Jeugdgezondheidzorg en sociale media

advertisement
Pesten 2.0 – beter
voorkomen dan
genezen
Remco Pijpers, Mijn Kind Online en
Stichting Kennisnet
Freek
Freek
Ruzie via WhatsApp
IT’S UP TO YOU
http://www.itsuptoyou.nu
Gratis te downloaden en te bestellen tegen verzendkosten:
http://www.stmko.nl/ZkK
Digitaal pesten
-
PLAGERIJEN (GRAPJES DIE NIET ALS
GRAPJES OVERKOMEN)
RUZIES
EXCESSEN (VAAK OOK STRAFBAAR)
NIET STRAFBAAR, TENZIJ…
PUBERGEDRAG = GRENSOVERSCHRIJDEND
ONLINE SLACHTOFFER WORDEN… (OF
DADER)
Cyberpesten
Sexting
Bezemen / Bangalijst
Webcam(seks)misbruik
Bedreiging
Virtuele diefstal
Grooming
Stalking
ONDERDEEL VAN CYBERPESTEN
BAAS OVER EIGEN FOTO?
PORTRETRECHT
Artikel 19 Auteurswet 1912: Lid 4:
Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van
portretten, welke vervaardigd zijn ingevolge eene opdracht,
door of vanwege de geportretteerde personen, of te
hunnen behoeve aan den maker gegeven.
REGELS PORTRETRECHT
Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde
persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt.
De afgebeelde persoon kan zich dan alleen maar verzetten tegen publicatie
(openbaarmaking), voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich
daartegen te verzetten.
Als de afgebeelde persoon de publicatie van het portret wil verbieden, zal de rechter
een belangenafweging maken.
REDELIJK BELANG
PRIVACY
COMMCERCIEEL
BELEDIGING/LASTER/SMAADSCHRIFT
BELANGENAFWEGING
Wat is het bereik?!
BEREIK EN PRIVACY
WANNEER AANGIFTE VAN CYBERPESTEN?
STRAFBAAR FEIT
# Belediging
(art. 266 en 271 Sr)
# Hacken
(art. 138ab Sr)
# Belaging
# Identiteitsmisbruik
Wat285b
je in
leven
mag,
(‘stalking’, art.
Sr)het ‘echte’
(art.
225, niet
232 en
326 Sr)
# Bedreigingmag je online ook#niet…
Oplichting
(art. 285 Sr)
(art. 326 Sr)
# Discriminatie
(art. 137d Sr)
# Laster/ Smaad
(art. 261, 262 en 268 Sr)
# Sexting
(art. ….)
SEXTING
Artikel 240b Sr.
gevangenisstraf ten hoogste 4 jaren of geldboete van 4e categorie
wordt gestraft degene die een afbeelding, of een gegevensdrager,
bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij
iemand de leeftijd van 18 jaar kennelijk nog niet bereikt heeft…
schijnbaar is betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt,
vervaardigd, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.
AANGIFTE NIET ENIGE OPLOSSING
• Aangifte is verzoek tot strafrechtelijk onderzoek en strafvervolging
• Melding is registratie in politiesysteem tbv dossiervorming
• Onderliggend probleem ook aanpakken
˗ Zorgsignalen
˗ Hulpverlening
˗ Grenzen duidelijk maken naar omgeving
• Creatieve alternatieven
KRACHTEN BUNDELEN… (SCHOOL, OUDERS,
MAATSCHAPPELIJK WERK, POLITIE, ETC)
SAMENWERKING SCHOOL, DE
BUURT/WELZIJNSORGANISATIES EN POLITIE
•
School is verantwoordelijk voor eigen veiligheid
•
School reglement = schoolveiligheidsplan + pestprotocol
•
Advies: opstellen Social Mediabeleid
•
Actief beleid schoolveiligheid
•
Overleg en evaluatie met wijkagent
In samenspraak met de omgeving (ouders, politie,
Halt, maatschappelijk werk, etc)
(digitale)
burgerschapvorming
1. Democratie,
2. Participatie
3. Identiteit
CYBERPESTEN LOOPT UIT DE HAND
ALS JE ER NIET OP TIJD BIJ BENT.
ALS JE NIET OP TIJD CONSTRUCTIEF
AANDACHT BESTEEDT AAN HET
ONLINE SOCIALE DOMEIN VAN
KINDEREN.
HOE PRAAT JE OVER
CYBERPESTEN?
- DOOR POSITIEF IN TE
STEKEN
- DOOR GOEDE VRAGEN
TE STELLEN
12+: SLAPEN OF ONLINE!
TYP HIER PRESENTATIETITEL
29
3
febru
ari
2014
Hoe praat je over kwetsende filmpjes en
spelletjes die kinderen elkaar toesturen bij
wijze van ‘grap’?
Vertel kinderen niet alleen wat niet mag.
Vertel ze ook hoe het wél moet – jipmaathuis.nl
BESCHERM , MAAK
WEERBAAR ÉN TIL
OP
Download