Bouw van een cel vmbo-kgt34 | PDF-versie

advertisement
Bouw van een cel vmbo-kgt34
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
23 december 2016
Licentie
CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie
Webadres
https://maken.wikiwijs.nl/63309
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
Inhoudsopgave
Bouw van een cel
Kennisbank
Toepassingen
Amoebe
Practicum Waterpest
Practicum Wangslijmvlies
Practicum Chromoplasten
Verwerken
Examenopgaven
Antwoorden Toepassingen
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
Bouw van een cel vmbo-kgt34
Bouw van een cel
Kennisbank
Alle planten en dieren bestaan uit cellen.
Bestudeer uit de Kennisbank het onderdeel 'Bouw van cellen'.
KB: Cellen van planten en dieren
Test je kennis
Beantwoord de volgende vragen over de theorie in de Kennisbank.
Cellen van planten en dieren
kn.nu/igb68
1
Welke onderdelen horen bij een dierlijke cel?
Meerdere antwoorden mogelijk.
a. celkern
b. celmembraan
c. centrale vacuole
d. celwand
e. chromoplasten
f. cytoplasma
g. leukoplasten
2
Welke onderdelen horen bij een plantaardige cel?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Pagina 2
Bouw van een cel vmbo-kgt34
a. celkern
b. celmembraan
c. centrale vacuole
d. celwand
e. chromoplasten
f. cytoplasma
g. leukoplasten
3
Bekijk de afbeelding.
Met welk cijfer wordt de celkern aangegeven.
En met welk cijfer het cytoplasma?
a. celkern = 2, cytoplasma = 3
b. celkern = 2, cytoplasma = 4
c. celkern = 3, cytoplasma = 1
d. celkern = 3, cytoplasma = 2
4
Bekijk de afbeelding.
Wat wordt met cijfer 1 aangegeven?
En wat met cijfer 3?
Pagina 3
Bouw van een cel vmbo-kgt34
a. 1 = celwand, 3 = cytoplasma
b. 1 = celwand, 3 = vacuole
c. 1 = plastiden, 3 = cytoplasma
d. 1 = plastiden, 3 = vacuole
5
Bekijk de afbeelding.
Wat wordt met cijfer 2 aangegeven?
En wat met cijfer 4?
a. 2 = celmembraan, 4 = cytoplasma
b. 2 = celmembraan, 4 = vacuole
c. 2 = kernmembraan, 4 = cytoplasma
d. 2 = kernmembraan, 4 = vacuole
6
Waar of niet waar?
I De chromosomen met de erfelijke eigenschappen zitten in de celkern.
Pagina 4
Bouw van een cel vmbo-kgt34
II Bladgroenkorrels en zetmeelkorrels zijn voorbeelden van plastiden.
a. I en II zijn beide waar.
b. I is waar, II is niet waar.
c. I is niet waar, II is waar.
d. I en II zijn beide niet waar.
7
Vul de ontbrekende woorden in.
Kies uit:
organellen - cytoplasma - protoplasma - kern - lichtmicroscoop.
Alle levende inhoud van een cel noem je samen het _______________ .
Bij planten en dieren bestaat het protoplasma uit cytoplasma en een _______________ .
In het _______________ drijven de organellen.
_______________ zijn onderdelen van de cel met een bepaalde functie.
Met een _______________ kun je sommige organellen waarnemen.
Pagina 5
Bouw van een cel vmbo-kgt34
Toepassingen
Amoebe
Je ziet een tekening van een amoebe. Een amoebe is
een voorbeeld van een ééncellige.
Met schijnvoetjes kan een amoebe voedsel inkapselen (omsluiten).
Zo kan de amoebe het voedsel 'opeten'.
In de tekening is het cytoplasma, de celkern en een schijnvoetje te zien.
Maak de juiste combinaties.
A 1 Schijnvoetje
B 2 Celkern
C 3 Cytoplasma
A = ..... B = ..... en C = .....
Wat denk je, is een amoebe een ééncellig diertje of een ééncellig plantje? Leg je keuze uit.
Controleer je antwoorden bij het kopje "Antwoorden".
Practicum Waterpest
Pagina 6
Bouw van een cel vmbo-kgt34
Waterpest is een plantje dat veel in sloten voorkomt.
In de bladcellen bevinden zich bladgroenkorrels (of chloroplasten).
Je hebt de cellen van waterpest in het eerste leerjaar misschien ook al bekeken.
Overleg met je docent of je dit practicum gaat uitvoeren.
Je gaat met de microscoop een plantaardige cel bekijken.
Je maakt hiervan een schematisch tekening met bijschriften. Weet je niet meer hoe je een
schematische tekening maakt? Kijk naar het filmpje van Leo Karper.
Download nu het practicum Waterpest.
Lees het practicum een keer helemaal door.
Zoek de benodigheden bij elkaar.
Voer het practicum uit zoals beschreven onder de werkwijze.
Beoordeel eerst zelf (eventueel samen met een klasgenoot) de schematische tekening.
Laat de tekening vervolgens beoordelen door je docent.
Succes.
Practicum Wangslijmvlies
Overleg met je docent of je dit practicum gaat doen.
Bekijk het filmpje hoe je een preparaat van het wangslijmvlies maakt.
Dierlijke cellen worden gebruikt bij forensisch onderzoek.
Bijvoorbeeld bloedcellen en cellen van het wangslijmvlies.
Pagina 7
Bouw van een cel vmbo-kgt34
Met de chromosomen in de kern kan onderzoek worden gedaan. Dit noem je forensisch onderzoek.
Bekijk ook het volgende filmpje.
Download nu het practicum Wangslijmvlies.
Lees het practicum een keer helemaal door.
Zoek de benodigheden bij elkaar.
Voer het practicum uit zoals beschreven onder de werkwijze.
Beoordeel eerst zelf (eventueel samen met een klasgenoot) de schematische tekening.
Laat de tekening vervolgens beoordelen door je docent.
Succes.
Practicum Chromoplasten
Overleg met je docent of je dit practicum gaat uitvoeren.
Zo niet? Bekijk dan dit filmpje.
Chromoplasten geven kleur aan veel plantendelen, zoals de rode kleur van tomaat, de rijpe
rozenbottel of de rode en gele paprika.
Bekijk van één van deze planten enkele cellen met de microscoop. Maak hiervan een schematische
tekening.
Download nu het practicum Cromoplasten.
Lees het practicum een keer helemaal door.
Zoek de benodigheden bij elkaar.
Voer het practicum uit zoals beschreven onder de werkwijze.
Beoordeel eerst zelf de schematische tekening.
Laat de tekening vervolgens beoordelen door je docent.
Succes.
Pagina 8
Bouw van een cel vmbo-kgt34
Verwerken
Examenopgaven
Beantwoord ter afsluiting van deze module de volgende
examenvragen.
VMBO GT 2013-2 Vraag 4
VMBO GT 2012-2 Vraag 25
VMBO GT 2010-2 Vraag 11
Pagina 9
Bouw van een cel vmbo-kgt34
Antwoorden Toepassingen
Toepassing: Amoebe
A is de celkern. De celkern bestaat uit kernplasma. De celkern regelt alle processen in de cel.
B is het cytoplasma. Het cytoplasma bestaat uit een stroperige substantie waarin organellen en
insluitsels drijven. Het cytoplasma bestaat voor 60 tot 95% uit water.
C is een schijnvoetje. Met de schijnvoetjes kan de amoebe voedsel inkapselen.
Een amoebe is een ééncellig diertje, want de cel bevat geen bladgroenkorrels.
Pagina 10
Bouw van een cel vmbo-kgt34
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
23 december 2016 om 20:57
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder
de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij
bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland
licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
VMBO gemengde leerweg, 3; VMBO theoretische leerweg, 3; VMBO
kaderberoepsgerichte leerweg, 3;
Leerinhoud en
Biologie;
doelen
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting
2 uur en 0 minuten
Trefwoorden
leerlijn, rearrangeerbare
Pagina 11
Bouw van een cel vmbo-kgt34
Download