Een fistel bij de anus - Wilhelmina Ziekenhuis Assen

advertisement
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Vertrouwd en dichtbij
Informatie voor patiënten
Een fistel bij de anus
zz
Uw arts heeft vastgesteld dat u een fistel bij de anus hebt, een zgn.
peri-anale fistel. In deze folder kunt lezen hoe een fistel ontstaat
en wat de behandelmogelijkheden zijn.
Een peri-anale fistel
Een peri-anale fistel (ook wel pijpzweer genoemd) is een verbinding tussen
de anus en de huid. Een fistel wordt veroorzaakt door een ontsteking van de
slijmklieren bij de uitgang van de anus. De slijmklieren raken verstopt en gaan
zweren. Hierdoor ontstaat een abces (een met pus gevulde holte), dat ofwel
spontaan doorbreekt ofwel door een chirurg moet worden opengesneden. In
een aantal gevallen ontstaat er ten gevolge van zo'n abces een fistel.
Peri-anale fistels kunnen voor vervelende klachten zorgen. Zo kunnen er steeds
kleine beetjes ontlasting naar buiten komen. Ook kan het pijnlijk zijn als het
ontstekingsvocht van de fistel niet goed weg kan. Er kan dan namelijk een
zwelling ontstaan, waarvan u vooral last kunt hebben bij het zitten.
Verschillende fistels
Niet alle fistels zijn hetzelfde. Er zijn fistels die door de kringspieren lopen
en fistels die niet door de kringspieren lopen. Fistels die door de kringspieren
lopen, kunnen onderling ook nog verschillen. Zo zijn er fistels die door de inwendige kringspier lopen, door de uitwendige kringspier of door beide. In het
algemeen is het zo dat een fistel moeilijker te behandelen is naarmate er meer
spierweefsel bij betrokken is.
Behandelmogelijkheden
Er zijn drie manieren om een fistel te behandelen. De chirurg heeft met u
besproken wat in uw geval de beste behandeling is.
 Meestal wordt eerst geprobeerd om de fistel te behandelen met een 'seton'.
Dit is een plastic draadje dat ervoor zorgt dat de fistel openblijft en dat
verdere abcesvorming wordt voorkomen. In ingewikkelde gevallen kan de
chirurg hiervoor kiezen, bijvoorbeeld als u de ziekte van Crohn.hebt. De fistel
geneest dan niet, maar wordt min of meer onder controle gehouden.
 Een andere mogelijkheid is dat de fistel wordt weggesneden, waarna het gat
in de kringspier(en) wordt dichtgemaakt. Daarbij wordt eventueel gebruikgemaakt van een slijmvlies plastiek. Houdt u er rekening mee dat het
slijmplastiek kan loslaten. Als dat het geval is, merkt u dat meestal na een
paar dagen. Uw klachten kunnen daardoor terugkomen. Neemt u in dat geval
contact op met uw chirurg.
 Een derde mogelijkheid is dat de fistel wordt opengesneden, waarna
eventueel een klein gedeelte van de kringspier(en) wordt weggenomen. Door
deze behandeling hebt u een kleine kans om incontinent te worden. Daarom
wordt deze behandeling minder vaak toegepast.
Gang van zaken rond de behandeling
Voorafgaand aan de ingreep wordt u op de verpleegafdeling gelaxeerd met één
of twee klysma's.
De operatie vindt plaats onder regionale of algehele anesthesie (narcose). Meer
over dit onderwerp vindt u in de WZA-brochure ‘Anesthesie en postoperatieve
pijnbestrijding bij volwassenen’.
De ingreep duurt een kwartier tot drie kwartier.
Meestal mag u één of twee dagen na de ingreep weer naar huis.
Na de ingreep
 Soms krijgt u een recept mee voor pijnstillers (Voltaren). Als u geen pijn
meer hebt, kunt u meestal uw gewone werkzaamheden weer oppakken.
 Soms wordt een laxeermiddel voorgeschreven (Movicolon).
 Houd de wond schoon door dagelijks te spoelen met een douche of door een
bad te nemen. (Een bad kan ook helpen tegen de pijn.)
 Totdat de wond genezen is, kunt u het beste een maandverbandje dragen.
 Als u een slijmvlies plastiek hebt gekregen, mag u een aantal weken geen
anaal seksueel contact hebben. Ook mag u geen zetpillen gebruiken.
Hebt u een opmerking of een klacht?
De medewerkers en specialisten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen doen hun best u
de juiste (medische) zorg te geven. Mocht er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden
bent, dan verzoeken wij u om dat door te geven. U kunt dit doen aan degene die direct
verantwoordelijk is of aan de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Deze is bereikbaar
via:
 e-mailadres: [email protected]
 telefoonnummer: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 postadres: WZA t.a.v. ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen
chiru14 - februari 2015
Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op www.wza.nl/patienten/een-klacht
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Europaweg-Zuid 1
Postbus 30.001
9400 RA Assen
Telefoon (0592) 32 55 55
www.wza.nl
© 2015 WZA
Download