vooral
jongeren, op een ervaringsgerichte
manier in contact brengen met het
platteland in het algemeen en de
hedendaagse land- en tuinbouw in het
bijzonder
•
•
•
•
•
Uitbouwen van een fijnmazig netwerk van land- en tuinbouwers
die de toekomstige consument en consumenten uitnodigen op het
eigen bedrijf.
Uitbouwen van een educatief verantwoord aanbod aan
belevingsactiviteiten voor het onderwijs.
Uitbouwen van een kwalitatieve begeleiding voor land- en
tuinbouwers die educatie als verbredingsactiviteit op het eigen
landbouwbedrijf willen realiseren.
Uitbouwen van een kwalitatieve begeleiding voor intermediairen,
zoals leerkrachten, die landbouw- en plattelandseducatie willen
integreren in hun lespraktijk.
Versterken van de link tussen de lokale bevolking en de
landbouw in eigen gemeente door informering.
1.
Nabijheidseducatie
2.
Ervaringseducatie
3.
Plattelandseducatief Centrum
Nabijheidseducatie
Doelstelling
Lokaal het contact tussen de landbouwsector en de
directe omgeving opnieuw versterken
Acties
1.
Netwerk van minimaal twee
bezoekbedrijven per gemeente,
gericht op directe omgeving
2. Ondersteunend materiaal bedrijf en
school
3. Verspreiden van gemeentelijke
landbouwfolder
4. Lokale initiatieven ondersteunen
Doelstelling
Ijzersterke ervaringen meegeven aan alle mensen, een onuitwisbare
indruk nalaten.
Acties
1.
Uitbouwen van een netwerk van min.
5 ‘kijkboerderijen’ die kiezen voor
educatie als economische verbreding
voor het eigen bedrijf
2. Ontsluiten van belevingsactiviteiten
door een educatieve
plattelandsroute (o.b.v. gpstechnologie)
3. Ondersteunen van innovatieve
activiteiten
Doelstelling
Ondersteuning en netwerkvorming aanbieden aan alle
landbouweducatieve (mede)spelers in Kempen & Maasland
Acties
Oprichten van een ‘Plattelandseducatief
Centrum’, met volgende taken:
- functioneren als bezoekerscentrum met een
uitgebreide tentoonstelling vanaf sept. 2010
-coördineren en uitvoeren bovenstaande acties
- uitbouwen aanbod educatieve initiatieven op
en rond de bedrijven
- functioneren als centraal aanspreekpunt
-…
Leader Kempen-Maasland (65%)
€ 308.331,35
Cofinanciering (35%)
Plattelandsklassen vzw
Breugelhoeve vzw
Stad Peer
BB Projecten
8 gemeenten
€ 166.024,57
9 juni ’09
‘‘Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zij n platteland’
Download