Wat wij bieden

advertisement
De functie HR adviseur organisatieontwikkeling is een nieuwe en unieke functie bij Stichting
Sutfene. Het doel van de functie is om de bestuurder en het managementteam op strategisch
en tactisch niveau over de ontwikkeling en de invoering van personeelsbeleid te adviseren
en om concrete verbeteringen in de structuur en de cultuur van de organisatie te realiseren,
zodat de personeelskwaliteit en de kwaliteit van de HR dienstverlening van Sutfene blijvend
aansluiten op de dynamiek in de zorg.
Deze functie is vacant en wij nodigen kandidaten uit te reageren.
HR adviseur organisatieontwikkeling
Fulltime 32-36 uren per week, voor de duur van een jaar
Wat wij vragen
Kennis op het niveau van een academische opleiding zoals sociale bedrijfskunde,
personeelswetenschappen, organisatiepsychologie, aangevuld met meerdere jaren
werkervaring in een HR omgeving. Daarnaast is kennis en ervaring vereist op het gebied van
projectmanagement, organisatieontwikkeling, verandermanagement, cultuurverandering en
van organisatie, management en opleidingen in de zorg. Ontwikkelingen binnen de zorg en
veranderingen van wet- en regelgeving worden bijgehouden ten behoeve van (strategische)
beleidsadvisering.
Naast kennis zijn de competenties zelfstandigheid, sociaal vaardig, uitdrukkingsvaardigheid
en oplettendheid essentieel.
De functie
Je opereert vanuit het zelfstandige HR team en vertaalt HR trends en ontwikkelingen in de
branche, op het vakgebied en in de organisatie naar concrete verbeteringen in de
personeelskwaliteit en de kwaliteit van de brede HR dienstverlening van Sutfene. Hierbij
kan worden gedacht aan de reguliere HR dienstverlening (zoals werving en selectie,
opleiding en scholing, functioneren en beoordelen, ARBO en verzuim, ontslag en mobiliteit),
de ontwikkeling en borging van personeelsinstrumenten (zoals functiebeschrijving,
waardering, functioneren en beoordelen, competenties) en HR thema’s (zoals bijvoorbeeld
strategische personeelsplanning, resultaatgericht werken, leiderschap, veiligheid en
gezondheid, zelfsturing).
De sollicitanten die worden uitgenodigd voor een gesprek, worden gevraagd in een
presentatie hun visie en aanpak te geven op de implementatie van de nieuwe functiemix
zorgteams, in relatie tot de zelforganiserende teams en daarmee de pijlers die de gewenste
cultuurverandering ondersteunen. Als voorbereiding op de presentatie wordt de nota
“Strategische Visie van Sutfene 2015-2018”en de notitie “Onze kijk op zorg en welbevinden”
aangereikt.
Wat wij bieden
Op deze functies is de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen van toepassing, FWG 60.
Een aantrekkelijk pakket van (flexibele) secundaire arbeidsvoorwaarden.
Belangstelling?
Mocht je vragen hebben over de procedure, dan kun je contact opnemen met de afdeling
HRM op telefoonnummer 0575-594405.
Meer informatie over de functie kun je opvragen bij de bestuurder van Sutfene, mevrouw
drs. M. Oplaat, via het Bestuurssecretariaat 0575- 59 4125.
Een schriftelijke reactie per mail kun je vóór 4 april 2016 sturen via de website van Zorgselect
(vacaturebank).
Download