het hart van Dijkerhoek

advertisement
Bijzondere aanbieding!
Speciale prijs: €11,50
de
mölle
het hart van
Dijkerhoek
Deze aanbieding geldt vanaf 1 april 2015 en loopt tot
en met 31 mei 2015. Daarna kost het boek €14,50
De Mölle
Het hart van Dijkerhoek
Tekst Wilco Vlogtman, Peter van der
Molen, Betsie Pinkert, met een voorwoord
van burgemeester Arco Hofland
Gebonden boek 16,5 x 24 cm, 80 pagina’s
ISBN 978-90-817855-1-8, NUR 521 | Prijs
tot en met 31 mei 2015 €11,50, daarna
€14,50 | Uitgegeven door de Stichting
Korenmolen De Hegeman i.s.m. PrID
De jubileumuitgave ter
gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van de Dijkerhoekse
molen De Hegeman.
de
mölle
De Mölle, het hart van Dijkerhoek, gaat in de eerste
plaats over de molen De Hegeman zèlf. Over haar ontstaansgeschiedenis, over de mensen die de molen naar
Dijkerhoek hebben gehaald en haar hier hebben opgebouwd. Het boek beschrijft de elkaar opvolgende generaties molenaars en winkeliers. Enkele betrokkenen
komen aan het woord en vertellen over hun ervaringen.
De molen kende verschillende eigenaren: eerst de
familie Klein Baltink, vervolgens de Holtense coöperatie, de Deventer aannemer Feberwee en weer later de
Gemeente. Elke eigenaar had z’n eigen belang en drukte
zo zijn stempel op de molen. Veel van die verhalen
staan in dit boek.
Het met oude en nieuwe foto’s en andere afbeeldingen
verrijkte boek vertelt ook over de omgevingsaspecten
die voor de oprichting en het functioneren van de molen van groot belang waren. Hoe is Dijkerhoek ontstaan
en hoe heeft men hier in de loop van eeuwen geleefd?
Hoe heeft het boerenbedrijf zich ontwikkeld en welke
rol speelde de molen daarbij?
Het boek biedt een boeiende inkijk op de ontwikkeling
van de buurtschap Dijkerhoek en haar omgeving, van
haar bewoners en van de (voornamelijk agrarische)
activiteiten die door de tijd heen in deze streek werden
uitgeoefend.
het hart van
Dijkerhoek
Voor molenliefhebbers is er een apart hoofdstuk gewijd
aan de technische aspecten van de door de wind aangedreven molen in relatie tot andere typen molens.
Het boek verschijnt bij de start van het molenseizoen, op zaterdag 9 mei 2015
en wordt natuurlijk gepresenteerd bij de molen.
de
mölle
Het boek is vanaf 1 april 2015 te bestellen op de website www.dijkerhoek.nl.
Ook kunt u onderstaand bestelformulier invullen en insturen.
Ja, ik bestel … exemplaar (exemplaren) van het boek De Mölle, het hart van Dijkerhoek
(ISBN 978-90-817855-1-8) en maak gebruik van het bijzondere aanbod van €11,50 per exemplaar*
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
het hart van
Dijkerhoek
Datum
Handtekening
* Het bijzondere aanbod geldt vanaf 1 april 2015 tot en met 31 mei 2015
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier opsturen aan de stichting Korenmolen De Hegeman, p/a
Sangeldijk 7, 7451 MG Holten (Holterbroek). U kunt het formulier natuurlijk ook overhandigen aan of in de
bus doen bij één van de bestuursleden van de stichting.
Het door u bestelde exemplaar wordt gereserveerd. U kunt het ophalen op 9 mei 2015 bij de molen en ter
plekke afrekenen. Schikt die dag u niet dan kunt u uw exemplaar ook op een later tijdstip bij de molen afhalen.
De molen is geopend van maandag tot en met zaterdag.
Wilt u het boek bestellen via de boekhandel, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.
Download