software team

advertisement
Hoorcollege SDM1
Teammanagement:
Type projectorganisaties
Mario van Vliet
23 Mei 2006
-1-
Onderwerpen die in SDM1 aan bod komen
Projectmanagement: Teammanagement Vandaag
Projectplanning
Business Planning
Technical Planning
Rollen van
Projectmanager
Qualitymanager
Contract Owner
Public Relations Manager
Director
Planningsmethodieken
PERT
CPM
Work Breakdown structure
Gantt-charts
Quality Management
Risk Management (gastcollege)
Metrics
Component Based Development
Capability Maturity Model
-6-
Agenda
Karakteristieken van software teams
Werken in groepen
People Capability Maturity Model (P-CMM)
Paradigma voor projectmanagement en –
organisatie
Slotopmerkingen
Karakteristieken van sofware teams
Wat zijn karakteristieken van software teams?
Innovatie
Complexe problemen oplossen
Opleveren van betrouwbare en voorspelbaar goed presterende software
Groepswerken
Werken onder tijdsdruk
Verschillende rollen (programmeur, analyst, architect, tester, librarian,
database administrator, technisch projectleider, programmanager)
Interactie tussen software team en gebruikersorganisatie
Combinatie van ‘technische skills’ en ‘soft skills’ (zie b.v. een webdesign
team)
Combinatie van technische aspecten en projectmanagement aspecten
Werken in Groepen
De volgende factoren beïnvloeden het werken in groepen:
Groep compositie: Is er een goede balans van skills, ervaring en
personaliteiten in een team?
Groep cohesie: Denkt de groep of zichzelf als een team, of is
het een verzameling van individuen die samenwerken?
Groep communicatie: Communiceert de groep effectief met
elkaar?
Groep organisatie: Is de groep zo georganiseerd dat iedereen
zich gewaardeerd voelt en tevreden is met zijn rol binnen de
groep?
People- Capability Maturity Model (P-CMM)
Strategisch doelstellingen P-CMM
Het verbeteren van de bekwaamheid van de
softwareorganisatie door het verhogen van de bekwaamheid
van de individuen in de softwareorganisatie
Het verzekeren dat de bekwaamheid van de software
ontwikkelingen een attribuut is van de softwareorganisatie en
niet van een aantal individuen
Het verzekeren dat de richting van de individuen dezelfde
richting is van de softwareorganisatie
Het vasthouden van mensen met kritieke kennis en skills in
de softwareorganisatie.
Continuously improve methods
for developing personal
Optimizing (5)
and organizational
competence
-Continuous workforce innovation
P-CMM
Quantitatively manage
organizational growth in
workforce capabilities
and establish
competency-based teams
Identify primary competences
And align workforce
Activities with them
Defined
Instill basic discipline
into workforce
activities
Repeatable (2)
Initial (1)
-Coaching
-Personal competency development
Managed (4)
-Organizational performance alignment
-Organizational competency management
-Team-based practices
-Team building
-Mentoring
(3)
-Participatory Culture
-Compensation-based practices
-Career Development
-Competency Development
-Workforce Planning
-Knowledge and skills analysis
-Compensation
-Training
-Performance Management
-Staffing
-Communication
-Work Environment
Hoe werken groepen samen?
Hoe groepen samenwerken kan beschreven worden op drie
niveau’s (Constantine, 1993):
Operationale niveau, het niveau van geobserveerd gedrag.
Proces niveau, de structuren die zorgen voor patronen in
geobserveerd gedrag, bijvoorbeeld de manier waarop een
rapport wordt geschreven wordt gedaan zoals geïnstrueerd.
Paradigma niveau, het model en geïncorporeerde
veronderstellingen die de organisatie en gedrag van een
groep beïnvloeden. De verzameling van veronderstellingen
die de basis vormen voor de structuur en werkwijze van een
organisatie noemen we hier het organisatie paradigma.
Organisatie paradigma: vier vormen
RANDOM
OPEN
Innovatieve
Onafhankelijkheid
Adaptieve
Collaboratie
Groep
Cohesie
Flexibiliteit
Harmonieuze
Opstelling
Intrinsieke
SYNCHROON
GESLOTEN
Traditionele
Hiërarchie
Organisatie paradigma: vier
vormen
Traditionele hiërarchie
In een traditionele hiërarchie, ook wel een gesloten paradigma genoemd,
zijn de standaarden en regels van operatie zo opgesteld dat zij continuïteit
en stabiliteit bevorderen. Dit wordt bewerkstelligd door een controle
mechanisme dat afwijkingen van geformuleerde normen en patronen
voorkomt. Dergelijke organisatie zijn gestructureerd als een piramide of
hiërarchie met duidelijk en eenduidig omschreven taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden. Stromen van informatie worden sterk
gecontroleerd en beslissingen van managers worden doorgegeven binnen
de hiërarchie om uit te voeren. De algemene doelstellingen van de
organisatie zijn leidend. Voorbeeld van traditionele hiërarchieën zijn
militaire organisaties of overheidsorganisaties. Het gesloten paradigma is
met name geschikt voor teams die routineuze tactische problemen moet
oplossen.
