Giftige planten voor paarden: Overzicht planten, infobronnen en

advertisement
Giftige planten voor paarden: Overzicht planten,
infobronnen en centra voor
ruwvoederonderzoek
In dit dossier is een goed startpunt voor iedereen die meer wil weten over planten die giftig zijn voor paarden. Hierin vindt u eerst en vooral
een lijst van de gevaarlijkste planten terug. Daarnaast voegden wij ook een presentatie van specialist Marcel Vossen toe en krijgt u meer info
over het onderzoek van ruwvoeder op de aanwezigheid van giftige planten.
Wie meer specieke info wenst, vindt op onze website ook enkele diepgaande dossiers terug:
Dossier: Giftige planten, struiken en bomen | Hilde Nelis (UGent): » Klik hier om het dossier te openen.
Brochure: Grasland voor paarden (p.32) | Vlaamse overheid (ADLO): » Klik hier om de brochure te openen.
Dossier: Jacobskuiskruid: » Klik hier om het dossier te openen.
Dossier: Esdoornvergiftiging bij paarden: » Klik hier om het dossier te openen.
Dossier: Reuzenberenklauw: » Klik hier om het dossier te openen.
Dossier: Eik (groene eikels en eikenbladeren): » Klik hier om het dossier te openen.
Dossier: Waterscheerling: » Klik hier om het dossier te openen.
Pagina 1/5
Lijst giftige planten
Gezien de grote variatie zowel in streekeigen als in exotische plantentypes die in Vlaanderen voorkomen, is het onmogelijk om een sluitend
totaaloverzicht geven van planten(onderdelen) die giftig zijn voor paarden. Het is het veiligst om ervan uit te gaan dat paarden (naast de
gekende kracht- en ruwvoeders uiteraard) best enkel grassen, klaver en luzerne eten. Er bestaan ook wel wat heilzame kruiden voor paarden.
Twijfelt u, zorg er dan voor dat uw paarden de plant niet te eten krijgen.
» Klik hier voor een dosier over nuttige kruiden in de paardenweide.
Hieronder vindt u wel een overzicht van alle bloemen, struiken, bomen,... die besproken worden op de hierboven vermelde links. Wij vullen
deze ook stelselmatig verder aan wanneer we informatie ontvangen over bijkomende planten. Zo heeft u toch een idee van de belangrijkste
giftige planten die uw paarden hier kunnen tegenkomen.
Acacia (Witte)
Adelaarsvaren
Akkerpaardestaart
Alpenroossoorten
Aronskelk
Azaleasoorten
Bastaardklaver
Boekweit
Bolderik
Bilzekruid
Bingelkruid
Blauwe monnikskap
Cononeaster
Doornappel
Dotterbloem
Eik (groene eikels en eikenbladeren): » Klik hier om een dossier te openen.
Esdoorn: » Klik hier om een uitgebreid dossier te openen.
Gevlekte scheerling
Gouden regen
Guichelheil
Guldenroede (Solidago): Deze plant bevat saponine en looizuur. Het wordt - in gecontroleerde hoeveelheden - wel gebruikt als
geneeskundig kruid.
Heggerank
Herfstijloos
Herik
Hondsdraf
Honsdpeterselie
Hulst
Jacobskruiskruid: » Klik hier voor een volledig dossier over deze plant.
Klaproos
Laurier
Liguster (Wilde)
Lupinesoorten
Oleander
Paardenstaart (Heermoes)
Palmboompje (Buxus)
Peperboompje
Pieris
Pinksterbloem
Pompoen
Rabarber
Reukerwt
Pagina 2/5
Reuzenberenklauw: » Klik hier om een dossier te openen.
Rhododendron
Schapezuring
Scherpe boterbloem
Sint-janskruid
Smeerwortel
Stinkende gouwe
Suikerbiet
Tabak
Taxus (Venijnboom)
Veldzuring
Vingershoedskruid
Waterkruiskruid
Waterscheerling: » Klik hier om een dossier te openen.
Wolfsmelk
Zwarte nachtschade
Zevenboom
Pagina 3/5
De meest courante giftige planten voor paarden |
Presentatie Marcel Vossen (ANB)
Marcel Vossen, voormalig provinciaal directeur van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), werd ook wel eens de architect van de
groene gordel genoemd. Omwille van zijn grote kennis rond bloemen en planten werd hij door het Vlaams Paardenloket uitgenodigd om ter
gelegenheid van de Infovoormiddag Houden en Verzorgen van Paarden 2013 een toelichting te geven rond giftige planten voor paarden.
Zijn erg gedetailleerde presentatie die onder andere ingaat op de kenmerken, het voorkomen, de giftige bestanddelen en de giftigheidsgraad
van verschillende planten en ook zeer nuttige EHBO-tips oplijst, kan u onderaan deze pagina doornemen.
Presentatie: De meest courante giftige planten voor paarden | Marcel Vossen (Infovoormiddag 2013):
Pagina 4/5
Lees o
Onderzoek voeders op giftige planten
In hooi of voordroog komen vaak heel wat verschillende (on)kruiden voor. Het is dus ook mogelijk dat er giftige planten in terecht komen.
Jacobskruiskruis bijvoorbeeld, blijft giftig als het gedroogd wordt maar verliest haar bittere smaak. Daardoor gaan paarden het niet meer zo
snel herkennen en zullen ze dit gevaarlijke kruid toch opeten.
Indien u uw ruwvoer wil laten onderzoeken op giftige planten, kan u hiervoor terecht bij de Plantentuin in Meise. Tarieven:
Determinatie van een enkele aan de Plantentuin voorgelegde plantensoort (bladen, twijgen, bloemen, vruchten, enz.) kost in de regel
75€ per identificatie. Bij voorkeur betreft het vers materiaal of zorgvuldig gedroogd materiaal (herbarium). Foto's laten dikwijls niet
toe een soort met zekerheid op naam te brengen; indien nodig, zal de Plantentuin vragen om ook vers of gedroogd materiaal
toegestuurd te krijgen.
Analyse van gemengde stalen (bv. hooi): Er wordt gestart met een forfait van 150€ indien de analyse niet meer dan twee uur werk
vraagt. Voor elk bijkomend uur wordt 75€ aangerekend.
Contactgegevens: Ivan Hoste | [email protected] | 02 260 09 59
U kan ook terecht bij het Nederlandse GD:
» Klik hier voor meer informatie.
Pagina 5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download