VLARIP workshops 2017

advertisement
Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen
Terugblik op 10 jaar REACH
en vooruitblik
Johan Nouwen, Head of support
Forum & Helpnet secretariat - ECHA
De succes factoren van
REACH en CLP en hun
voordelen
HIEP HIEP 10 jaar VLARIP!
Samen sterker voor veilig en
duurzaam productgebruik
19 januari 2017
Johan Nouwen
HoU
Support, Forum and HelpNet Secretariat
De reis tot nog toe
• ECHA publiceerde in mei 2016 haar
tweede rapport betreffende de
vooruitgang met REACH en CLP
• Globaal genomen werkt REACH!
• Goede vooruitgang geboekt– dank u!
• 56 Aanbevelingen waarvan 15 voor
de chemische industrie en 18 ECHA
engagementen
• Nog veel werk op de plank –
versterking partnerschap nodig!
5
Goede vooruitgang gemaakt
• Classificatie informatie van 130 000 chemische stoffen
beschikbaar
• 10 000 ondernemingen hebben chemische stoffen
geregistreerd
• 54 000 registratie dossiers for 14 000 chemische
stoffen
• 173 zeer zorgwekkende stoffen geïdentificeerd
• 31 zorgwekkende stoffen vereisen voorafgaande
autorisatie
• 20 nieuwe restricties betreffende het gebruik van
gevaarlijke stoffen om de risico’s te beperken
6
Registratie dossiers zijn een aanwinst
• Industrie dient de wettelijke vereisten van dossiers te
verbeteren bv. eindpunt informatie, en kwaliteit, in het
bijzonder gebruiks- en blootstellingsdata (IUCLID6)
• Samenwerking sector per sector, bv. zoals voor de
petrochemie.
• Focus op stoffen die er toe doen
Industrie actie vereist:
 Aanlevering data van hoge kwaliteit
 Proactief actualiseren van de ingediende
dossiers!
 Creatieve manieren om dit te stimuleren?
7
Wees proactief met betrekking
tot nanomaterialen en dierproeven
• Slechts 18 dossiers maken melding van
stoffen in de nanovorm! Bijkomende
informatievereisten komen eraan
• Betere documentatie en consistentie is
nodig voor alternatieven voor
dierproeven met vertebraten
Industrie actie vereist:
 Proactieve indicatie van de nanovormen van stoffen
 Geharmoniseerde benadering voor alternatieven
betreffende dierproeven met vertebraten
8
2018 Registratie deadline
• 2018 Roadmap (gepubliceerd in 2015, weldra
volledig uitgerold)
 Verschillende hulpmiddelen om registranten en in het
bijzonder KMOs te helpen inclusief sectoren zodat KMOs
hun eigen richtsnoeren kunnen voorbereiden
• COM gezamenlijk gebruik van gegevens
uitvoeringsbesluit – faire behandeling van KMOs
verzekeren.
Industrie actie vereist: hulp van alle actoren is nodig
om de boodschap van de 2018 Registratie deadline te
verspreiden – inclusief industrie!
9
ECHA en industrie focussen
op stoffen die er toe doen
• Stoffen die er toe doen: CMRs, PBTs and EDCs
• Betere informatie nodig in registratie dossiers:
 Betere screening en prioriteitstelling
 Identificeer de best mogelijke actie (RMOA)
 Voorstel voor risicobeheer: autorisatie, restricties en
geharmoniseerde classificatie en etikettering
• Dit zal een goed gebruik van middelen toelaten en
dat stoffen niet onnodig geëvaluaeerd worden
10
Autorisatie en restricties zijn de
beste stimuli voor vervanging
• Niet bang zijn, innoveer!
• Aanvragers ontvangen autorisaties
1,300 000
burgers
beschermd
• Help DUs, draag constructief bij!
Toenemende
verkoop
Voorbeeld: Chroom VI in
lederwaren beperkt. Vervangen
door titaan technologie
11
Chemische en DU industrie dienen
hun communicatie in de
verdelingsketen te verbeteren
Stroom
opwaarts
•Registrant (CSR)
•Fabrikant/Importeur
Stroom
afwaarts
•Formuleerder
•Formuleerder
Communicatie
van gebruiken
naar de
registrant door
gebruikskaarten
•DU
•DU
•End user
•DU
Communicatie
van veilig
gebruik naar
downstream
gebruikers:
blootstellings
scenarios
12
De ervaring tot nog toe
• Onvoldoende en ongestructureerde communicatie
stroom op-/af waarts in de toeleveringsketen
• Blootstellingsinformatie stemt slechts heel beperkt
overeen met de actuele gebruiken van een stof
• Informatie stroom afwaarts in de toeleveringsketen
is moeilijk te gebruiken door downstream
gebruikers
Industrie actie vereist:
Gezamenlijke verklaring CEFIC-DUCC-ECHA 5 October 2016
13
Sector gebruikskaarten verbeteren de
communicatie in de toeleveringsketen
• Een geharmoniseerde, effectieve manier voor downstream gebruikers om registranten te informeren hoe
stoffen gebruikt worden
• Gemakkelijk te gebruiken
informatie voor registranten
• Besparing van middelen
• Met succes gebruikt door bv.
