INHOUDSOPGAVE DIENSTVERLENING DVL 1

advertisement
SERVICEDOCUMENT
Inhoudsopgaven van de boeken
DIENSTVERLENING
NIVEAU 2
Smalle basisaanpak (boek DVL 1)
Brede basis- en profielaanpak (FDV-HZW-SPR)
VERSIE: APRIL 2016
DOOR:
Jeroen van Esch en Han Swaans
DOEL: INFORMEREN EN INSPIREREN
Dit servicedocument is bedoeld om docenten en directies te informeren en inspireren bij het
samenstellen van eigen lesprogramma’s. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
Uiteraard zijn we graag bereid dit servicedocument toe te lichten, dan wel samen verder te praten over
mogelijke invullingen. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen.
Veel creativiteit toegewenst,
Jeroen van Esch en Han Swaans
DE TOERIST – DE DIENST
UITGEVERSGROEP
VÓÓR EN DÓÓR DOCENTEN
www.uitgeversgroep.nl
[email protected]
073-6130309
1
INHOUDSOPGAVE
DIENSTVERLENING
DVL 1
BASISVAARDIGHEDEN EN
BEROEPSORIËNTATIE
DEEL 1: BASISVAARDIGHEDEN
HOOFDSTUK 1
WERKEN VOLGENS PLAN
4.1. Inleiding
4.2. De zes W’s
4.3. Doel van een werkplan of werkprogramma
4.4. Uitvoeren van werkzaamheden volgens werkplan of werkprogramma
4.5. Voorkomen van knelpunten
4.6. Een goede werkplek
4.7. Een schone en opgeruimde werkplek
4.8. Hygiënisch werken
4.9. Milieubewust werken
4.10. Kostenbesparend werken
4.11. Evalueren
HOOFDSTUK 2
KWALITEITSBEWUST WERKEN
5.1. Inleiding
5.2. Wat is kwaliteit?
5.3. Kwaliteit van diensten
5.4. Kwaliteit van dienstverlening
HOOFDSTUK 3
KLANTVRIENDELIJK HANDELEN
6.1. Inleiding
6.2. Gasten, klanten en cliënten
6.3. Wat is klantvriendelijk handelen?
6.4. Waarom klantvriendelijk handelen?
6.5. Hoe kun je klantvriendelijk zijn?
HOOFDSTUK 4
ONTVANGEN VAN KLANTEN EN GASTEN
1.1. Inleiding
1.2. Receptietaken
1.3. Etiquette
1.4. Representatieve kleding en uiterlijke verzorging
1.5. Zakelijke kleding
1.6. Zakelijk telefoneren
HOOFDSTUK 5
7.1.
Inleiding
7.2.
Arbo-wet
VEILIG EN GEZOND WERKEN
HOOFDSTUK 7
SAMENWERKEN BEGINT MET...
7.1.
Inleiding
7.2.
Contact leggen met de ander
7.3.
Luisteren
7.4.
Vragen stellen
7.5.
Respect
2
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
Wensen en gewoonten
Waarden en normen
Levensbeschouwelijke - en culturele achtergronden
Identiteit
HOOFDSTUK 8
SAMENWERKEN EN OVERLEGGEN MET COLLEGA’S
8.1.
Inleiding
8.2.
Afspraken maken en nakomen
8.3.
Rechten en plichten
8.4.
Bewaken van je eigen grenzen
8.5.
Signaleren van knelpunten en bijzonderheden
8.6.
Informatie uitwisselen en communiceren
8.7.
Afstemmen en aanpassen
HOOFDSTUK 9
BESPREKEN VAN CONFLICTEN
9.1.
Inleiding
9.2.
Conflictsituaties
9.3.
Conflicthantering
9.4.
