Lees document Vette vis

advertisement
Nieuw wetenschappelijk onderzoek brengt hoop:
Omega-3 visolie en vitamine E
voorkomen ernstige spier- en
zenuwziekten
Vis is gezond, dat is bekend. Onderzoek onderstreept steeds meer het
genezende en preventieve effect van omega 3-vetzuren, zowel voor wat
betreft hart- en vaatziekten, spierziekten als zenuwaandoeningen.
Een heel recent onderzoek in Engeland bevestigde de resultaten van een
eerder onderzoek van de medische faculteit van de universiteit van Utrecht:
n.l. dat een hoge inname van poly-onverzadigde vetten samen met vitamine
E het risico op motorische neuron ziekten gehalveerd kan worden.
Mensen die dagelijks een hoge dosis van meervoudig onverzadigde vetten of zogenaamd polyonverzadigde vetten gebruikten, met inbegrip van omega 3, (zoals die voorkomen in vis of bepaalde
oliën zoals lijnzaadolie), konden volgens dit Nederlandse onderzoek het risico op MND of motorische
neuronziekten, met maar liefst 60 percent verminderen in vergelijking met de testgroep patiënten die er
minst van innamen. De opvallende uitslag van deze studie zal binnenkort in het Tijdschrift van
Neurochirurgie, Psychiatrie en Neurologie verschijnen.
MND of motorische neuronziekten, veroorzaken een progressieve fatale conditie waarbij spiermassa en
conditie verloren gaan. Men ging er van uit dat genetische factoren en leefomstandigheden de ziekte
veroorzaakten of konden beïnvloeden. Men was er ook van overtuigd dat de voeding sterk bij de zaak
betrokken was. In Engeland alleen al zijn er meer dan 5000 patiënten het slachtoffer van, vooral in de
leeftijd tussen 50 en 70 jaar. Onderzoekers van de medische faculteit van de universiteit van Utrecht
hebben een testgroep van 132 personen onderzocht waarvan een aantal zeker en sommige mogelijks
het slachtoffer waren van ALS of Amyotrope Laterale Sclerose. Het veroorzaakt een ernstige handicap,
beter bekend als MND bij de betrokkenen.
Voor dit onderzoek vulden de betrokken patiënten een uitgebreide en gedetailleerde vragenlijst in over
hun voedingsgewoonten en hun dagelijkse inname van poly-onverzadigde vetten, omega 3 en vitamine
E. De resultaten ervan werden vergeleken met die van 220 gezonde personen. Andere factoren zoals
leeftijd, geslacht, energieopname, gewicht, en het rookgedrag werden eveneens opgenomen in het
onderzoek.
Opvallend verschil in dagelijks dieet
Uit dit onderzoek is gebleken dat de totale energieopname en het gebruik van
voedingssupplementen dezelfde waren in beide groepen. Het grote verschil was dat mensen
met ALS (Amyotrope Laterale Sclerose) heel opvallend minder poly-onverzadigde vetten
gebruikten en veel minder vitamine E dan in de gezonde groep. De hoogste inname van deze
goede vetten (meer dan 32 gram per dag) werd geassocieerd met een 60 percent lager risico
om ALS-sclerose te ontwikkelen, vergeleken met de laagste inname per dag, n.l.
1
minder dan 25 gram. De resultaten werden dubbel gescreend, en bleven dezelfde zelfs nadat andere
omgevingsfactoren in rekening waren gebracht. Met geen enkel andere voedingsmiddel werden
dezelfde associaties gevonden.
Dit onderzoek werd geleid door Dr. Jan Veldink. Hij schreef in zijn rapport: „Deze studie heeft
aangetoond dat bij patiënten die in een fase van hoge ontvankelijkheid voor de ziekte verkeren,
een kentering ten goede kan worden veroorzaakt met een zeer hoge intake van polyonverzadigde vetten, omga 3 en vitamine E, waardoor het risico op het ontwikkelen van de ziekte
mogelijks met 60 percent kan worden verminderd.” Hij voegde er aan toe dat dit onderzoek op
dezelfde lijn zit als eerdere ontdekkingen, namelijk dat omega 3 vetzuren en vitamine E het risico
op het ontwikkelen van Alzheimer en de ziekte van Parkinson gevoelig kan verminderen.