AISE, CEPE, FEICA
Industrie actie: nodig ondernemingen uit om hun klanten te
informeren dat sectorale gebruikskaarten zullen gebruikt
worden om de blootstellingsscenario’s te herzien.
14
Andere aspecten die voor verbetering
vatbaar zijn
• Ondernemingen streven best actief naar consensus
betreffende de classificatie van dezelfde stof
• Burgers hebben meer betrouwbare informatie over
gevaarlijke stoffen in producten/voorwerpen die ze
kopen nodig
• Feit: enkel 359 kennisgevingen voor 38
Kandidaatslijst stoffen in voorwerpen!
• Industrie dient verdere inspanningen te
leveren betreffende stoffen in voorwerpen
15
REACH en innovatie
• Innovatie verbeteren is een doelstelling van REACH
• PPORD (onderzoek en ontwikkeling gericht op
producten en procédés) uitzondering dient meer
gebruikt te worden
• Nieuwe geregisteerde stoffen nemen gestaag toe onder
REACH – meer dan 1,500 op dit ogenblik
• Zeer zorgwekkende stoffen worden vervangen
• COM studie zal deze impact van REACH meten
Industrie actie: innoveer groene chemische stoffen welke de
meer gevaarlijke stoffen kunnen vervangen
16
De reis gaat nog verder…
• 2018: faire behandeling van KMOs in consortia is nodig
om het aantal geschillen betreffende het gezamelijk
gebruik van gegevens te verminderen
• Tegen 2020: focus op stoffen die er toe doen betekent
ook een efficient gebruik van middelen
• ECHA partnerschap met de industrie: in kaart
brengen van het chemische universum in
zorgwekkend/niet-zorgwekkend
• Volhouden van de investeringen na 2018:
 Veilig gebruik van gevaarlijke stoffen
 Progressieve vervanging van zorgwekkende stoffen
Wereld Top voor Duurzame Ontwikkeling
2020 doel voor chemische stoffen
17
REACH en CLP hebben een aantal
voordelen voor industrie en burgers
 Verbeterde veiligheidsinformatie voor de hele industrie
 vermijden van kosten
 Betere communicatie in de toeleveringsketen  beter
begrip van de behoeften van klanten hetgeen leidt tot
een competitief voordeel voor slimme ondernemingen
 Verbeterde wereldwijde reputatie van EU verdelers, en
meer vertrouwen van consumenten gebaseerd op
transparantie, veilig gebruik van gevaarlijke stoffen en
progressieve vervanging van zeer zorgwekkende
stoffen
18
Boodschappen om mee naar huis te
nemen
• REACH is niet gedaan in 2018
• Industrie moet handelen zodat de
registratie data compatibel zijn
• Data moeten de nanovorm
omvatten
• Gebruikskaarten zijn de sleutel
tot veilig gebruik in de
toeleveringsketen
• Innoveer veiliger vervangingen
• Samenwerking voor veilig gebruik van chemische
stoffen heeft een aantal voordelen
19
Dank U!