Win-win methode
HOOFDSTUK 10
DEELNEMEN AAN HET WERKOVERLEG
10.1. Inleiding
10.2. Doel en functie van het werkoverleg
10.3. Voorbereiden van het werkoverleg
10.4. Deelnemen aan het werkoverleg
HOOFDSTUK 11
FEEDBACK
11.1. Inleiding
11.2. Functie van feedback
11.3. Manier van feedback geven
11.4. Regels voor het geven van feedback
11.5. Regels voor het ontvangen van feedback
11.6. Vragen en geven van advies
HOOFDSTUK 12
MEDIAWIJSHEID EN SOCIAL MEDIA
12.1. Inleiding
12.2. Social mediawijsheid
12.3. Voor- en nadelen van internet en social media
12.4. Netiquette
12.5. Veilig gebruik van internet
12.6. Veilig gebruik van social media
12.7. Praktijkopdrachten
HOOFDSTUK 13
COMPUTERBASISVAARDIGHEDEN: BESTANDSBEHEER
13.1. Inleiding
13.2. Organiseren van je bestanden
13.3. Praktijkopdrachten
DEEL 2: BEROEPSORIËNTATIE
HOOFDSTUK 1
WERKEN IN DE DIENSTVERLENING
1.1. Inleiding
1.2. Wat verstaan we onder facilitaire dienstverlening
1.3. De dienstverlener
1.4. Beroepsvaardigheden
1.5. Bedrijfsculturen
1.6. Werkveld en vacatures in de dienstverlening
3
HOOFDSTUK 2
WERKEN IN ZORG EN WELZIJN
2.1. Inleiding
2.2. Wat verstaan we onder ‘zorg en welzijn’
2.3. Soorten zorginstellingen
2.4. Bedrijfsculturen
2.5. Werkveld en vacatures in de zorg
HOOFDSTUK 3
WERKEN IN SPORT EN RECREATIE
3.1. Inleiding
3.2. Wat verstaan we onder ‘sport en recreatie’
3.3. Soorten bedrijven en organisaties
3.4. Bedrijfsculturen
3.5. Werkveld en vacatures in sport en recreatie
4
INHOUDSOPGAVE
DIENSTVERLENING
FDV 1
FACILITAIR MEDEWERKER
HOOFDSTUK 1
CHECKS
VEILIGHEID: HUISREGELS, TOEGANGSCONTROLE EN FLOOR
1.1. Inleiding
1.2. Huisregels
1.3. Naleving huisregels
1.4. Signaleren van onveilige situaties
1.5. Handelen volgens procedures
1.6. Beveiligingsbegrippen
1.7. Soorten beveiliging
1.8. Hulpmiddelen
1.9. Hulpmiddelen en de facilitair medewerker
1.10. Toegangscontrole
1.11. Visitatie en fouilleren
1.12. Sleutelbeheer
1.13. Brand- en sluitrondes
HOOFDSTUK 2
ELEKTISCHE INSTALLATIES: ONDERHOUD EN CONTROLE
2.1. Inleiding
2.2. Elektriciteit
2.3. Elektrotechnische (elektrische) installaties
2.4. De telefooncentrale
2.5. Controleren en vervangen/repareren
2.6. Plaatsen van rookmelders
HOOFDSTUK 3
WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES: ONDERHOUD EN
CONTROLE
3.1.
Inleiding
3.2.
Preventief onderhoud aan werktuigbouwkundige installaties
3.3.
Verwarming en luchtbehandelingsronden
3.4.
Gezonde lucht
3.5.
Sanitair
HOOFDSTUK 4
WATERINSTALLATIES: ONDERHOUD EN CONTROLE
4.1.
Inleiding
4.2.
Wat is legionella precies?
4.3.
Hoe kun je een legionellabesmetting krijgen?
5
4.4.
Waar komt legionella voor?
HOOFDSTUK 5
VERZORGEN VAN INKOMENDE EN INTERNE POST
5.1.
Inleiding
5.2.
Soorten post
5.3.
Sorteren van post
5.4.
Post openen
5.5.
Inschrijven van post
5.6.
Distribueren van post
5.7.
Postontvangst en digitalisering
5.8.
Interne post
5.9.
Verblijfsadministratie en rappelsysteem
HOOFDSTUK 6
VERZORGEN VAN UITGAANDE POST
6.1.
Inleiding
6.2.
Registratie
6.3.
Losse post binnenland
6.4.
Partijenpost binnenland
6.5.
Losse post buitenland
6.6.
Partijenpost buitenland
6.7.
Pakketten buitenland
HOOFDSTUK 7
REPROWERKZAAMHEDEN
7.1.