Dr. Veldink en zijn team zegden dat ze nog geen heel duidelijk inzicht hadden in de werking van deze
vetzuren en vitamine E en evenmin hoe het kon worden uitgelegd volgens welk mechanisme deze
ziekten er door konden worden beperkt. Ze dachten dat het te maken kon hebben met directe of
indirecte beveiliging van de cel.
Dr. Belinda Cupid, hoofd van het onderzoeksteam van de Britse MND-vereniging was verheugd over dit
onderzoek en verklaarde dat het hoop gaf voor duizenden patiënten en vooral ook voor mensen die
deze akelige ziekten willen helpen voorkomen. Ook daar is men bezig de invloed van omega 3 en
vitamine E te bestuderen voor heel wat andere problemen. Maar de hoop is groot dat alles meer dan
bevestigd wordt.
Omega-3 visolie van Nutribell ook verrijkt met vitamine E
De visolie van Nutribell bevat zuivere omega-3, afkomstig van vette vissoorten uit de Indische oceaan en
bovendien aangevuld met vitamine E. Het product is streng gecontroleerd en gegarandeerd vrij van
PCB’s en zware metalen. Volgens recent wetenschappelijk onderzoek is visolie bovendien een
uitstekend middel tegen heel wat problemen van de moderne tijd. Iedereen heeft belang bij omega-3
poly-onverzadigde vetzuren. Het houdt langer jong, verbetert de bloedsomloop, helpt verstopping van de
circulatie voorkomen, is gunstig voor huid en ogen, verbetert de cholesterolwaarden, heeft invloed op
hormonale functies, maakt de weerstand vitaler, helpt problemen met de vrouwelijke borst voorkomen,
verlicht beklemmingen van de luchtwegen, is gunstig bij bepaalde celwoekeringen, voorkomt problemen
met intellectuele functie op hogere leeftijd, en geeft energie aan het zenuwstelsel.
Omega 3-visoliecapsules van Nutribell bevatten niet minder dan 1000 mg visolie met omega 3vetzuren. Dit hoogwaardige product is ter beschikking in grote gezinspotten van 500 stuks, goed
om maandenlang zijn gezondheid te verwennen.
Ingrediënten :1000 mg visolie bevat: 400 mg Omega-3-vetzuren (250 mg EPA - 150 mg DHA), 10
mg vitamine E (dl-alpha-tocoferol acetaat), gélatine, glycérine.
Gebruik per dag: 2 à 3 capsules bij de maaltijd, tenzij anders voorgeschreven.
ADH: 3 capsules = 300% vitamine E.
Voedingswaarde:
1 cap = 44,15 kJ.
100 g = 3003 kJ (eiwitten: 21 g. - koolhydraten: 6,98 g, - vetten 68,03 g).
DRENCO N.V.
Gouverneur Verwilghensingel 8 bus 6
3500 Hasselt
Tel: 011/37.19.24
Je kan ook een e-mail sturen: [email protected]
Bezoek onze website: www.nutribell.be
2
Dé ontdekking van de moderne geneeskunde
Omega 3 visolie kan uw leven
verlengen en vele ernstige ziekten
voorkomen.
Hippocrates zei al: „Laat uw voedsel uw geneesmiddel zijn en uw geneesmiddel uw
voedsel.” Dat was vierentwintighonderd jaar geleden. Hij lijkt door de moderne
wetenschap gelijk te krijgen. Want uit onderzoek blijkt dat wie behoorlijk wat vis eet
of visolie gebruikt veel gezonder is, minder vatbaar is voor hart- en vaatziekten,
kanker, reuma, depressie, multiple sclerose, ADHD, Alzheimer, impotentie, enz... en
ook langer een gave jonge huid behoudt. Visolie lijkt vooral interessant vanwege het
essentiële vetzuur omega-3. Aangezien we een teveel omega-6 in het lichaam
hebben dat precies schadelijk is vanwege de oxidatieve werking, is de inname van
omega-3 het beste cadeau voor de gezondheid.
Vroeger wees men vet met de vinger, vooral dierlijke producten die rijk aan cholesterol waren.
Zij waren zogenaamd verantwoordelijk voor de hoge sterftecijfers vanwege hart- en vaatziekten.
Tot een uitgebreide epidemiologische studie die een vergelijking maakte tussen de leef- en
eetgewoonten van Eskimo’s op Groenland en de Denen op het vasteland aan het licht bracht
dat het aantal infarcten en trombose bij Denen minstens tweemaal zo hoog was. Bovendien
moest men ook vaststellen dat bij Eskimo’s veel minder diabetes, hartziekten en astma
voorkwamen dan bij de Denen. Deze studie werd niet enkel in Groenland gemaakt, ook in
Japan kwam men tot gelijkaardige vaststellingen. Men vergeleek er een vissersdorp en een
landbouwdorp in het binnenland. De sterfte aan coronaire hartziekten was de helft lager bij de
vissers en tweemaal zo hoog bij de boeren. De vissers aten ook tweemaal meer vis
In de New Engeland Journal of Medicine werd ook een studie gepubliceerd, waaruit blijkt
dat de visconsumptie een sterke relatie heeft met het al dan niet optreden van
vaataandoeningen. Vanaf 1960 had men de voedingsgewoonten gevolgd van 852 mannen
in de leeftijd van 40-59 jaar van de stad Zutphen. Deze personen werden over een
tijdsverloop van niet minder dan 20 jaar gevolgd. Bij mannen die geen vis aten was het
sterftecijfer door hartziekten 2,5 maal hoger dan in de visetende groep. Men rekende
hiervoor een portie van minstens 30 gram per dag, wat overeenkomt met één à tweemaal
vis eten in de week. Meer vis eten, resulteerde dan ook weer niet in een vermindering van
het sterftecijfer. Ook in Wales werd een belangrijke studie verricht onder 2000 patiënten.
Hieruit bleek dat als minstens tweemaal in de week vette vis werd gegeten, de sterfte door
hart- en vaatziekten met 33 percent daalde, terwijl de algemene sterfte door andere
aandoeningen ook met 29 percent naar beneden ging. Volgens cardiologen spelen de
omega 3-vetzuren een belangrijke rol niet enkel in de preventie van infarcten, maar
dragen ze er eveneens toe bij dat hartritmestoornissen en acute ischemie, dat is een
vernauwing van de hartkransslagaders, waardoor pijn in de borstkas ontstaat,
worden voorkomen. Ook plotse hartstilstand lijkt onder deze testgroep minder voor
te komen. Uit de studie uitgevoerd in Wales bleek vette vis en visolie een grotere
bescherming te bieden dan magere vissoorten.
3
Minder dementie
De doorbloeding van de haarvaten in de hersenen is functie van een goede functie van het
geheugen en de cognitieve eigenschappen van de patiënt. Hij zal dus minder gauw last
van dementie vertonen naarmate zijn hersenen in uitstekende conditie verkeren. Uit een
studie onder de ouderen van Zutphen is ook gebleken dat het eten van vis, de geestelijke
achteruitgang die met de jaren op gang komt aanzienlijk kan vertragen en dementie kan
helpen voorkomen. Bij een studie die in Rotterdam werd gehouden onder 6000 personen
kwam aan het licht dat bij viseters een beschermend effect werd aangetroffen met
betrekking tot dementie. Wie minstens éénmaal in de week vis at, had 60 percent minder
kans om in de volgende jaren dementie te ontwikkelen.
Visolie: minder suikerziekte en verkoudheden
Vissers hebben geen astma. Ook Eskimo’s bijvoorbeeld kennen helemaal geen astma.
Bronchitis en andere chronische longaandoeningen, zelfs emfyseem is hen in hoge mate
vreemd. In elk geval hebben omega 3-vetzuren een invloed op het metabolisme van de
prostaglandines en het immuunsysteem. Daardoor kunnen ontstekingen worden geremd
of voorkomen. Dat verklaart misschien ook wel dat bij Eskimo’s minder reuma en multiple
sclerose voorkomt.
Zelfs suikerziekte heeft een goede prognose bij viseters, want de kans op
glucoseïntolerantie is 2,5 maal kleiner bij hen dan bij wie helemaal geen vis eet. In elk
geval lijkt het er op dat vis een beschermend effect heeft ter hoogte van de
celmembranen, waar ze een hogere vloeibaarheid realiseren, zodat ze ook gevoeliger zijn
voor de werking van insuline.
Daardoor kunnen de bloedsuikerwaarden binnen normale grenzen worden gehouden.
Onrechtstreeks heeft vis dan ook een invloed op de kwaliteit van het visuele
waarnemingsvermogen: de ogen functioneren beter. Dat werd bevestigd door recente
Amerikaanse studies.