[email protected]
Schrijf in voor onze nieuwsbrief op
echa.europa.eu/subscribe
Volg ons op Twitter
@EU_ECHA
Volg ons op Facebook
Facebook.com/EUECHA
Terugblik op 10 jaar REACH
en vooruitblik
Erwin Annys, Director REACH
Cefic
Voorstelling VLARIP
Tine Cattoor, sr adviseur productbeleid en
VLARIP projectleider
essenscia vlaanderen
VLARIP concept
ERVARINGSUITWISSELING
• KMO
• First time entrants
REACH & CLP
• Complex
• In evolutie
Peterschapsproject
• Uitleg wetgeving
• al doende leren









3M
Agfa -Gevaert
Ajinomoto-Omnichem
BASF
Bayer
Borealis
CEFIC
Chemours
Christeyns









EOC Surfactants
ExxonMobil
Honeywell
Ineos
JSR Micro
Proviron
Solvay
Solutia/Eastman
Tessenderlo Chemie
Kennis verankeren en delen
• Efficiënte implementatie wetgeving
• Verbeteren communicatie in de
supply chain
• Innovatie stimuleren
VLARIP voor iedereen
2013 –
WALRIP
2008 –
all
2008 –
2016
2007 –
textile
chemical sector
sector
By
REACH
role
2008
2010 – 2012 10 workshops/ year
VLARIP ‘2’
Voor iedereen
- Services
iedereen
- users
VLARIP workshops 2017
 Programma 2017










19/01
16/02
16/03
20/04
18/05
22/06
21/09
19/10
16/11
1/12
Verplichtingen chemische producten: niet alleen REACH en CLP
Gebruik van alternatieve testen en QSAR in REACH en CLP
GHS implementatie wereldwijd
REACH analogen wereldwijd
Voorbereiding registratie 2018
Nanomaterialen
Werken met chemische stoffen in de praktijk ism DPA
Autorisatie en restrictie
Aandachtspunten kwaliteit - Veiligheidsinformatieblad
Safe Use info voor mengsels in het veiligheidsinformatieblad
Deelname
Bedrijfsabonnement
 1 persoon van 1 bedrijf voor alle
workshops
 Toegang tot het essenscia extranet
met themafiches
 Mogelijkheid indivuele
bedrijfsspecifieke vragen te stellen
Leden essenscia: 1250€ (excl BTW)
Niet-leden essenscia: 2500€ (excl BTW)
Losse inschrijving per workshop
 1 persoon per workshop
Leden essenscia: 250€ (excl BTW)
Niet-leden essenscia: 350€ (excl BTW)
Erkend dienstverlener voor KMO-Portefeuille
Vraag uw overheidssubsidie aan!
Bedankt VLARIP (ex-) peters en meters!
Catherine Jakus
Jo Vandormael
Tessenderlo Chemie
Guy Van Hecke
Charles Petré
Solvay
EOC
Agfa-Gevaert
André Aerts
Eastman (Solutia)
Dietrich Sinnaeve
3M
Gert Melis
Agfa-Gevaert
Lieve Galle
Raf Bouckaert
Aliye Cingoz
Agfa-Gevaert
Patrick De Block Eddy Michiels
Agfa-Gevaert
Ineos
Sofie Deliveyne
Roger Van der Linden
EOC
Erik Vanmiert
Borealis
Eddy Erkens
BASF
Honeywell
Solvay
EOC
Honeywell
Erik Drijvers
Mark Boelens
Geert De lathouwer
Dirk Danneels
Agfa-Gevaert
3M
Proviron
Cefic
André Roefs
Kathy Allewaert
Bart Cools
Erwin Annys
JSR Micro
Bayer
Jacques-Aurélien Sergent
Linda Desiron
Agfa-Gevaert
Joeri Lenaers
Chemours
Geert Pollaris
3M
ExxonMobil
Solvay
Anja Van De Velde
CRC (Christeyns)
Isabelle Lardon
EOC
Caroline Herman
Ajionomoto Omnichem
VLARIP-Team
 Tine Cattoor
 [email protected]
 0496 59 36 15
 Saskia Walraedt
 [email protected]
 0496 59 36 19
 An Maes
 [email protected]
 0496 59 36 13
 Administratieve ondersteuning: Isabelle Descamps
 [email protected]
Bedankt aan de deelnemers
“Zonder Vlarip zouden we voor hetzelfde resultaat veel meer tijd en
energie nodig gehad hebben! Hartelijk dank hiervoor!”
“interessante tools en themafiches”
“Goede hulp bij 'vertaling' wettekst naar praktijk”
“informatief en educatief”
“Laatste ontwikkelingen opvolgen + leren van andere bedrijven waren
zeker een meerwaarde.”
“Nuttige Tips & Tricks van peters en meters”
“Zeer nuttig om steun en advies te krijgen van anderen die ook met die
materie bezig zijn (sta er alleen voor in eigen bedrijf)”
Panelgesprek:
Ervaringen van deelnemers
 Erwin Boënne | CTF 2000
 Valérie Van de Vyver | Transfurans
 Istvan Vylders | Colruyt
 Elke Van Asbroeck | Apeiron-Team
 Geert De Lathauwer | EOC
Huldiging
Actiefste VLARIP-meter/peter
Trouwste VLARIP-deelnemer
Huldiging: actiefste VLARIP-meter/peter
Catherine Jakus
JSR Micro
Anja Van De Velde
Caroline Herman
Christeyns // CRC
Ajinomoto Omnichem
Actiefste VLARIP-meter/peter TEAM
EOC
3M
Agfa-Gevaert
Huldiging: trouwste VLARIP-deelnemer
Stefan Segers
Unil
Mieke Van Mol
Oxbow Coal
Veerle Tuytens
RPM
Uitreiking
gratis jaarabonnement
Slottoespraak
Minister Joke Schauvliege
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
10 jaar Vlarip jubileum:
succesvolle KMO-begeleiding
Bedankt!
Download