Inleiding
7.2.
7.3.
Reprowerkzaamheden
Kopieermachines
7.4.
Kopiëren
7.5.
Afwerkmogelijkheden
7.6.
Uitbesteden van repro opdrachten
HOOFDSTUK 8
ARCHIEFWERKZAAMHEDEN
6
8.1.
Inleiding
8.2.
Documentwaardering
8.3.
Archieffasen
8.4.
Toegankelijkheid van documenten
8.5.
Ordenen en sorteren
8.6.
Opbouw van archiefcodes
8.7.
Schonen van het archief
8.8.
Opbergen van documenten
8.9.
Digitalisering van het archief
HOOFDSTUK 9
ONTVANGST, VERWERKING, OPSLAG EN TRANSPORT VAN
GOEDEREN
9.1.
Inleiding
9.2.
Goederen
9.3.
Het magazijn
9.4.
Goederenstromen
9.5.
Inkopen en bestellen
9.6.
Goederen: ontvangst, verwerking en opslag
9.7.
Goederenbeheer
9.8.
Uitgeven en intern transport van goederen volgens bedrijfsrichtlijnen
HOOFDSTUK 10
SCHOONMAKEN: MATERIALEN EN MIDDELEN
10.1.
Inleiding
10.2.
Professioneel schoonmaken
10.3.
Wat is vuil en wat is schoon?
10.4. Soorten vervuiling
10.5. Standaard schoonmaakmaterialen
10.6. Standaard reinigingsmiddelen
10.7. Werkkast
10.8. Werkwagen
HOOFDSTUK 11
11.1.
SCHOONMAAK EN PLANNING
Inleiding
7
11.2.
Cirkel van Sinner
11.3.
Plattegronden
11.4.
Werkprogramma
11.5.
Indeling schoonmaaktaken
HOOFDSTUK 12
VEILIG EN ERGONOMISCH SCHOONMAKEN
12.1.
Inleiding
12.2.
Etiketinformatie: Standaard Informatie Systeem (S.I.S.)
12.3.
Ergonomisch werken
12.4.
Beschermingsmiddelen
HOOFDSTUK 13
VERWIJDEREN VAN AFVAL
13.1. Inleiding
13.2. Soorten afval
13.3. Huishoudelijk afval
13.4. GFT-afval
13.5. KCA-afval
13.6. Grofvuil
13.7. Medisch afval
HOOFDSTUK 14
VERGADERSERVICE
14.1. Inleiding
14.2. De vergadering
14.3. Taken facilitair medewerker vergaderservice
14.4. Voorbereidende werkzaamheden
14.5. Werkzaamheden tijdens de verblijfsfase
14.6. Afrondende werkzaamheden
14.7. Bestellijst voor vergaderservice
14.8. Recepties en borrels
14.9. Banqueting map
VERDIEPING: WERKEN MET EEN FMIS
HOOFDSTUK 15
FMIS: INTRODUCTIE
15.1.
Inleiding
15.2.
TOPdesk: Het FMIS
15.3.
Taak servicedesk
15.4.
Werken bij de servicedesk
8
HOOFDSTUK 16
MELDINGENBEHEER
16.1.
Inleiding
16.2.
Facilitaire meldingen
16.3.
Meldingenbeheer in het FMIS
16.4.
Vastleggen contactgegevens
16.5.
Meldingen aanmaken
16.6.
Meldingen verwerken
16.7.
Rapporten en overzichten
16.8.
Ondersteunende bestanden
HOOFDSTUK 17
RESERVERINGENBEHEER
17.1.
Inleiding
17.2.
Reserveringenbeheer in het FMIS
17.3.
Reserveringen vastleggen
17.4.
Reserveringen wijzigen
17.5.
