De paper van Karan

advertisement
Paper Wiki
Karan Athwal
16-12-2009
Inhoudstabel
Persoonlijk Besluit ........................................................................................................................................ 3
a.
Wat moet ik nog trainen? .................................................................................................................. 3
b.
Wat heb ik geleerd en wat zal mij bijblijven ..................................................................................... 3
c.
Wat heb ik tekort? ............................................................................................................................. 3
d.
d. Heb ik voldoende informatie gevonden? Waar heb ik niet gezocht en waar kan ik nog zoeken…
4
Literatuurlijst ................................................................................................................................................. 5
Statistieken .................................................................................................................................................... 7
Persoonlijk Besluit
a. Wat moet ik nog trainen?
Op alle mogelijke ICT vakken moet ik nog trainen. Maar op Excel al wat meer dan op
PowerPoint. Hoewel ik Excel en PowerPoint in het middelbaar heb gezien en minder les over
PowerPoint heb gekregen, lukt PowerPoint veel beter. Het programma wijst zichzelf uit, wat een
grote luxe is. Dat Excel moeilijk ging zijn had ik wel verwacht maar Word?! Word heeft veel
verborgen functies! Na lang zoeken kwamen de meeste uit maar na 2 minuten was ik die al
vergeten. Voor het examen zal ik die nog eens moeten blokken.
b. Wat heb ik geleerd en wat zal mij bijblijven.
Ik heb heel veel geleerd! Eerst had ik geen flauw idee wat een Wiki was en nu maak ik gewoon
links en upload ik PowerPoints! Nooit had ik gedacht dat ik aan een wiki zou kunnen werken!
Maar eens je de basiscodes kent gaat het vanzelf!
Met refereren heb ik niet zo’n probleem gehad. Maar de PowerPoint en synthese over refereren
vond ik (voor mij) heel onduidelijk. Daarom heb ik op het internet zelf naar een betrouwbare site
gezocht waar het (voor mij) duidelijk stond uitgelegd hoe te refereren op de APA manier.
De hoofdopdracht vond ik veel te onduidelijk! Sommige opdrachten waren per groep en andere
individueel maar dit stond niet goed uitgeschreven en zorgde vaak voor verwarring. Maar
misschien was dat ook door de tijdsdruk (dat de opdracht niet goed werd gelezen) en
communicatie (sommige mensen vonden de wiki niet zo “belangrijk”).
c. Wat heb ik tekort?
Ik ben bijna zeker dat ik niets te kort heb. Die onzekerheid komt alleen maar door het feit dat we
pas laat aan de wiki mochten beginnen. Stel dat de wiki een jaar opdracht was, was hij wellicht
nog veel beter geweest. Ik vind onze wiki zeer geslaagd zeker omdat we van niets komen en in
plus minus 3weken een hele wiki aan de wereld kunnen voorstellen.
Ik heb niet echt een te kort maar de schrijvers van mijn artikel hebben geen boeken of andere
werken gepubliceerd dus heb ik er geen gevonden. Het is niet echt een te kort maar ik vind het
toch niet leuk want ik heb heel hard gezocht! Ook heb ik lang gezocht om een beetje achtergrond
over de schrijvers te vinden. Maar die informatie was ook schaars.
d. Heb ik voldoende informatie gevonden? Waar heb ik niet gezocht en waar
kan ik nog zoeken…
Ik heb alle informatie gevonden die te vinden was denk ik. Soms was het wat zoeken zoals in de
bibliotheek van de Katho. De tijdschriften zoeken ging heel vlot maar door de mis begrepen
opdracht deden we er veel te lang over. Tijdens het zoeken in de bibliotheek vonden we geen
gepubliceerde eindwerken in verband met psychische stoornissen wat we heel raar vonden. Maar
we durfden niets meer te gaan vragen aan de balie. Dus besloten we de les af te wachten maar
zolang moesten we niet wachten want er zat een docent op de bus die ons vertelde dat
“Dissertaties” een ander woord voor eindwerken was. Dat wetende ging onze zoektocht een stuk
vlugger.
Ik moet toegeven dat ik geen tijd heb gehad om Mediargus te verkennen maar in de toekomst zie
ik mij dat zeker wel doen.
Literatuurlijst
Boeken i.v.m. met persoonlijkheidsstoornissen





Saks, E. (2008). De geschiedenis van mijn gekte: leven met schizofrenie.(2de druk).
Amsterdam: Slijthof.
Hoopmann, K. (2009). Alle katten hebben Asperger. Huizen: Pica.
Vermeulen, P. (2009). Autisme als contextblindheid. Leuven: Acco.
Vogels, C. & Deleu, C. (2007). Borderline, de mythe doorbroken: perspectief voor
behandeling. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.
Lasch, C. (1981). De cultuur van het narcisme: leven in een tijd van afnemende
verachtingen. Amsterdam: De Arbeidspers.
Bronnen van het artikel
1. Dawson, D. & H.L. Macmillan (1993). Relationship Management of the Borderline
Patient. From Understanding to Treatment, New York: Brunner/Mazel.
2. Harris, M. & L.L. Bachrach (1988). Clinical Case Management. New Directions for
Mental Health Services, San Francisco: Jossey-Bass.
3. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008).
Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen, Trimbos-instituut: Utrecht.
4. Minkoff, K. (1989). An Integrated Treatment Model for Dual Diagnosis of Psychosis
and Addiction. Hospital & Community Psychiatry, 40, 1031–1036.
5. Mulder, C.L. & H. Kroon (red.) (2006). Assertive Community Treatment: effecten,
werkzame ingredienten en doelgroep. In: B.J. Roosenschoon & A. Snijdwind (red.),
Bedloze psychiatrie, Badhoevedorp: Mension, 171–187.
6. Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen, een signalement (2008). ZonMw/GGZ
Nederland/Trimbosinstituut.
7. Prochaska, J.O., C.C. DiClemente & J.C. Norcross (1992). In Search of How People
Change: Applications to Addictive Behaviors. American Psychologist, 47, 9, 1102–
1114.
8. Verheul, R., W. van den Brink & Chr. Hartgers (1995). Prevalence of Personality
Disorders among Alcoholics and Drug Addicts: An Overview. European Addiction
Research, 1 4, 166–177.
Noten van het artikel
1. SAMHSA, IDDT Toolkit:
www.mentalhealth.samhsa.gov/cmhs/communitysupport/toolkits/cooccurring/
2. Albert Dijkhuizen, psychiater van het CCM-team en GGZE staffunctionaris Dubbele
Diagnose.
Refereren van 2 artikels
Leigh-Valles, G. (2009). Over de rol van de neurobiologie in de psychotherapie. Tijdschrift voor
psychotherapie, 35, 25-34
De Wachter, D. (2008). Borderline times. Psyche: Tijdschrift van de Vlaamse vereniging voor
geestelijke gezondheidzorg, 20, 28-32
Statistieken
Gebaseerd op de gegevens van ca. 52.430 cliënten van 696 psychologen. Inschatting totaal aantal
cliënten van alle eerstelijns psychologen is ca. 76.000
http://www.lve.nl/openbaar_files/jbgraf2006.pdf
Geraadpleegd op 18/12/2009
Download