Visolie vermindert risico op hartziekten, borstkanker, astma en
Alzheimer
Uit een studie uitgevoerd aan de universiteit van Milwaukee is gebleken dat wie regelmatig
vis eet of visolie gebruikt, een veel kleiner risico loopt op ontstekingen in het lichaam en
dat bovendien de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk kleiner wordt. Natuurlijk zijn het
de omega 3 oliën die de meest gunstige werking hebben.
De Milwaukee Journal berichtte uitgebreid over deze studie en riep meteen de lezers op
over te schakelen op een visrijk dieet om op die manier het cardiovasculaire risico
aanzienlijk te verminderen, aldus de onderzoeker, professor Robert Wilson, een prof
geneeskunde aan de medische universiteit van Minnesota.
Borstkanker
Aan de universiteit van Indiana werd aangetoond dat omega 3 vetzuren in visolie in staat
bleken om de groei van kankercellen in de vrouwelijke borst te remmen. Ook het optreden
van metastasen werd daardoor afgeremd. Twee soorten omega 3 vetzuren werden
onderzocht: DHA en EPA. Ze hebben afzonderlijk reeds een gunstig effect, maar samen is
hun goede invloed groter. Het is in deze combinatie dat ze voorkomen in de
visoliecapsules van Nutribell.
Visolie remt vermagering van kankerpatiënten af
Aan de universiteit van Edinburgh werd onderzoek gedaan naar het effect van
voedingssupplementen bij kankerpatiënten. Typisch bij kanker en vooral pancreaskanker
is een toenemende vermagering van de patiënt als gevolg van metabole storingen waarbij
4
afbraakprocessen worden gestimuleerd door de kanker, terwijl er weinig opbouw is uit de
voedingsstoffen die worden aangeboden. Visolie lijkt nog best te beantwoorden aan dit
probleem, omdat visolie niet enkel een ontstekingsremmende werking heeft, maar
bovendien de metabole omgeving van het lichaam lijkt te verbeteren, waardoor
gewichtsverlies verminderd wordt en het immuunsysteem van de patiënt ook verbetert.
Visolie tegen ziekte van Crohn
Door Belluzzi werd in een dubbelblind en placebo-gecontroleerd onderzoek het effect van
visolie-suppletie bij de ziekte van Crohn bestudeerd. Bij het één jaar durende onderzoek
bleek het visolie-preparaat een significante bescherming tegen het weer opvlammen van
de ziekteverschijnselen te bieden. De therapeutische werkzaamheid van visolie bij de
ziekte van Crohn wordt vooral toegeschreven aan de ontstekingsremmende
eigenschappen van dit voedingssupplement. Belangrijk is dat visolie-suppletie tevens,
door een gunstige werking op de celontwikkeling in de darmen, kan leiden tot een
vergroting van het darmslijmvliesoppervlak, waardoor de absorptie van nutriënten
toeneemt en de voedingstoestand van de patiënt verbetert.
Minder complicaties bij zwangerschap
Zwangere vrouwen hebben bij een hogere consumptie van omega-3 vetzuren minder kans op
pre-eclampsie, zo blijkt uit een Amerikaanse studie, waaraan 22 aanstaande moeders met deze
aandoening en 40 met een normale bloeddruk deelnamen. Pre-eclampsie is in de Verenigde
Staten een van de meest voorkomende zwangerschapscomplicaties, die als oorzaak van
moederlijke sterfte de derde plaats inneemt. Pre-eclampsie is tevens een belangrijke oorzaak
van het voortijdig op gang komen van de bevalling, en ook van groeivertraging en sterfte bij het
kind. Het is dan ook van groot belang dat visolie, een rijke bron van omega-3 vetzuren, in staat
is het triglyceridengehalte te doen dalen, de bloeddruk te verlagen en de reactiviteit van de
bloedplaatjes te verminderen.
Ook minder menstruatieproblemen
In een dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek bij een groep meisjes met
dysmenorroe bleken de klachten significant te verminderen onder invloed van suppletie
met de langketenige omega-3 vetzuren EPA (eicosapentaëenzuur) en DHA
(docosahexaëenzuu)r De vetzuren werden toegediend in de vorm van een
visoliepreparaat. De gemiddele score op de Cox Menstrual Symptom Scale, die bij het
begin van het onderzoek 69,9 bedroeg, was na 2 maanden visolie-suppletie gedaald tot
44,4, een statistisch zeer significant verschil.