Catering bijboeken
9
INHOUDSOPGAVE
DIENSTVERLENING
FDV 3
GASTHEER/GASTVROUW IN DE CATERING
HOOFDSTUK 1
KENNISMAKEN MET DE CATERING
1.1. Inleiding
1.2. Wat is catering?
1.3. Soorten catering
1.4. De catering als werkplek
1.5. Branchevereniging Veneca
1.6. Trends
1.7. Party- en evenementencatering
1.8. Partycatering
1.9. Evenementencatering
HOOFDSTUK 2
HYGIËNISCH WERKEN MET HACCP
2.1. Inleiding
2.2. Bederf, infectie en vergiftiging
2.3. Soorten bederf
2.4. Preventieve maatregelen
2.5. HACCP
HOOFDSTUK 3
ZO BELANGRIJK IS GOED ETEN EN DRINKEN
3.1.
Inleiding
3.2.
Waarom eten we?
3.3.
Voedingsstoffen
3.4.
Onze stofwisseling
3.5.
Gezonde voeding
HOOFDSTUK 4
UITVOEREN EN SAMENSTELLEN VAN EEN MENUPLAN
4.1.
Inleiding
4.2.
Menuleer
4.3.
Het menuplan of de menucyclus
4.4.
Het assortiment
4.5.
Het menuplan in het bedrijfsrestaurant
HOOFDSTUK 5
VOEDINGSLEER EN WARENKENNIS
5.1.
Inleiding
5.2.
Gezonde voeding en de voedingswijzer
5.3.
Voeding
5.4.
Warenkennis
5.5.
Warenkennis van de bedrijfscatering
5.6.
De counter aanvullen
5.7.
Convenience producten
HOOFDSTUK 6
APPARATUUR EN GEREEDSCHAPPEN IN DE CATERING
6.1.
Inleiding
6.2.
Inrichten van de counter
6.3.
Apparatuur in de counter
6.4.
De koude keuken
6.5.
De warme keuken
10
HOOFDSTUK 7
DE AFWASKEUKEN
7.1.
Inleiding
7.2.
Het reinigingsproces
7.3.
Soorten vaatwasmachines
7.4.
Werken met de doorschuif vaatwasmachine
7.5.
Onderhoud
HOOFDSTUK 8
DISTRIBUTIE EN SERVEREN
8.1. Inleiding
8.2. Voorbereidingen voor het serveren
8.3. Serveren
8.4. Buffetten
HOOFDSTUK 9
AUTOMATEN
9.1. Inleiding
9.2. Automaten voor warme dranken
9.3. Frisdrankautomaten
9.4. Richtlijnen voor het onderhouden van automaten
9.5. Plaats van automaten
9.6. Storing bij automaten
HOOFDSTUK 10
GOEDERENONTVANGST: VERWERKING EN OPSLAG
10.1. Inleiding
10.2. Goederen
10.3. Het magazijn
10.4. Goederenstromen
10.5. Inkopen en bestellen
10.6. Goederen, verwerken en opslag
10.7. Goederenbeheer
10.8. Uitgeven en intern vervoeren van goederen volgens bedrijfsrichtlijnen
HOOFDSTUK 11
VOORRAADBEHEER
11.1. Inleiding
11.2. Externe bestellingen
11.3. Interne controle financiën
11.4. Interne bestellingen
11.5. Controle, opslag en administratie
11.6. Voorraad van producten
11.7. Kosten van de voorraad
11.8. Voorraadkengetallen
HOOFDSTUK 12
PRAKTIJK IN DE CATERING
12.1. Inleiding
12.2. Snijtechnieken
12.3. Bereidingstechnieken
12.4. Praktijkopdrachten voor de cateringkeuken
11
INHOUDSOPGAVE
DIENSTVERLENING
HZW 1
UW PERSOONLIJKE ASSISTENT IN HUIS
HOOFDSTUK 1 DOELGROEPEN WAAR IK MEE GA WERKEN
1.1. Inleiding
1.2. Kinderen
1.3. Jongeren
1.4. Mensen met een verstandelijke beperking
1.5. Mensen met een lichamelijke beperking
1.6. Ouderen
HOOFDSTUK 2 EEN WERKPLANNING MAKEN
2.1. Inleiding
2.2. Methodisch werken
2.3. Signaleren / Observeren
2.4. Rapporteren
2.5. Werken op basis van protocollen
2.6. Werken aan de hand van het zorgplan
2.7. Werken aan de hand van het ondersteuningsplan
2.8. Werken aan de hand van het begeleidingsplan
2.9. Feedback verzamelen van cliënten, zorgvragers, begeleiders en collega’s
2.10.
Eigen functioneren evalueren
2.11.
Wat kan ik volgende keer beter doen?
Hygiëne / micro-organismen / besmetting / infectie
Ziektebeelden
HOOFDSTUK 3 OMGAAN MET DE ZORGVRAGER EN NAASTEN
3.1.
Inleiding
3.2.
Gastvrij en servicegericht handelen
3.3.
Wensen van de zorgvrager achterhalen/ (onuitgesproken) behoeften
3.4.
De zorgvrager informeren
3.5.
Naastbetrokkenen informeren
-
Interactie in beroepssituaties
-
Communicatie: verbaal/ non-verbaal / contacten leggen/ feedback / luisteren / omgaan met
emoties / grenzen stellen / respect (privacy) / verantwoordelijkheid / inlevingsvermogen /
12
echt zijn / betrokkenheid/afstand / relatie zorgvrager/zorgverlener / afhankelijkheid / macht
/machteloosheid
-
intimiteiten
-
beroepsgeheim
-
Ethische dilemma’s
-
Samenwerken
-
Irritaties / conflicten
HOOFDSTUK 4 EEN SCHOON EN FRIS HUIS
4.1.
Inleiding
4.2.
Schoonmaakmethoden
4.3.
Schoonmaakmaterialen en -middelen
4.4.
Milieubewust werken
4.5.
Kostenbewust werken
4.6.
Ergonomisch werken
4.7.
Hygiënisch en veilig werken
HOOFDSTUK 5 DE SCHONE WAS WEER FRIS IN DE KAST
5.1.
Inleiding
5.2.
Kleding- en textielsoorten
5.3.
Wasprogramma’s en wasmiddelen
5.4.
Het drogen van de was
5.5.
Strijken en vouwen
5.6.
Opbergen van de was
HOOFDSTUK 6 ONDERSTEUNEN BIJ ADL
6.1.
Inleiding
6.2.
Wat zijn Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL)?
6.3.
Stimuleren van de zelfredzaamheid
6.4.
Helpen bij de toiletgang
13
6.5.
Helpen bij het wassen en aankleden
6.6.
Helpen bij het verplaatsen en bewegen / tillen transfer
6.7.
Helpen bij uiterlijke verzorging
6.8.
Helpen bij eten en drinken
6.9.
Signaleren van onwenselijke situaties
HOOFDSTUK 7 DE ADMINISTRATIE BIJHOUDEN
7.1.
Inleiding
7.2.
Invullen van registratieformulieren
7.3.
Invullen van observatielijsten
7.4.
Verwerken van gegevens op basis van een zorgplan
7.5.
Informatie opstellen voor zorgvrager
7.6.
Informatie opstellen voor naasten
7.7.
Melden van onwenselijke situaties aan leidinggevende
14
INHOUDSOPGAVE
DIENSTVERLENING
HZW 2
BEGELEIDER VAN ACTIVITEITEN
HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE: BEGELEIDER SOCIALE- EN RECREATIEVE ACTIVITEITEN
1.1. Inleiding
1.2. Doelgroepen: een kennismaking
1.3. Case: Wat betekent om te werken als Begeleider sociale- en recreatieve activiteiten?
(prioriteiten stellen, onder tijdsdruk werken, keuzes maken, protocol-gestuurd,
secuur en zorgvuldig, kosten-gestuurd, grote zorginstellingen)
HOOFDSTUK 2 KENNIS VAN ACTIVITEITEN: SOORTEN EN DOELEN
2.1.
Inleiding
2.2.
Wat is het doel van de activiteiten?
(ontspanning, ontwikkeling stimuleren, educatie, bevorderen van sociale contacten,
beweging, trainen van het geheugen, verandering van bepaald gedrag)
2.3.
Wat voor activiteiten zijn er?