Organisatie paradigma: vier
vormen
Innovatieve onafhankelijkheid
Het model van individuele onafhankelijkheid, ook wel een random
paradigma genoemd, is de antithese van de traditionele hiërarchie. In
individuele onafhankelijkheid is de richting en besluitvorming van de
projectorganisatie afhankelijk van onafhankelijke initiatieven van
individuen. Dit type organisaties is gericht op innovatie en creatieve
autonomie. De vrijheid van het individu met als doel het creëren en
onafhankelijk opereren wordt belangrijker geacht dan de collectieve
doelstellingen. Voorbeeld van dit soort type organisaties zijn
onderzoek&ontwikkel afdelingen binnen grote ondernemingen of
projectteams die baanbrekende nieuwe producten moeten ontwikkelen.
Het random paradigma is met name geschikt voor teams die creatieve
doorbraken moeten realiseren.
Organisatie paradigma: vier
vormen
Adaptieve collaboratie
In adaptieve collaboratie, ook wel het open paradigma
genoemd, vinden we een synthese tussen het random
paradigma en het gesloten paradigma. In adaptieve
collaboratie is innovatie geïntegreerd met collectieve
doelstellingen door middel van onderhandeling en discussie.
Dit is een gelijkheidsmodel, waarin rollen en
verantwoordelijkheden flexibel worden gedeeld. Het open
paradigma is met name geschikt voor teams die complexe
problemen moeten oplossen
Organisatie paradigma: vier
vormen
Harmonieuze opstelling
Het laatste paradigma is harmonieuze opstelling, ook wel het synchroon
paradigma genoemd. Dit is de antithese van het open paradigma. In het
synchronische paradigma zijn de teamleden synchroon opgesteld, met
door iedereen gedeelde visie die een collectieve doelstelling en een
collectieve manier van werken om die doelstelling te bereiken inhoudt.
Een dergelijke groep behoudt zijn gemeenschappelijk en parallelle actie
door middel van stilzwijgende overeenstemming en gedeelde kennis over
wat er bereikt moet worden. Een groep landarbeiders die gezamenlijk de
oogst binnenhalen is een goed voorbeeld van een harmonieuze opstelling.
Het synchroon paradigma is met name geschikt voor teams die
herhaalbare kritische performance moeten laten zien.
SOFTWARE TEAM
RANDOM
OPEN
Innovatieve
Onafhankelijkheid
Adaptieve
Collaboratie
Group
Cohesion
SYNCHROON
Harmonieuze
Opstelling
Intrinsic
Flexibility
Wat zijn de karakteristieken?
Innovatie
Complexe problemen oplossen
Opleveren van betrouwbare en voorspelbaar
goed presterende software
Groepswerken
Werken onder tijdsdruk
Verschillende rollen (programmeur, analyst,
architect, tester, librarian, database administrator,
technisch projectleider, programmanager)
Interactie tussen software team en
gebruikersorganisatie
Combinatie van ‘technische skills’ en ‘soft skills’
(zie b.v. een webdesign team)
Combinatie van technische aspecten en
projectmanagement aspecten
OEFENING
A.Welk paradigma hoort bij een software team?
B. Aan welk paradigma voldoet jullie eigen SO3 team
(in groepen van twee voor tien minuten)
GESLOTEN
Traditionele
Hiërarchie
Structured open teams
Software projecten hebben typisch verschillende elementen in zich die we
zien bij de verschillende paradigma’s. Software projecten laten een
typische combinatie zien van het oplossen van complexe problemen,
gekoppeld met de behoefte aan een verdergaande vorm van innovatie,
terwijl veel software ontwikkeling ook veel routine-achtig werk in zich heeft
met de behoefte aan de oplevering van betrouwbare en voorspelbaar
goed presterende software. Er blijkt in de praktijk met succes gewerkt te
zijn met een combinatie van de paradigma’s voor software projecten. Dit
paradigma wordt ook wel het gestructureerd open paradigma genoemd,
waarbij er een combinatie gevonden is tussen de gesloten elementen
(formeel, gefixeerd en hiërarchisch) en de open elementen (gezamenlijk,
flexibel en gelijkwaardig). Het gestructureerd open paradigma gebruikt
formele structuren om flexibiliteit te waarborgen in samenspraak met een
efficiënt groep probleem oplossend vermogen.
Slotopmerkingen
Samenstelling van een software team is cruciaal
voor het succes van ene softwareproject
P-CMM is een veel gebruikt model om de maturity
van je softwareorganisatie te meten
Software team moet zowel elementen van
innovatieve in zich hebben, als de waarborg van
betrouwbare en goed presenterende software.
Download