Osteoporosecontrole Vragenlijst `Osteoporose`

advertisement
Gezondheidstest » Osteoporosecontrole
Osteoporosecontrole
Vragenlijst 'Osteoporose'
Om ernstige problemen te voorkomen moet osteoporose (botontkalking) zo vroeg
mogelijk worden herkend en behandeld.
Vragen
ja nee
1. Bent u ouder dan 50?
2. Weegt u dan 10 kg minder dan het normale gewicht voor uw lengte?
3. Bent u in de afgelopen jaren meer dan 4 cm korter geworden?
4. Doet u niet aan sport?
Opdat het niet zover komt...
... kunt u verschillende
maatregelen nemen, zoals
voedsel eten dat veel calcium
bevat.
5. Hebt u een beroep waarbij u weinig beweegt?
6. Bent u lang immobiel geweest (bijv. door bedlegerigheid of gips)?
7. Rookt u meer dan 10 sigaretten per dag?
8. Drinkt u meer dan 2 alcoholhoudende drankjes per dag?
9. Drinkt u meer dan 4 koppen koffie per dag?
10. Drinkt u dagelijks zoete frisdrank (zoals cola)?
11. Gebruikt u weinig of geen melk en melkproducten?
12. Eet u veel fastfood?
13. Hebt u familieleden met osteoporose?
14. Voor vrouwen: Hebt u minder dan 30 jaar regels gehad?
15. Voor vrouwen: Blijven uw regels soms lang uit?
16. Krijgt u chemotherapie?
17. Wordt u behandeld met cortisonen?
18. Is er bij u vastgesteld dat u te weinig geslachtshormonen hebt?
19. Hebt u een te sterk werkende schildklier?
Onze aanbeveling
Als de ingevulde vragenlijst wijst op een verhoogd risico op osteoporose - elke met 'ja'
beantwoorde vraag is een risicofactor - vraag dan uw arts om advies! De orthopedist kan uw
persoonlijk risico bepalen door de botdichtheid te meten. Met de juiste voeding en veel
beweging kunt u het risico om osteoporose te krijgen verlagen. Als u osteoporose hebt, krijgt u
daarvoor al een behandeling. Hierover leest u meer in de behandelrichtlijnen van de DVO
(Dachverband Osteologie e. V.). De Spinomed rugortheses zijn daarin opgenomen als
onderdeel van een succesvolle behandeling van osteoporose. Spinomed rugortheses zijn de
enige op de markt die voldoen aan de strenge eisen van de DVO.
Vraag in ieder geval advies aan uw arts als u acute en chronische klachten hebt!
medi. ich fühl mich besser.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards