directeur_cultuur-_en_muziekcentrum_

advertisement
Functiebeschrijving
TEAMCOOACH CULTUUR- en
MUZIEKCENTRUM KORTRIJK
Functiegegevens
Functiebenaming:
Teamcoach Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk
Directie:
Mens en Samenleving
Team:
Cultuur- en Muziekcentrum
Loonschaal:
A1a-A3a
Rapporteert aan:
Stadssecretaris
Doel van de functie
Je staat in voor de ontwikkeling en de uitvoering, op korte en lange termijn, van een
kwalitatief en dynamisch beleid rond het Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk. Je coördineert
de werking van het volledige team en je stuurt ze ook rechtstreeks aan.
Het Cultuurcentrum versterkt, in samenwerking met vele partners, de identiteit van Kortrijk
als dynamische en creatieve cultuurstad.
Verantwoordelijkheden

Je ontwikkelt mee het stedelijk beleid rond het Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk,
vertaalt dit in een meerjarenplanning en implementeert dit in de werking en het team.

Je ontwikkelt een visie en planning rond Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk op korte
en lange termijn waarbij je tijdig evalueert en de visie aanpast aan trends.

Je stuurt het financieel beheer van het Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk aan. Je
werkt een financieel plan uit binnen de budgettaire krijtlijnen, je maakt financiële
prognoses op en rapporteert hierover in functie van de opmaak van de budgetten. Je
signaleert en motiveert tijdig de nodige budgetwijzigingen. Waar nodig werk je actief
mee aan de opmaak van subsidiedossiers in de zoektocht naar bijkomende financiële
middelen.

Je stuurt het Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk aan, geeft leiding aan, coacht en
motiveert het volledige team.

Je ontwikkelt, draagt bij aan en onderhoudt een breed netwerk binnen en buiten de
organisatie, zodanig dat je op de hoogte bent van projecten en ontwikkelingen die
invloed kunnen hebben op jouw verantwoordelijkheden en beleid.
Directeur Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk – November 2016

Je ontwikkelt, coördineert en verbetert werkprocessen in functie van een
kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening.

Je ontwikkelt en coördineert de veranderingsprocessen binnen het Cultuur- en
Muziekcentrum Kortrijk. Je bent trekker en aanspreekpunt bij de voorbereiding en
realisatie van projecten binnen het Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk. Je bewaakt de
doelen, de kwaliteit en efficiëntie in elke fase met het oog op een gedragen
eindresultaat.

Je bouwt een goede interne en externe communicatie uit.

Je bent de eindverantwoordelijke voor de infrastructuur die de vzw Cultuurcentrum
exploiteert en van de exploitatie van de Schouwburg en het Muziekcentrum Track:
o Opvolgen van verbouwingsdossiers en van de nodige investeringen

Je werkt continu en actief samen met betrokken experten en
exploitatieverantwoordelijken.

Je neemt de rol op van secretaris van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk.
Kenniscompetenties





Je hebt grote interesse en kennis van het brede cultuur- en kunstenlandschap in
Vlaanderen en regio Kortrijk.
Je hebt uitstekende kennis van het Nederlands, kennis van het Frans en het Engels
is een pluspunt.
Je hebt basiskennis van de wet op de overheidsopdrachten
Je kan vlot werken met alle Windows Office programma's
Je hebt :
- ofwel 4 jaar leidinggevende ervaring in de culturele sector en slaagt voor een
capaciteitstest
- ofwel een masterdiploma met ervaring in de culturele sector (=pluspunt)
Generieke competenties – stad Kortrijk
1. Klantgerichtheid – niveau 3
1.1 Reactieve klantgerichtheid
1.2 Proactieve klantgerichtheid
1.3 Klantgerichtheid faciliteren
2. Samenwerken – niveau 3
2.1 Bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid
2.2 Samenwerken bevorderen
2.3 Netwerk uitbouwen
3. Integriteit – niveau 3
3.1 Regels respecteren
3.2 Regels, ethiek bewaken
3.3 Integer handelen in complexe situaties
4. Kostenbewustzijn – niveau 2
Directeur Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk – November 2016
4.1 Kostenbewust handelen
4.2 Kostenbewust handelen faciliteren
5. Veranderingsgericht – niveau 2
5.1 Open staan voor verandering
5.2 De bestaande werking in vraag stellen en vernieuwen
Groepsgebonden competenties
1. Leidinggeven – niveau 3
1.1 Operationeel aansturen
1.2 Tactisch aansturen
1.3 Strategisch aansturen
Functiegebonden competenties
1. Ontwikkelingsgerichtheid – niveau 2
1.1 Leerbereidheid tonen
1.2 Persoonlijke groei plannen
2. Organisatievaardigheid – niveau 2
2.1 Plannen en organiseren
2.2 Beheren van projecten en processen
3. Resultaatsgerichtheid – niveau 1
3.1 Objectieven behalen
4. Kwaliteitsgerichtheid – niveau 2
4.1 De eigen kwaliteit bewaken
4.2 De kwaliteit van processen bewaken
5. Visie – niveau 1
5.1 Conceptueel en disciplineoverschrijdend denken
6. Initiatief en proactiviteit – niveau 2
6.1 Initiatief nemen
6.2 Proactief handelen
Directeur Cultuur- en Muziekcentrum Kortrijk – November 2016
Download