(sociale-, sportieve - , (re)creatieve -, educatieve – en huishoudelijke activiteiten)
HOOFDSTUK 3 DOELGROEP KINDEREN
3.1.Inleiding
3.2.Omschrijving van de doelgroep (factsheet met kenmerken, gekoppeld aan activiteiten)
3.3.Fysieke- en sociale mogelijkheden en beperkingen
3.4.Aanbod van passende activiteiten
HOOFDSTUK 4 DOELGROEP JONGEREN
4.1. Inleiding
4.2.Omschrijving van de doelgroep (factsheet met kenmerken gekoppeld aan activiteiten)
4.3.Fysieke- en sociale mogelijkheden en beperkingen
4.4.Aanbod van passende activiteiten
HOOFDSTUK 5 DOELGROEP OUDEREN
5.1.Inleiding
5.2.Omschrijving van de doelgroep (factsheet met kenmerken gekoppeld aan activiteiten)
5.3.Fysieke- en sociale mogelijkheden en beperkingen
5.4.Aanbod van passende activiteiten
15
HOOFDSTUK 6 DOELGROEP CLIËNTEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING
6.1.Inleiding
6.2.Omschrijving van de doelgroep (factsheet met kenmerken gekoppeld aan activiteiten)
6.3.Fysieke- en sociale mogelijkheden en beperkingen
6.4.Aanbod van passende activiteiten
HOOFDSTUK 7 DOELGROEP CLIËNTEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
7.1.Inleiding
7.2.Omschrijving van de doelgroep (factsheet met kenmerken gekoppeld aan activiteiten)
7.3.Fysieke- en sociale mogelijkheden en beperkingen
7.4.Aanbod van passende activiteiten
HOOFDSTUK 8 OVERLEGGEN MET CLIËNTEN EN NAASTEN
8.1.
Inleiding
8.2.
Bespreken ideeën over activiteitenprogramma met cliënten en/of naasten
8.3.
Keuzemogelijkheden aanbieden en bespreken
8.4.
Activiteitenplan opstellen
8.5.
Activiteitenprogramma opstellen
8.6.
Bespreken uitgewerkte plannen met cliënten en/of naasten en zo nodig bijstellen
HOOFDSTUK 9 VOORBEREIDEN VAN DE ACTIVITEITEN
9.1. Inleiding
9.2.
Materialen en apparatuur klaarzetten
9.3.
De ruimte (sfeervol) inrichten
9.4.
Controleren van materialen en apparatuur en signaleren van gebreken en
onvolkomenheden
9.5.
Welke veiligheidsmaatregelen heb ik nog meer genomen?
9.6.
De laatste praktische voorbereidingen voor de uitvoering
(Incl. voorraadbeheer)
HOOFDSTUK 10
GROEPSPROCESSEN TIJDENS ACTIVITEITEN
10.1.
Inleiding
10.2.
Soorten groepen
10.3.
Groepsdruk
16
10.4.
Begeleiden van groepsprocessen
HOOFDSTUK 11
UITVOEREN VAN ACTIVITEITEN
11.1.
Inleiding
11.2.
Kennismaking
11.3.
Introductie van de activiteit
11.4.
Begeleiden van de deelnemer(s) tijdens activiteit
11.5.
Stimuleren en motiveren van de deelnemer(s)
11.6.
Signaleren van onveilige situaties voor de cliënten
11.7.
Handelen in onveilige situaties voor jezelf
11.8.
Opruimen
HOOFDSTUK 12
AFRONDEN VAN DE ACTIVITEITEN
12.1.
Inleiding
12.2.
De administratie bijwerken, rapporten invullen
12.3.
Melden van gebreken en onvolkomenheden aan materialen en apparatuur
12.4.
Melden van (geestelijke) mishandeling of huiselijk geweld
12.5.
Eigen functioneren evalueren
12.6.
Wat kan ik volgende keer beter doen?
17
INHOUDSOPGAVE
DIENSTVERLENING
HZW 3
GASTVRIJHEID IN DE ZORG
HOOFDSTUK 1
GASTVRIJE ZORG
1.7. Inleiding
1.8. Zoveel mensen, zoveel wensen
1.9. Behoeftenpiramide van Maslov
1.10. Verschillende achtergronden van cliënten
1.11. Gastvrijheid
1.12. Servicegerichtheid
1.13. Gastbeleving
1.14. Het belang van communiceren, signaleren en rapporteren
1.15. Klachtenafhandeling
HOOFDSTUK 2
HET BELANG VAN GOED ETEN EN DRINKEN
2.12. Inleiding
2.13. Fysiologische functie
2.14. Gastronomische functie
2.15. Sociale functie
2.16. Wat is gezond?
2.17. Een goede vochtbalans
HOOFDSTUK 3
MENUKEUZES IN DE ZORG
3.1.