Gunstige bij reumatoïde artritis
In een 12 maanden durend gerandomiseerd dubbelblind onderzoek werd bij een groep van 90
patiënten met reumatoïde artritis de invloed van 2 verschillende doseringen omega-3 vetzuren
(2,6 en 1,3 gram per dag) vergeleken met een placebo. In de groep die 2,6 gram omega-3
vetzuren gebruikte werd een significante klinische verbetering geconstateerd, terwijl in deze
groep ook het aantal patiënten waarbij de conventionele antireuma-medicatie kon worden
verminderd significant groter was. Ook was de door de arts genoteerde pijnscore beduidend
lager. In deze groep was ook het aantal patiënten waarbij de conventionele anti-reumamedicatie kon worden verminderd zeer aanzienlijk, namelijk 47%.
5
Visolie verbetert intelligentie en verhoogt seksueel genot
Net als de cellen van alle andere organen vernieuwen de hersencellen zich
voortdurend. De cellen van morgen worden dus gemaakt van wat we vandaag eten.
Welnu, de hersenen bestaan voor tweederde uit vetzuren. Wat we eten, wordt
rechtstreeks opgenomen in de membranen en vormt er de basis van. Als we vooral
verzadigde vetten eten dan weerspiegelt hun stijfheid zich in de stijfheid van de
hersencellen. Als we daarentegen vooral meervoudig onverzadigde vetzuren eten die vloeibaar zijn bij kamertemperatuur - dan is het omhulsel van de hersencellen
zachter en soepeler en de communicatie ertussen stabieler. Vooral als het omega-3vetzuren betreft, aldus Dr. David Servan-Schreiber.
De gevolgen voor het gedrag zijn heel duidelijk. Wanneer men de omega-3-vetzuren
weghaalt uit de voeding van ratten waarmee proeven gedaan worden, verandert hun
gedrag in een paar weken volledig: ze worden angstig, leren geen nieuwe taken meer en
raken in paniek in stresssituaties. Maar wat misschien nog ernstiger is: voeding die arm is
aan omega-3 vermindert het ervaren van plezier! Diezelfde knaagdieren hebben veel
grotere doses morfine nodig voordat hun belangstelling is gewekt,. Daarentegen heeft een
team van Franse onderzoekers aangetoond dat een dieet dat veel omega-3 bevat - zoals
dat van de eskimo's, die tot I6 gram visolie per dag consumeren - op de lange duur de
productie van de neurotransmitters in het emotionele brein verhoogt waardoor de energie
vergroot wordt en de stemming verbetert.
De foetus en het pasgeboren kind bij wie de hersenen volop in ontwikkeling zijn, hebben
de grootste behoefte aan omega-3vetzuren. Een Deens onderzoek dat onlangs
gepubliceerd werd in de British Medical Journal toont aan dat vrouwen wier dagelijkse
voeding tijdens de zwangerschap meer omega-3 bevat, kinderen krijgen die een beter
geboortegewicht hebben en die minder vaak te vroeg geboren worden. Een ander Deens
onderzoek, dat in de Journal of the American Medical Association heeft gestaan,
signaleert dat kinderen die gedurende minstens negen maanden na de geboorte
borstvoeding hebben gehad - waardoor hun voeding een grotere hoeveelheid
omega-3 bevatte - twintig en dertig jaar later intellectuele kwaliteiten hebben die
uitsteken boven die van anderen.
Maar het belang van omega-3 houdt niet op bij de zwangerschap, integendeel.
6
Waar omega 3 en waar omega 6?
Er bestaan twee soorten 'essentiële' vetzuren: omega-3, die voorkomt in algen, plankton
en een paar landplanten zoals gras, en omega-6, die in bijna alle plantaardige oliën en in
vlees zit, vooral in vlees van dieren die gevoed worden met granen of diermeel. Hoewel
omega-6-vetzuren belangrijk zijn voor het organisme, hebben ze niet dezelfde heilzame
eigenschappen voor de hersenen en bevorderen ze ontstekingsreacties. Men denkt dat de
voeding van de allereerste mensen volmaakt evenwichtig was, met een verhouding van
één op één tussen het aandeel omega-3 en omega-6. Die volmaakte verhouding zou het
lichaam precies die voeding verschaft hebben die het nodig had om neuronen van een
optimale kwaliteit te produceren en dus de hersenen met geheel nieuwe vermogens uit te
rusten die de mens in staat stelden werktuigen, taal en bewustzijn te scheppen.
