GEN - Tweede Kamer

advertisement
RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE
Brussel, 18 november 2008 (21.11)
(OR. en)
15413/1/08
REV 1
COPEN 219
NOTA
van:
aan:
Betreft :
het secretariaat-generaal van de Raad
de Raad
Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de toepassing van het beginsel
van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het
oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie
- Verklaringen
Verklaring van Letland betreffende artikel 28 van het kaderbesluit
Overeenkomstig artikel 28, lid 2, verklaart Letland dat in gevallen waarin het onherroepelijke
vonnis eerder dan drie jaar na de datum van inwerkingtreding van het kaderbesluit is gegeven,
Letland als beslissingsstaat en als tenuitvoerleggingsstaat de rechtsinstrumenten inzake de
overbrenging van gevonniste personen welke vóór dit kaderbesluit van toepassing waren, zal
blijven toepassen.
Verklaring van Litouwen betreffende artikel 28 van het kaderbesluit
Overeenkomstig artikel 28, lid 2, verklaart Litouwen dat in gevallen waarin het onherroepelijke
vonnis eerder dan drie jaar na de datum van inwerkingtreding van het kaderbesluit is gegeven,
Litouwen als beslissingsstaat en als tenuitvoerleggingsstaat de rechtsinstrumenten inzake de
overbrenging van gevonniste personen welke vóór dit kaderbesluit van toepassing waren, zal
blijven toepassen.
__________________________
15413/1/08 REV 1
adw/MAK/jg
DG H 2B
1
NL
Download