Project IndOOR ON: Doelstelling De doelstelling van het project

advertisement
Project IndOOR ON:
Doelstelling
De doelstelling van het project IndOOR ON is de implementatie van activiteiten om
individualisering van medische vervolgopleiding te ondersteunen, structureel vorm te geven en te
borgen. Deze doelstelling wordt bereikt middels uitvoeren van gerichte activiteiten op
onderwijskundig terrein en op het gebied van logistiek en informatievoorziening.
Doelgroepen zijn OOR ON opleidingsclusters, COC’s van aangesloten klinieken, AIOS en
opleidingsverantwoordelijken en onderwijskundigen.
De resultaten van dit project, expertise en producten, worden opgeleverd richting het landelijke
project RIO. Omgekeerd zal de OOR ON elders (en in het bijzonder vanuit RIO) ontwikkelde
producten gebruiken om individualisering binnen de regio beter gestalte te geven.
Projectgroep IndOOR ON
Om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren is er een projectgroep IndOOR ON actief,
samengesteld uit verschillende OOR ON-instellingen en werkzaam in verschillende rollen: als
opleidingsdirecteur, AIOS, of werkzaam binnen een leerhuis. De voorzitter is dr. H. Maas
We zijn er trots op dat we via deze toolbox een aantal producten kunnen presenteren die je als AIOS,
opleider of supervisor kunnen helpen.
Meer weten? Stel hier uw vraag.
Zie hier voor meer informatie over OOR ON profielen.
Download