PowerPoint Presentation - Dorpsplatform Aarle

advertisement
Aarle-Rixtel
5.700 inwoners
Hoe gezond zijn de
Laarbeekse jongeren
en waar liggen de
gevaren?
Aantal 12 t/m 18 jarigen: 2.081
1% = 21 jongeren
Respons: 49%
Aarle-Rixtel: ong. 360 jongeren
Roken
• 10% rookt regelmatig
• 5% rookt dagelijks
• Thuis passief meeroken is flink
afgenomen (van 31% naar 20%)
Vraag:
Hoeveel jongeren hebben wel eens
waterpijp gerookt?
• 25%
• 6% rookt dit regelmatig
Alcoholgebruik: goed nieuws
• Steeds minder jongeren hebben
wel eens alcohol gedronken:
afname van 63% naar 52%
• Vooral 16- ers drinken minder
• Steeds meer ouders van de
16- ers zijn kritisch
Vraag:
Hoeveel jongeren drinken hun eerste glas voor hun 14de ?
• Eind 2011: 29%
• In 2007 was dit nog 40%
• Voor 12de verjaardag: afname
van 11% naar 3%
• De regio scoort hierop nog
beter
Alcoholgebruik: slecht nieuws
• Jongeren die drinken, drinken
nog steeds veel te veel
Vraag:
Hoeveel % van de drinkende jongeren drinkt bij 1 gelegenheid 5
glazen of meer?
• 76% (dit was 72%)
• Slechts 3% is van plan minder
te gaan drinken
Uit regiocijfers blijkt
• Dit geldt vooral voor de 16-18 jarigen
• Van hen is 52% recent dronken geweest
• 15% drinkt wekelijks 20 glazen of meer
Drugsgebruik
• Het gebruik is sinds 2007
stabiel
• 8% van de 12 t/m 18 jarigen
heeft wel eens gebruikt, maar…
Drugsgebruik neemt duidelijk toe met de leeftijd!
• Er zijn signalen dat de jeugd er steeds makkelijker denkt over het gebruik
• En er daardoor ook vrijer mee omgaat
Pesten
Vraag:
Hoeveel % van de 12 t/m 18 jarigen wordt regelmatig gepest?
• 10% is gepest (2007: 11%)
• 8% heeft gepest (2007: 12%)
• Vooral kinderen met een lage
weerbaarheid worden gepest
(28% versus 9%)
Weerbaar zijn betekent o.a.:
• Heel goed nee kunnen zeggen tegen vrienden
• Hulp vragen als iemand je lastig valt
• Voor jezelf opkomen als iemand je uitscheldt of bedreigt
Goed nieuws:
In Laarbeek hebben minder jongeren
een lage weerbaarheid dan in de regio !
• 2% versus 4%
Psychische gezondheid
Goed nieuws:
• Minder jongeren voelen zich somber
• Ze zoeken vaker hulp bij professional
Slecht nieuws:
• Meer jongeren hebben problemen
Zoals:
• Piekeren over schoolprestaties: 49% (2007: 30%)
• Keuzes maken: 47%
• Verveling: 32% (2007: 20%)
17% heeft problemen die dag en nacht spelen
Nog enkele positieve resultaten tot slot
• Meer jongeren voelen zich veilig op school:
toename van 92% naar 98%
• Iets minder jongeren spijbelen
• Heel weinig jongeren komen vaak geld tekort
• Slechts 1% heeft een schuld die niet op tijd
kan worden terug betaald
• Ze wonen vaker bij beide ouders dan in de
regio: 87% versus 80%
Conclusie
• Het gaat goed met de Laarbeekse jeugd
• Op diverse punten is vooruitgang geboekt
• Maar er zijn ook zorgpunten die aandacht
verdienen:
– Overmatig alcoholgebruik 16 +
– Het gemak waarmee over
drugsgebruik wordt gedacht
– De psychische problemen waar de
jongeren mee zitten
‘Kinderen met een groter risico op problemen’
Enkele voorbeelden:
• Wonen in een gezin met een
minimum inkomen
• Maken deel uit van een gebroken
gezin
• Zijn van allochtone afkomst
• Zitten op het speciaal onderwijs
Mijn vragen aan u:
• Herkent u deze problemen?
• Vindt u dat de gemeente hier aandacht aan
moet besteden samen met anderen zoals de
scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin?
• Wilt u ons als burger hierbij helpen?
Gezondheidsteam
Aarle-Rixtel 2010
Gezondheidsteam
Aarle-Rixtel
2011-2012
Voeding en overgewicht
• Overgewicht is gelijk
gebleven (8%)
• De meeste jongeren ontbijten
min. 5x per week, maar…
• Slechts 1 op de 5 jongeren
eet elke dag fruit
• En steeds minder jongeren
eet elke dag groenten
Sporten en bewegen
• 3 van de 4 jongeren is lid
van een sportvereniging
• Maar toch beweegt 71%
onvoldoende
• Dit geldt vooral de meisjes en
de 16 t/m 18 jarigen
• Een kwart van de jongeren
heeft wel goede voornemens
Seksueel gedrag
• Eén op de 5 jongeren is seksueel
actief
• Dit zijn vooral de 16+ ers: 43%
• Van deze groep vrijt meer dan de
helft wel eens onveilig
• Meer jongeren hebben een
ongewenste seksuele ervaring
gehad: zoenen, betasten, vrijen…
• Toename van 3% naar 6%
Sociale participatie
Vraag:
Hoeveel % van de jongeren doet
vrijwilligerswerk?
• 10%
Hoeveel % geeft mantelzorg aan
iemand die langere tijd ziek is?
• 13%
• Dit is meer dan in 2007 (7%) en meer dan in de regio (10%)
Download