Stage programma 2010/2011 46 MS4 AXONALE SCHADE

advertisement
Stage programma 2010/2011
MS4
46
AXONALE SCHADE EN NEURODEGENERATIE IN MULTIPLE SCLEROSE
Instelling
Afdelingshoofd
Unit
Begeleiding
Contact persoon
:
:
:
:
:
Afdeling Pathologie, VU medisch centrum, Amsterdam
Prof. dr. G.A. Meijer
Neuro / immunodiagnostiek
Dr. S. Amor and C. Verlaan - projectleiders
Dhr. W. Gerritsen, research analist
Doel onderzoek
Axonale schade wordt gezien als de grootste oorzaak van chronische invalidisering in MS. Het pathologisch mechanisme hierachter wordt nog niet begrepen. In muizen is recent aangetoond dat experimentele
autoimmuniteit tegen het proteine neurofilament light(NF-L) spastische verlamming, axonale schade en
neurodegeneratie veroorzaakt. In dit model worden vaak grijze stof laesies gevonden zoals deze ook bij
MS gezien worden. Hierbij worden ook immunoglobuline deposities gevonden in neuronen en axonen
zoals in de grijze stof laesies. T cel infiltraten in de hersenen van muizen geïmmuniseerd met NF-L zijn
zeldzaam. Mede doordat NF-L reactieve T cellen geen ziekte kunnen doorgeven in muizen is onze hypothese is dat autoimmuniteit, met name autoantilichamen tegen axonale componenten zoals NF-L, een rol spelen bij de neurologische schade in MS.
Onze doelen zijn:
vaststellen of in neuronen en axonen van MS antilichamen aanwezig zijn
onderzoeken of in MS laesies neuronale/axonale antigenen in macrofagen aanwezig zijn
d.m.v. meten van het aantal lege myeline schedes onderzoeken hoeveel axonen degenereren voordat
myeline schade optreedt.
Korte inhoud
Weefselcoupes worden gemaakt van hersenen en ruggemerg van MS patiënten en controle materiaal. De
expressie van immunoglobulinen in axonen en neuronen zullen onderzocht worden d.m.v. kleuringen met
Immuunglobulinen en neuronale/axonale markers. Aanwezigheid van neuronale antigenen in macrofagen
zullen met dubbelkleuringen voor neuronen en geactiveerde macrofagen (MHC II antilichamen) onderzocht
worden. Zo mogelijk wordt weefsel verzameld voor in plastic inbedding zodat met ultradunne coupes naar
de structuur gekeken kan worden.
Technieken
1. Immunohistochemie
2. Plastic inbedden
3. Fluorescentie microscopie/ Confocal laserScan Microscopie
Studierichtingen
-
Medische biologie
Immunologie
Cyto/histopathologie
Download