Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) wil het

advertisement
Nijmegen, 19 januari 2012
Voor alle betrokkenen van het Centrum Ouderen en Levensvragen
Het Centrum voor Ouderen en Levensvragen (COL) gaat vanaf januari 2012
heten : Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL).
Vrijwilligers van het COiL zijn actief in wijken en buurten, met gesprekken en
ontmoetingsgroepen. Het COiL deelt expertise, samen met organisaties voor
welzijn, wonen, zorg en onderwijs.
In de afgelopen jaren, vanaf mei 2005, heeft het COL steeds meer bekendheid gekregen bij
ouderen in Nijmegen. Tegelijk is de samenwerking met organisaties voor welzijn en zorg
verder uitgebreid. In alle contacten met ouderen werd zichtbaar hoe belangrijk ontmoeting
is: een uitwisseling over wat je ten diepste bezig houdt. Het COiL biedt een luisterend oor en
organiseert ontmoetingen.
Ontmoeting in Levensvragen: dat is iets voor alle leeftijden. Meer en meer komt het centrum
in aanraking met andere leeftijdsgroepen, ook jongeren. Mensen die graag een gesprek
hebben met iemand met wat levenswijsheid. De vrijwilligers van het COiL zijn speciaal
getraind in een goede manier van luisteren, van ‘present’ zijn.
Het komend jaar gaat het COiL dus door voor ouderen, maar ook voor iedereen met een
wens tot ontmoeting of met vragen rond zingeving.
Het COiL heeft als doel: het geestelijk welzijn van mensen bevorderen, zingeving stimuleren
en isolement helpen voorkomen. Deze doelstelling sluit aan bij wat veel mensen verlangen:
zelf de regie te voeren over het eigen leven, ook na moeilijke ervaringen. Het COiL is er voor
iedereen en voor alle levensbeschouwingen.
De vrijwilligers van het COiL zijn er voor wie iets ingrijpends heeft meegemaakt en hierover
wel eens wilt praten. Maar ook voor wie graag meer betrokken wil zijn bij de samenleving,
bij anderen, en daarover met iemand van gedachten wil wisselen. Voor anderen geldt dat
men behoefte heeft aan een pas op de plaats, op een herbezinning op het leven. Het gaat bij
het COil om het versterken van iemands eigen levensverhaal.
Onderwijs, welzijn en zorgorganisaties hebben dit ook in het vizier: zij gaan meer, samen
met het COiL, hun medewerkers, studenten en vrijwilligers trainen in het herkennen van
levensvragen. Professionals wisselen hun kennis uit. Hiermee is de ontwikkeling tot een
nieuw expertisecentrum COiL compleet.
Mocht u hieromtrent nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:
F.W.J. Gribnau, voorzitter bestuur COiL
Telefoonnummer: 024-3455231
Email: [email protected]
www.ontmoetinginlevensvragen.nl
1
Download