Tegenwoordig, met de ontwikkeling van de landbouw en van de intensieve veeteelt
waarbij de dieren meer met granen dan met natuurlijk gras gevoed worden, en de
aanwezigheid in alle industriële voedingsproducten van plantaardige olie die veel omega-6
bevat, varieert de verhouding omega-3 versus omega-6 in de westerse voedingsmiddelen
tussen één op tien en één op twintig. We zouden de hersenen kunnen vergelijken met een
motor die flinke prestaties kan leveren en ontworpen is voor extra geraffineerde benzine
terwijl we hem laten lopen op diesel van slechte kwaliteit.
Dat zou misschien ook de snelheid verklaren waarmee depressiviteit zich de laatste vijftig
jaar in het Westen lijkt te verspreiden. Voor de Tweede Wereldoorlog zou de consumptie
van omega-3 het dubbele van tegenwoordig zijn geweest. Welnu, juist in die periode is het
aantal gevallen van depressie aanzienlijk toegenomen.
Een overmaat aan omega-6 in het organisme veroorzaakt bijna overal in het lichaam
oxidatie- en ontstekingsreacties. Alle belangrijke chronische ziekten die zich in de
westerse wereld op grote schaal ontwikkelen, worden verergerd door dergelijke
ontstekingsreacties: hart- en vaatziekten maar ook kanker, artritis en zelfs de ziekte
van Alzheimer. Er bestaat een opvallende overeenkomst tussen landen waar het
hoogste sterftecijfer veroorzaakt wordt door hart- en vaatziekten en die waar
depressies het meest voorkomen. Dat zou er wel op kunnen wijzen dat er
gemeenschappelijke oorzaken bestaan: omega-3 heeft een zeer heilzaam effect,
zowel bij hartaandoeningen die al langer bekend zijn als bij die welke pas onlangs
onderzocht zijn met betrekking tot depressie.
Alle plantaardige oliën zijn rijk aan omega-6 en bevatten geen omega-3, behalve
lijnzaadolie, koolzaadolie en hennepolie, die veel omega-3 bevatten, en olijfolie, die geen
van beide bevat. Het is vooral noodzakelijk frituurolie te verbannen, die bovendien door de
vrije radicalen die erbij vrijkomen een bijzonder oxiderende werking heeft voor de
weefsels. Boter, room en niet-ontvette melkproducten zijn rijk aan verzadigde vetzuren en
dienen dus maar met mate geconsumeerd te worden, want ze beperken de opname van
omega-3-vetzuren in de cellen.
Als we er zeker van willen zijn dat we een voldoende hoeveelheid omega-3 van de
beste kwaliteit en zuiverheid binnenkrijgen, is het in de praktijk vaak handiger om
deze in te nemen in de vorm van voedingssupplementen. Uit de bestaande
onderzoeken blijkt dat men om een antidepressieve werking te krijgen, per dag
tussen de 2 en 3 gram van een mengsel van de beide visvetzuren
eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) zou moeten consumeren.
7
Het verdient de voorkeur een product te kiezen dat ook een beetje vitamine E bevat om de
olie tegen mogelijke oxidatie te beschermen, die hem ondoeltreffend en zelfs schadelijk
zou maken. Verscheidene auteurs adviseren om het innemen van visolie te combineren
met een vitaminesupplement dat vitamine E bevat om de oxidatie van de omega-3vetzuren binnen het organisme te voorkomen.
Tot slot:
de levertraan die door onze grootouders zeer werd gewaardeerd als bron van vitamine A
en D, is geen goede bron van omega-3. Men zou er zulke grote hoeveelheden van moeten
nemen dat hij zou leiden tot een grote en gevaarlijke overdaad aan vitamine A.
Visolie maakt niet dik
Merkwaardigerwijs schijnt visolie niet dik te maken. In zijn onderzoek naar manischdepressieve patiënten stelde Stoll vast dat de proefpersonen niet dikker werden, hoewel
ze dagelijks een behoorlijke hoeveelheid olie consumeerden. In feite werden sommigen
van hen zelfs magerder. Uit een onderzoek onder muizen blijkt dat muizen die een dieet
kregen dat veel omega-3 bevatte 25 procent magerder waren dan muizen die precies
dezelfde hoeveelheid calorieën consumeerden, maar dan zonder omega-3. Het schijnt dat
de manier waarop het lichaam omega-3 gebruikt de vorming van vetweefsel beperkt.
8
Download