Hoe kunnen we een leerlijn programmeren in het - PO-Raad

advertisement
Het proces om te komen tot een leerlijn
programmeren in het basisonderwijs
Programmeren is geen taal, het is materiaal om mee te bouwen
Mark Vrolijk, Directeur-Bestuurder onderwijsgroep Fier
Beginsituatie
• Als onderwijsgroep willen we onze
leerlingen voorbereiden op de
maatschappij
• In deze maatschappij zijn de 21e eeuwse
vaardigheden belangrijk
• Veel partijen zijn bezig met materialen
rondom programmeren
2
Versnellingsvraag van PO Doorbraakproject Slimmer
Leren met ICT 2015-2016
1. Doel:
Alle collega’s / leerkrachten kunnen zelf aan de slag met programmeeractiviteiten in de klas
2. Eindresultaat bepalen:
* Leerlijn programmeren
* Document waarin meerwaarde duidelijk wordt gemaakt
3. Wat heeft het opgeleverd:
* Leerlijn op basis van doelen met daaraan gekoppeld aan lessen / activiteiten
* Publicatie
* Filmpje
* Veel kennis
3
Het proces
• Versnellingsvraag indienen
– Zelf antwoord geven op de vraag
– Externe expertise Kennisnet en SLO
• Doelen centraal
– Unplugged leerlijn
– Pilot leerlijn op 3 scholen
• Onderzoek PO-Raad
– Levert implementatie leerlijn op wat we beogen
4
Leerlijn programmeren in het
basisonderwijs
Een beknopte inzage
5
Begrippen:
• Volgens ons als “grammatica” van
het programmeren; basis leggen
voor programmeren
• Per begrip een korte toelichting
online
• Volgorde van de begrippen:
toename van complexiteit o.a. door
toenemen van abstractieniveau
Doelen:
• Per begrip zijn doelen geformuleerd
• Voor sommige doelen alleen voor bijvoorbeeld
OB en MB geformuleerd:
- sommige begrippen ook aan bod bij behandeling
van andere doelen (bijv. Decompositie)
- mate van complexiteit van het begrip
• Doelen als leidraad: Ondanks opbouw in
moeilijkheidsgraad uiteraard mogelijk om eigen
keuzes te maken:
- activiteiten doorschuiven naar een volgende
groep
- differentiatie mogelijk door de opzet van de
opdrachten, ook door in een “eerder” stadium aan
“latere” doelen te werken.
Computational thinking:
• Koppeling met het computational thinking
leerplankader van het SLO
• Programmeren is onderdeel van
computational thinking
• Begrippen niet “rechtstreeks” gekopieerd
uit SLO kader, maar “eigen” begrippen:
- leerlijn praktisch toepasbaar
- eenduidige en herkenbare begrippen.
• Per begrip een pagina waarop aangegeven
welke SLO doelen verbonden zijn aan het
begrip.
Activiteiten:
• Per doel voorbeeldactiviteiten waarmee gewerkt wordt aan de
geformuleerde doelen
• Laagdrempelig “unplugged” aanbod. Weinig nodig:
- Voorkennis
- Hardware
- Software
- Infrastructuur
- Tijd
• Veel van deze voorbeeldactiviteiten afkomstig van code.org platform. Deze
activiteiten zijn letterlijk en figuurlijk vertaald naar de Nederlandse
situatie.
9
Even kijken:
Materiaal via:
http://maken.wikiwijs.nl/74282/Programmeren
_in_het_PO (ordening vanuit de doelen)
http://kn.nu/leerlijnprogrammeren
of via:
http://maken.wikiwijs.nl/74283/Voorbeeld_leerl
ijn_programmeren_PO#!page-1843111
(ordening vanuit de bouwen)
10
Rechtstreeks betrokken bij dit werk:
- Sandra Legters, Stichting OPONOA
- Teun Meijer en Nico Woudwijk,
Onderwijsgroep FIER
- Allard Strijker, SLO
- Wietse van Bruggen en Harriet Leget,
Kennisnet
11
12
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards