test kit easicult ttc

advertisement
 TECHNICAL DATA REPORT
TEST KIT EASICULT TTC Code 117397
Voor het uitvoeren van een bacteriële telling in een bepaalde vloeistof.
Testsysteem om metaalbewerkingsvloeistoffen of waterbehandelingsproducten te controleren op
micro-organismen. De dipslide is bedekt met Triphenyltetrazolium Chloride agar (TTC) welke de groei
bevordert van de meest voorkomende bacteriën.
Bepaalt de totale telling van de aërobe (zuurstof afhankelijke) bacteriën in de vloeistof.
Bacteriekolonies verschijnen in het rood op de voedingsbodem.
Dompel of bevochtig de vlakken met de te onderzoeken vloeistof en bewaar de dipslide in een
gesloten houder of in een incubator bij een temperatuur van 27 – 30°C. Na ongeveer 24 tot 48 uur ziet
u de toename van het aantal kolonies van bacteriën (indien aanwezig).
Voor het bepalen van de uitkomst, dat wil zeggen, de staat van verontreiniging van de te beoordelen
vloeistof, vergelijken we de dichtheid van de kolonies ontwikkeld op het plaatje met de modelkaart.
De EASICULT TTC kan met succes worden gebruikt bij het bepalen van de bacteriële belasting van
het koelwater en het testen van emulsies van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking.
Modelkaart
Koloniedichtheid
Geen besmetting (onder controle)
4
Lichte verontreiniging (voldoende controle)
5
Matige verontreiniging (controleren)
6
Zware verontreiniging (“actie” )
10
10
10
10
De kaart geeft bij benadering de telling van het aantal
micro-organismen aan in een veelvoud van 10.
7
Interpretatie
3
10 in poi
Zeer ernstige verontreiniging
ZEP INDUSTRIES B.V.
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - [email protected] – www.zepindustries.nl
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - [email protected] – www.zepindustries.be
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - [email protected] – www.zepindustries.de
Download