Presentatie De Witte

advertisement
Arbeidsbesparende technologie en
de ouderenzorg
Luc de Witte
Deze presentatie
•
•
•
•
•
De uitdaging voor de zorg
Het potentieel van technologie
Arbeidsbesparing?
Voorbeelden
Wat is er nodig?
DE uitdaging voor de zorg
• Meer zorg voor meer mensen met minder
mensen en minder geld
Gevolgen voor de zorg
• Er is behoefte aan geheel nieuwe
zorgmodellen en werkwijzen
• Dit vergt aanpassing van beleid,
financiering, professionals, clienten,
mantelzorgers, …
• Professionals komen noodzakelijk meer op
afstand, zowel letterlijk als qua rol
• Clienten zullen meer zelf moeten
organiseren en ‘regelen’
Het potentieel van technologie
• Technologie kan, mits goed toegepast, een
enorme rol vervullen in zorginnovatie
• Daarmee kan zowel arbeidsbesparing als
kwaliteitswinst gerealiseerd worden
• Maar: dat gaat niet vanzelf  technologie
heeft allerlei effecten en leidt niet
zondermeer tot besparing
Relevante technologieën
• Domotica: comfort, gemak, alarmering
• Sociale media: buurtzorg, onderlinge hulp
• Zorg op afstand: zorgTV, monitoring en
diagnostiek, begeleiding/therapie op
afstand
• Intelligente, autonome monitoring en
alarmering
• Robotica: apparaten die dingen voor je
doen, al dan niet met ‘remote control’
Als we niet oppassen…..
Maar dit kan ook….
Arbeidsbesparing?
• De patient/client helpen om dingen
zelfstandig te doen  ondersteunende technologie:
huisautomatisering, robotarm, adl-hulpmiddelen, ….
• De professional helpen om dingen
handiger, sneller, efficienter te doen  aanen uittrekken van steunkousen, wassen zonder water,
zorgregistratie met smartphone, routeplanning, ….
• De organisatie helpen om zorg anders te
organiseren  zorgTV, lifestylemonitoring, ….
• Nieuwe zorgmodellen mogelijk maken 
thuisdialyse, pijnmedicatiemonitoring, ….
Arbeidsbesparing?
• Er is zeer veel technologie die mogelijk
een rol kan spelen
• Hier wordt nauwelijks onderzoek naar
gedaan
• We weten dus zeer weinig over de effecten
en de mogelijke (arbeids)besparingen
• Het realiseren van besparingen hangt
sterk af van niet-techniek gebonden
factoren
Voorbeeld 1: ZorgTV
Wat kan ZorgTV?
•
•
•
•
•
•
Alarm service
24/7 contact met zorginstelling
“Goedemorgen - goedenavond service”
Begeleiding met inname medicatie
Wegwijzer
Familiecontact
Ervaringen met ZorgTV
• Gebruik van ZorgTV leidt bij ouderen tot
een afname van het gevoel van
eenzaamheid
• Gedeeltelijk ‘vervanging’ van sociaal
netwerk
• Gevoelens van veiligheid
• Behoefte aan uitbreiding van applicaties
(bijvoorbeeld consult met huisarts)
Voorbeeld 2: Tele-technologisch
platform voor zorg en welzijn
Basis:
Buurt:
Medisch:
Beeldcontact
Services
Info gemeente
Klusjesman
Vervoer
Activiteiten in de buurt
Afspraak zorgverlener
Herinnering afspraken
& medicatie
Voorbeeld 3: Monitoren van
fysieke kwetsbaarheid
• Fysieke indicatoren
–
–
–
–
–
–
Gewichtsverlies
Moeheid
Lage loopsnelheid
Weinig kracht
Lage fysieke activiteit
Lage balans
• Kwetsbaarheid heeft negatieve gevolgen
voor ouderen, verzorgenden, en het
zorgsysteem
Het monitoring systeem
• Weegschaal meet gewicht en balans
• Knijpbal meet knijpkracht
• Mobiele telefoon meet activiteit en
looppatroon
Feedback mechanisme
Gebruiker ontvangt
dagelijks feedback
over eigen fysieke
functioneren
Data worden
doorgestuurd naar
een database waar
zorgverlener
toegang toe heeft
Voorbeeld 4: Quiet Care
• Monitoring van verandering in activiteiten
in de thuissituatie
Monitoring van welke activiteiten?
•
•
•
•
•
•
(Nachtelijke) activiteit
Verlaten van de woning in de nacht
(Nachtelijk) badkamer gebruik
Tijdstip van opstaan
Temperatuur
Maaltijd / medicijn gebruik
Wat moet er gebeuren?
• Onderzoek naar beschikbare technologie
en ervaringen daarmee Onderzoek naar
kosten en effecten bij grootschaliger
implementaties
• In samenwerking tussen clienten,
zorgorganisaties, bedrijven en
kennisinstellingen ontwikkelen van
innovaties
Wat moet er gebeuren?
• Actieve verspreiding en ‘uitrol’ van
kansrijke of bewezen effectieve
oplossingen
• Kennis delen
Wat moet er gebeuren?
Deze regio heeft perfecte ‘instrumenten’
hiervoor:
1.
2.
3.
4.
5.
Academische werkplaats ouderenzorg
Centre for Care Technology Research (UM, TNO, UT en
NIVEL) op de Health Campus
Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie
(Zuyd met >20 partijen): een netwerk in Zuid-Oost
Nederland
Zorgacademie Parkstad
……
Download