Aanmeldingsformulier Medisch/Farmaceutisch

advertisement
T:
E:
I:
0031243817183
[email protected]
http://www.freelance-vertaler-tolk-vacatures.nl/
www.wcsgroup.com
Aanmeldingsformulier
Medisch/Farmaceutisch
Datum
Persoonlijke gegevens
Naam
Bedrijfsnaam
Rechtsvorm
Geboortedatum
Telefoon
E-mail
Website
Adres
Postcode en woonplaats
Land
Burgerservicenummer
IBAN
Btw-nummer (indien geen btw-nummer,
graag de reden hiervoor aangeven)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
KvK-nummer
Indien belastingplichtig in Nederland
Type VAR
J/N
wuo / row / dga / loon
Talen
Moedertaal
Brontaal 1
Brontaal 2
Brontaal 3
Opleiding
Diploma
(Zo ja, kopie bijvoegen)
J/N
J/N
J/N
J/N
Relevante cursussen
J/N
J/N
J/N
J/N
Werkervaring
Pagina 1 van 5
KMS WCS Group, ISO 9001/EN 15038 - versie 11, 03-12-2014
Aanmeldingsformulier Medisch/Farmaceutisch
Werkzaamheden
Vertalen
Beëdigd vertalen
Screenen1
Reviseren2
Postediten3
Drukproeflezen4
Tolken, consecutief
Tolken, simultaan
Schrijven
(copywriting/technisch/medisch)
Dtp
Aankruisen
Zo ja, a.u.b. het AF* tolken opvragen.
Zo ja, a.u.b. het AF tolken opvragen.
Zo ja, a.u.b. het AF schrijven opvragen.
*AF = aanmeldingsformulier
Beëdigd vertaler (invullen indien van toepassing)
Nederland
Talencombinatie(s)
Ingeschreven in Rbtv
Rbtv-nummer:
Vervaldatum:
Ingeschreven bij rechtbank(en) te
Opmerkingen
België
Talencombinatie(s)
Opmerkingen
Overige landen
A.u.b. land(en) vermelden:
Talencombinatie(s)
Opmerkingen
Software
Algemeen
MS Word
MS PowerPoint
MS Excel
OpenOffice
Anders, nl.
Versie
Eigen licentie (j/n)
Ervaring
CAT-tools
MemoQ
SDL Trados Studio
Déjà Vu
Logoport
Wordfast
Anders, nl.
Localization tools
Catalyst
Helium
HyperHub
SDL Passolo
Visual Localize
Idiom
Locstudio
Anders, nl.
1
2
3
4
Een screening is een kwaliteitscontrole. Het gaat erom dat de screener checkt of de vertaling volledig, inhoudelijk
correct en zonder grammatica- of spelfouten is. Daarnaast dient de screener te controleren of specifieke
terminologie (termenlijsten en/of referentiemateriaal) is aangehouden.
Reviseren is het taalkundig en stilistisch corrigeren van een tekst. De tekst kan een vertaling zijn of een tekst die
direct in de doeltaal is opgesteld.
Postediting is het nabewerken van machine translation output.
Drukproefcorrectie is het controleren en corrigeren van een drukproef met betrekking tot afbrekingen en andere
zaken die bij het opmaken van een tekst mis kunnen gaan.
Pagina 2 van 5
KMS WCS Group, ISO 9001/EN 15038 - versie 11, 03-12-2014
Aanmeldingsformulier Medisch/Farmaceutisch
Dtp / Webdesign
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe FrameMaker
Adobe PageMaker
Adobe Captivate
QuarkXPress
Adobe Dreamweaver
Adobe Flash
Photoshop
Anders, nl.
Tariefvoorstel5 (in euro)
Vertalen (per bronwoord)
Beëdigd vertalen
Tariefstructuur bij gebruik CAT-tool:
0-49% match
50-74% match
75-99% fuzzy match
100% match + repetitions
101% (or context) match
Minimumtarief vertalen (1-100 wdn)
(=100 x woordtarief)
Screenen (per woord)
Minimumtarief screenen (1-500 wdn)
(=500 x woordtarief)
Uurtarief
Dtp/Webdesign (per uur / per pagina)
Opmerkingen
J / N.v.t.
J / N.v.t.
Checklist specialisaties
Gelieve alleen de disciplines op te geven waarin u aantoonbaar gespecialiseerd bent o.b.v. opleiding of
ervaring. Gaarne bij de aangevinkte disciplines ook de tweede en eventueel de derde kolom in the
vullen.
Specialisatie
Aankruisen
Hoeveelheid
Belangrijke
woorden
opdrachtgever(s)/project(en) en
datum van de opdracht(en)
HUMAN
PHARMACEUTICAL
Clinical Research

ICF’s

Patient diaries

Brieven betrokken instanties
(METC, CCMO, Raden
Bestuur ziekenhuizen)

Investigator’s brochures

Clinical studies

Studieprotocollen +
synopses

Artsenbrieven
Regulatory Affairs
5
Het betreft hier uw voorstel voor tarieven. Graag nemen wij op een later moment contact met u op om dit te
bespreken.
Pagina 3 van 5
KMS WCS Group, ISO 9001/EN 15038 - versie 11, 03-12-2014
Aanmeldingsformulier Medisch/Farmaceutisch



SPC
PIL
Labelling
Marketing

e-learning modules voor
artsenbezoekers en
medische professionals

Brochures voor artsen en
andere medische
professionals

Brochures voor patiënten

persberichten
MEDICAL DEVICES

ICF’s

Gebruiksaanwijzingen
patiënten

Handleidingen voor
medische professionals
(artsen, verpleegkundigen,
verzorgers)
Marketing

e-learning modules voor
artsenbezoekers en
medische professionals

Brochures voor artsen en
andere medische
professionals

Brochures voor patiënten

persberichten
Beleid

Beleidsteksten
Overheidsinstanties

Adviesteksten

Behandelingsprotocollen
VETERINARY
PHARMACEUTICAL
Clinical Research

Investigator’s brochures

Clinical studies

Studieprotocollen +
synopses

Artsenbrieven
Regulatory Affairs

SPC

PIL

Labelling
Medical Devices
Pagina 4 van 5
KMS WCS Group, ISO 9001/EN 15038 - versie 11, 03-12-2014
Aanmeldingsformulier Medisch/Farmaceutisch

Gebruikershandleidingen
voor artsen en verzorgers
Onder welke medische specialisaties vielen de bovengenoemde teksttypen?
Medische specialisaties
Aankruisen
Hoeveelheid
Belangrijke
woorden
opdrachtgever(s)/project(en) en
datum van de opdracht(en)
Algemene Interne Geneeskunde

Cardiologie

Endocrinologie

Hematologie

Oncologie

Immunologie

Infectieziekten

Nefrologie

Gastro-enterologie

Pulmonogie

Reumatologie

Geriatrie
Dermatologie
Gynaecologie en verloskunde
Chirurgie

Orthopedie

Plastische, reconstructieve
en esthetische heelkunde

Urologie
Neurologie
Radiologie
Huisartsgeneeskunde
KNO
Oogheelkunde
Psychiatrie
Tandheelkunde
Opmerkingen
Pagina 5 van 5
KMS WCS Group, ISO 9001/EN 15038 - versie 11, 03-12-2014
Download