Volg een EHBO cursus en weet wat u moet doen in

advertisement
EHBO cursussen
Rode Kruis Haarlem en Omstreken
Voorjaar 2017
www.rodekruis.nl/haarlem
Reanimatie en AED
Tijdens deze cursus leert u in één
middag van 4 uur of twee avonden van 2 uur
reanimeren en een Automatische Externe
Defibrillator (AED) gebruiken. U oefent
op een reanimatiepop de belangrijkste
vaardigheden. Bij goed gevolg ontvangt u
het Rode Kruis Certificaat Reanimatie
(goedgekeurd door de Nederlandse
Reanimatie Raad). Tevens ontvangt u het
lesboek 'Basale Reanimatie'.
Na afloop van deze cursus kunt u een
slachtoffer in veiligheid brengen, de
toestand van het slachtoffer beoordelen,
reanimeren, een AED gebruiken en een
bewusteloos slachtoffer in de stabiele
zijligging leggen.
Informatie en Cursusdata
Cursusduur: 4 uur
Kosten: € 55,- per cursist
Woe 25 januari 13.00 - 17.00 uur
Di 7 en 14 februari 20.00 – 22.00 uur
Vrij 17 maart 13.00 - 17.00 uur
Woe 12 april 13.00 - 17.00 uur
Woe 10 mei 13.00 – 17.00 uur
Vrij 16 juni 13.00 – 17.00 uur
EHBO aan Baby’s en
Kinderen
In deze cursus oefent u alle
EHBO-vaardigheden die nodig zijn om
eerste hulp te verlenen aan baby’s en
kinderen. Bij goed gevolg ontvangt u het
Rode Kruis certificaat Eerste Hulp aan
Kinderen. Bij de cursus ontvangt u het
gratis cursusboek 'EHBO aan Baby's en
Kinderen'.
Na afloop van de cursus kunt u een kind in
veiligheid brengen, reanimeren, een AED
gebruiken en eerste hulp verlenen bij o.a.
bewusteloosheid, bloeding, brandwond,
hoofdletsel, huidwond, koorts,
kortademigheid, letsel aan botten, spieren
en gewrichten, verslikking en verstikking.
Informatie en Cursusdatum
Cursusduur: 8 uur
Kosten: € 110 per cursist
Zondag 14 mei 9.00 - 17.00 uur
Volg een EHBO
cursus en weet
wat u moet
doen in
noodgevallen!
EHBO Basis
EHBO Uitgebreid
Na het volgen van deze cursus kunt u
adequaat EHBO verlenen en weet u te
handelen in iedere situatie. Reanimatie is
onderdeel van deze cursus. Bij de cursus
ontvangt u de Cursusmap EHBO van het
Rode Kruis. Bij goed gevolg ontvangt
u een Europees erkend Rode Kruis
Certificaat EHBO.
Met deze cursus wordt u voorbereid op
de professionele praktijk en kunt u als
Rode Kruis-vrijwilliger EHBO verlenen op
evenementen. Reanimatie is onderdeel
van deze cursus.
Bij de cursus ontvangt u de Cursusmap
EHBO van het Rode Kruis. Bij goed gevolg
ontvangt u een Europees erkend Rode
Kruis Certificaat EHBO.
Na afloop van de cursus kunt u een
slachtoffer in veiligheid brengen, de
toestand van het slachtoffer beoordelen,
reanimeren, een AED gebruiken en eerste
hulp verlenen bij een huidwond, bloeding,
brandwond, bewusteloosheid, letsels aan
botten, spieren en gewrichten,
verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn
op de borstkas en een beroerte.
Informatie en Cursusdata
Cursusduur: 12 uur
Kosten: € 160 per cursist
Zondag 5 en 12 februari van 9.30 tot
16.00 uur
Zaterdag 10 en 17 juni van 9.30 – 16.00
uur
Na afloop van de cursus kunt u een
slachtoffer in veiligheid brengen, de
toestand van het slachtoffer beoordelen,
reanimeren, een AED gebruiken en eerste
hulp verlenen bij een huidwond, bloeding,
brandwond, bewusteloosheid, letsels aan
botten, spieren en gewrichten,
verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn
op de borstkas, beroerte, dreigende
flauwte, hersenschudding, insectensteek,
tekenbeet, kortademigheid,
hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag,
diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een
geamputeerd lichaamsdeel.
Informatie en Cursusdata
Cursusduur: 20 uur
Kosten: € 210 per cursist
Zaterdag 4, 11 en 18 maart van 9.00 tot
17.00 uur
Zaterdag 24 juni, 1 en 9 juli van 9.00 tot
17.00 uur
Kunt u handelen in
noodgevallen?
Kunt u uw kind, vader, moeder, collega
of vriend helpen als dat nodig is? Zorg
dat u weet wat u moet doen en volg een
EHBO Cursus bij het Rode Kruis Haarlem!
Inschrijven
Inschrijven voor een cursus kan via de
landelijke website van het Rode Kruis:
https://shop.rodekruis.nl/ehboopleidingen. Klik op de cursus van uw
keuze en zoek in de cursusagenda op
datum de juiste cursus op.
Geïnteresseerden kunnen zich ook
rechtstreeks bij de afdeling Haarlem
opgeven via een e-mail aan
[email protected] met daarin de
gewenste cursus plus uw volledige naam,
adresgegevens, telefoonnummer en
geboortedatum.
(zie adresgegevens hieronder). Alle
genoemde certificaten zijn twee jaar
geldig en kunnen door middel van
herhalingslessen worden verlengd. Veel
verzekeringsmaatschappijen bieden een
gehele of gedeeltelijke vergoeding van de
kosten van een EHBO cursus. Meer
informatie hierover is te vinden op:
https://shop.rodekruis.nl/vergoedingzorgverzekering.
EHBO Vrijwilliger worden
EHBO Vrijwilligers van het Rode Kruis
worden ingezet om eerste hulp te
verlenen bij noodsituaties en tijdens
evenementen in Haarlem en omgeving.
Wilt u zich als Eerstehulpverlener inzetten
voor het Rode Kruis? Dat kan! Na de
succesvolle afronding van de cursus EHBO
Uitgebreid kunt u zich aanmelden als
vrijwilliger. U wordt dan uitgenodigd voor
een intakegesprek.
Vragen? Bel 023-5411612
Goed om te weten
Alle cursussen worden gegeven door
gecertificeerde kaderinstructeurs. Het
Rode Kruis beschikt over een eigen
cursuslocatie in Haarlem-Noord
Rode Kruis Haarlem en Omstreken
Vergierdeweg 52 ,
2025 TK Haarlem (Noord)
Tel. 023 - 54 11 612
E-mail: [email protected]
Website: rodekruis.nl/haarlem
A part of the International Red Cross and Red Crescent Movement
Download