Peter Don van ING

advertisement
Onbekend Talent
Het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking binnen ING Nederland
Congres Zicht op Ongezien talent ,24 september 2015
Ervaringen van een ervaringsdeskundige
• Jan Egbert Haddering, User Experience Expert
• Visus 5%
2
Aanleiding
• > 1 mio mensen hebben een arbeidsbeperking. Daarvan hebben 250.000 een Wajong uitkering. Velen willen
wel werken, maar hebben geen baan.
• Een maatschappelijk, maar ook economisch probleem: veel onbenut talent.
• De overheid wil in 2013 ingrijpen door een quotum op te leggen. Tijdens sociaal akkoord besprekingen wordt
dit omgebogen naar 125.000 nieuwe banen voor mensen binnen de doelgroep (eind 2026). Overheid houdt
stok achter de deur door de Quotumwet. Deze kan direct worden ingevoerd als er te weinig nieuwe banen
bijkomen.
• In de Participatiewet wordt de doelgroep omschreven: alle Wajong gerechtigden en andere mensen ,die door
een arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Deze omschrijving stuit op veel
weerstand: 1) discriminatie van hoger opgeleide mensen uit de doelgroep en mensen met bijvoorbeeld een
WIA-uitkering. 2) Kennisintensieve bedrijven hebben geen functies ,waar laag opgeleiden op passen.
• Kennisintensieve bedrijven ( en AWVN) zetten in op alle categorieën
mensen met een arbeidsbeperking, ongeacht welk “label” zij hebben.
ING start in 2013 programma Onbekend Talent
• ING start een programma, dat tot doel heeft mensen uit de doelgroep te plaatsen. Een kwestie van
“willen” en “moeten”:
• Willen
• Diversiteit.
• MVO
• Engagement:
• Talent
• Moeten
• Sociaal Akkoord, eventueel later de Quotumwet
• SROI
4
Ambitie
een open en toegankelijk bedrijf voor mensen met een
arbeidsbeperking
• Om zo’n bedrijf te zijn moet je veel zaken regelen
• Inzicht in passende functies
• Inrichten wervingskanalen
• Inrichten ondersteuning( buddy’s)
• IT systemen en processen
• Huisvesting /werkplekken
5
Change aspecten
• Een belangrijke factor, die niet “even te regelen is” : bereidheid van managers en
medewerkers om met mensen uit de doelgroep te werken en hen als volwaardig
en met respect te behandelen. Gebrek aan kennis, vooroordelen en angst spelen
hierbij een rol. Dit geldt vooral bij sociaal psychische beperkingen, waarbij
iedereen en alles snel over één kam wordt geschoren.
• Uit onderzoek binnen onderdelen van ING blijkt desondanks dat
• 70% van de medewerkers het werken met iemand uit de doelgroep als een
verrijking ziet;
• 65% mogelijkheden ziet binnen de afdeling;
• 65% een actieve rol wil spelen.
6
Wat doet ING voor medewerkers met een visuele beperking?
• Functie-analyse  om mogelijkheden te ontdekken binnen ons bedrijf
• Bereikbaarheid  onze hoofdkantoorpanden zijn i.h.a. goed bereikbaar
• Toegankelijkheid  onze hoofdkantoorpanden zijn goed toegankelijk
• Mobiliteit binnen de panden  blijvend aandachtspunt
• Gebruik van middelen  wordt meegenomen, maar we maken af en toe missers
• IT-hulpmiddelen  Vergroting, tekst to speach, speach to tekst, ergonomische
muizen, etc.
• IT-systemen  W3C validatie, webrichtlijnen drempelvrij.
• Support  A11Y werkgroep, ondersteuning van stichting
7
Inzoomen op IT
• Hulpmiddelen
• Wat is beschikbaar?
• Hoe kom je eraan?
• Hoe leer je het optimaal te gebruiken
• Systemen voor medewerkers
• Gebruikersvriendelijkheid
• Wat kan beter
• Hoe pakt ING dat aan
• Systemen voor klanten
• Gebruikersvriendelijkheid
• Wat kan beter
• Hoe pakt ING dat aan
8
Inzoomen op De klant
• ING stelt de klant centraal
• Maar dat wat de klanten helpt, helpt medewerkers ook!
• Vingerafdruk in plaats van pincodes
• Stemherkenning
• Audio weergave van transacties
9
Samenvatting
Waarom Onbekend Talent?
ING wil mensen met een arbeidsbeperking helpen een stap vooruit te zetten,
Daarnaast zijn er ook nog de Participatiewet, het Sociaal Akkoord en de
Quotumwet die ervoor zorgen dat we nu actie ondernemen om banen voor
mensen met een arbeidsbeperking te creëren.
Ambitie
Onze ambitie is om een open en toegankelijk bedrijf te zijn voor mensen met een
arbeidsbeperking. De aanpak van Onbekend Talent gaat uit van duurzame
mogelijkheden met carrièreperspectief.
10
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards