Alexander de Grote (vanaf 11 jaar)

advertisement
Geschiedenis
com
Alexander de Grote
* 356 voor Christus in Pella - † 323 voor Christus in Babylon
© Aduis
N° 101.926
De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
N° 101.926
Geschiedenis
com
Alexander de Grote
* 356 voor Christus in Pella - † 323 voor Christus in Babylon
Vul de volgende begrippen in:
Griekenland, oorlog, koning, vader, vermoord
In taal en cultuur lijkend op de Grieken, maar minder beschaafd, waren Waar ligt Macedonië?
de Macedoniërs een bergvolk ten noorden van
.
De Griekse stadstaten Athene en Sparta verzwakten elkaar wederzijds
in de
en daardoor werd het Macedonische konink-
rijk sterker en helleniseerde zich gelijktijdig. Philippus II, Alexanders
, bevond zich tijdens zijn geboorte 356 voor
Geografisch gezien ligt het
ongeveer op dezelfde plaats
als in het oude Griekenland.
Alleen de bevolking bestaat
door volksverhuizing hoofdzakelijk uit Zuid-Slavische
volkeren en Albanezen.
Christus in het derde jaar van zijn koningsheerschappij. Eerst voerde
hij alleen oorlog tegen de Perzen, maar zijn doel was, om ook de macht
over de Grieken te krijgen. In de slag bij Chaeronea in 338 voor Christus
versloeg hij het Helleense Rijk en stichtte hij de Korinthische Bond, die
zich bij Athene en Thebe zouden voegen. 336 voor Christus, toen hij
een tweede vrouw nam, werd hij
Alexander op twintig jarige leeftijd
. Zo werd zijn zoon
.
© Aduis
Wat wordt bedoeld met het
hellenisme?
Griekenland werd “Hellas”
genoemd naar een deel van
Thessalië in het oude Griekenland en de Grieken Hellenen. Daarom noemt men de
verspreiding van hun cultuur
in het Middellandse Zee gebied hellenisering en deze
tijd hellenisme. Weliswaar is
de hellenisering van Egypte
en het Midden-Oosten al voor
de veldtochten van Alexander
de Grote begonnen, maar door
hem en zijn opvolger, kreeg ze
een belangrijke impuls.
De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
N° 101.926
Geschiedenis
Alexander veroverde en verwoeste eerst de stad Thebe, daarna viel
hij met zijn leger onmiddellijk de Perzen aan. Bij Issos in Klein-Azië,
versloeg hij ze 333 voor Christus. Syrië en Fenicië, veroverde hij in 332
voor Christus, Egypte in 331 v.Chr. Aan de monding van de Nijl, stichtte
hij de beroemde stad van Alexandrië. Ook versloeg hij de Perzen bij
Gaugamela in 331 v. Chr. Op de vlucht werd de Perzische koning Darius
III door zijn eigen mensen vermoord. Als de nieuwe koning van de Perzen, had Alexander vele stadhouders/landvoogden die zijn enorme rijk
bestuurden. Tijdens zijn veroveringtocht kwam de briljante tacticus tot
het noord-oosten van Iran, een gebied dat toen Bactrië werd genoemd.
De Bactrische prinses Roxane, trouwde hij in 327 v. Chr.
com
Wat was een satraap?
Een satraap was de gouverneur van een satrapie (Perzische benaming van een
provincie). Door hen lieten
de Perzische koningen de
provincies van hun enorme
rijk beheren.
Vul de volgende woorden in:
muiterij, opvolgers, vrouwen, veroveringstochten, aristocratie, wereldrijk
In India versloeg hij Horus, de heerser van Punjab. Oorspronkelijk wilde Wie bevonden zich in het
leger van Alexander?
hij tot Ganges oprukken, maar moest dit echter opgeven, omdat onder Hoofdzakelijk
Macedoniërs en een kleine groep
zijn troepen een _____________ uitbrak.
van Grieken. Door zijn ver-
De leider van de muiterij liet hij weliswaar executeren, maar de meeste overingen, dienden echter
ook mannen uit de verover-
van zijn legerhuurlingen weigerden uiteindelijk om verder te gaan. In de gebieden in zijn leger.
plaats daarvan regelde hij in de stad Susa, een massa-huwelijk tussen In ruil kregen ze een soldij.
tachtig van zijn Macedonische-Griekse officieren en Perzische _______.
Zo hoopte hij de Macedonische en Griekse ____________ met de Perzische adel te verbinden, maar hij slaagde er niet compleet in. Ook zijn voornemen, een Macedonisch-GrieksPerzisch rijk, een eerste ______________ te creëren,
kon hij helaas niet afmaken. Zonder een opvolger te
hebben benoemd, werd Alexander de Grote in 323 voor
Christus ziek in Babylon aan een zware, mysterieuze
koorts, waar hij een paar dagen later aan overleed.
Hooggeplaatste officieren, diadochen (___________)
en hun zonen, epigonen streden om zijn veroveringen. Om
alle wettige erfgenamen uit te schakelen, lieten ze alle familieleden van Alexander, waaronder zijn moeder Olympia
en zijn weduwe Roxane doden. Het grote rijk van Alexander viel echter ten prooi aan de ________________
© Aduis
van de Romeinen, en viel al snel volledig uit elkaar.
De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
Download