en Kleinbedrijf (MKB)

advertisement
Voorwaarden voor groei en ontwikkeling van het Middenen Kleinbedrijf (MKB)
R. Radjie
15 Februari 2011
Inhoudsopgave



Definitie en gegevens MKB sector in Suriname
Kwalitatieve analyse MKB sector
Aanbevelingen
Bedrijfsleven in Suriname




Multinationals ( m.n. mijnbouwsector)
Overheidsbedrijven en parastatale bedrijven
(100 bedrijven)
Grote bedrijven (200 bedrijven in de
financiële dienstverlening; mijnbouwsector;
handelssector; verzekeringssector; agro –
processing sector)
MKB en micro bedrijven (Domestic private
sector)
MKB sector in Suriname

Definitie
◦ Micro-onderneming : 1-5 werknemers
◦ Kleine onderneming: 6-20 werknemers
◦ Middelgrote onderneming: 21-50 werknemers

◦ Grote onderneming: 51+ werknemers
Aantal geregistreerde bedrijven (KKF): 24.000

Operationeel: 50% (ong. 12.000)

70-80% van de bedrijven zit in de domestic private sector

Werkzaam in de MKB’s 80.000 werknemers: landbouw,
constructie, handel, transport en service industrie, waarvan
inclusief winkeliers en restaurants (ong.10.000)

De MKB’s zijn sterk
vertegenwoordigd in de volgende
sectoren:
◦ Consultants
 Voedsel en dranken
◦ Administratiekantoren
 Visbedrijven en verwerking
◦ Luchtvaartmaatschappijen
 Hout
◦ Scheepsagenten
 Melkproducten
 Meubelindustrie
 Chemicalie bedrijven
◦ Bakkerijen
◦ Transport (bus & taxi )
 Constructie / Aannemers
◦ Guesthouse
 Kippen
◦ Opticien
 Textiel
◦ Verpakking
 Grafische bedrijven
◦ Apotheken
 Transport (boot)
◦ Radio stations en research
bureaus
Kwalitatieve analyse MKB sector

Ondernemingsmanagement
◦ Beleid gericht op de korte termijn, geen
strategische (lange termijn) planning
◦ Productontwikkeling en Productieplanning zijn
zwak
◦ Verouderde productiesystemen, zeer oude
technologie en machines met lage
productiviteit
◦ Productiekosten zijn relatief te hoog t.g.v.
kleine volumes/series, inefficency, veel uitval,
afval
◦ Productkwaliteit is vaak gering
◦ Milieuvervuiling, productie van schadelijk afval
Kwalitatieve analyse MKB sector

Afzetmarkt

Arbeidsmarkt (kwalitatief en kwantitatief)
◦
◦
De thuismarkt is te klein, de interne afzetmogelijkheden zijn
zeer beperkt
Constraints op alle niveaus (managers, hoger, middelbaar en
lager kader, uitvoerenden

Overheid

Beperkte financieringsmogelijkheden met hoge bankrente’s
en korte looptijden
◦ Zwak/slecht functionerende overheidsdiensten
(vergunningenbeleid, inspectie, bureaucratie, inefficiency,
coördinatieproblemen, zwak kader, etc.
Successvolle programma’s gevoerd tbv
domestic private sector afgelopen 10 jaar




Productiviteitstrainingen
Certificeringsprogramma’s
Lokale en regionale business clustering
programma’s
Handelsbevorderende activiteiten




Training voor Entrepreneurs (theoretisch) (InHolland –
ADEK, PTC).
Traningsprogramma’s / projecten door SAO – SPWE –en
NGO’s (hands on training).
BSO KKF – IntEnt geven reguliere cursussen. VSB op
speciaal verzoek.
Training on the job

Investeringswet & fiscale wetgeving invoeren

Ondernemers klimaat bevorderen

Infrastructuur (gronden voor industriële ontwikkeling)

Nuts voorzieningen (water, telefoon en electra)
Aanbevelingen voor MKB


Investeren in de kansrijke groeisectoren in
partnerschap met het lokaal bedrijfsleven:
◦ Technologische ondersteuning (productieproces,
productkwaliteit, productontwikkeling, Research &
Development)
◦ Information Communication en Technology
◦ Knowledge Sharing
◦ HRM ondersteuning en –begeleiding
◦ Kapitaalinvesteringen in de snel ontwikkelende
private sector
Opstarten van micro- ondernemingen waarbij
gefocust wordt op de niche-markten


Verbeteren van business skills (ondernemerschap)
Verbeteren van technische skills om in aanmerking te
komen voor gekwalificeerde contracten om
hoogwaardige kwaliteitsgoederen en services te
leveren (multinationals).

Promotie van MKB’s producten en services op
handels-beurzen ( diaspora).

Programma’s ontwikkelen om informele MKB’s naar de
formele sector te brengen.




Verhogen productiviteit van MKB’s en assisteren
bedrijven in grotere en niche markten.
Ontwikkel industriele gebieden met infrastructuur,
technische assistentie en andere incentives om
start-up en duurzaamheid van MKB’s aan te
moedigen
MKB’s financiering: - help desk en technische
ondersteuning
- speciale rente tarieven
- waarborgfonds
- investeringsbank op PPP basis
Micro-kredieten voor micro-entrepreneurs
Bedankt voor uw aandacht
Download