Inleiding
3.2.
Keuzemogelijkheden
3.3.
Menuplan en menucyclus
3.4.
Voedingsadministratie
HOOFDSTUK 4
DIEETVOEDING
4.1.
Inleiding
4.2.
Wat is een dieet?
4.3.
Soorten diëten?
4.4.
Dieetproducten, voedingssupplementen en functional foods
4.5.
Veelvoorkomende diëten
HOOFDSTUK 5
EET- EN DRINKMOMENTEN IN EEN INSTELLING
5.1.
Inleiding
5.2.
Assortimentsgroepen / verstrekkingseenheden
5.3.
Ontbijt
5.4.
Warme maaltijden
5.5.
Tweede broodmaaltijd
5.6.
Tussentijdse verstrekkingen
HOOFDSTUK 6
APPARATUUR, MATERIALEN EN MIDDELEN
6.1.
Inleiding
6.2.
Keukenapparatuur
6.3.
Achter de counter
18
HOOFDSTUK 7
MAALTIJDBEREIDING
7.1.
Inleiding
7.2.
Voedingsconcepten
7.3.
Gekoppeld koken
7.4.
Ontkoppeld koken
7.5.
Broodmaaltijden – tussentijdse verstrekkingen
7.6.
Voedselverspilling
HOOFDSTUK 8
MAALTIJDVERSTREKKING
8.1.
Inleiding
8.2.
Maaltijdbeleving
8.3.
Eten op bed
8.4.
Eten in huiselijke kring
8.5.
Eten in een ‘restaurant’
8.6.
Juiste temperatuur
HOOFDSTUK 9
KAUW- EN SLIKPROBLEMEN
9.1.
Inleiding
9.2.
Achtergrondinformatie bij kauw- en slikproblemen
9.3.
Aangepaste voeding
9.4.
Aandachtspunten
9.5.
Dieetproducten bij kauw- en slikproblemen
HOOFDSTUK 10
VOEDSELVEILIGHEID EN HYGIËNE
10.1. Inleiding
10.2. Opruimen en schoonmaken
10.3. Hygiënisch werken
10.4. Wat zijn micro-organismen?
10.5. Wat zijn de risico’s van micro-organismen?
10.6. De afwaskeuken
WERKPROCES: P1-K1-W3: VOERT CATERINGWERKZAAMHEDEN UIT
HOOFDSTUK 11
KENNISMAKEN MET DE CATERING
11.1. Inleiding
11.2. Wat is catering?
11.3. Soorten catering
11.4. De catering als werkplek
11.5. Branchevereniging Veneca
11.6. Trends
11.7. Party- en evenementencatering
11.8. Partycatering
11.9. Evenementencatering
HOOFDSTUK 12
HYGIËNISCH WERKEN MET HACCP
12.1. Inleiding
12.2. Bederf, infectie en vergiftiging
12.3. Soorten bederf
12.4. Preventieve maatregelen
12.5. HACCP
HOOFDSTUK 13
DISTRIBUTIE EN SERVEREN
13.1. Inleiding
13.2. Voorbereidingen voor het serveren
13.3. Serveren
13.4. Buffetten
19
HOOFDSTUK 14
AUTOMATEN
14.1. Inleiding
14.2. Automaten voor warme dranken
14.3. Frisdrankautomaten
14.4. Richtlijnen voor het onderhouden van automaten
14.5. Plaats van automaten
14.6. Storing bij automaten
HOOFDSTUK 17
PRAKTIJK IN DE CATERING
17.1. Inleiding
17.2. Snijtechnieken
17.3. Bereidingstechnieken
17.4. Praktijkopdrachten voor de cateringkeuken
20
INHOUDSOPGAVE
DIENSTVERLENING
SPR 1
GASTHEER/GASTVROUW
IN SPORT EN RECREATIE
HOOFDSTUK
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
HOOFDSTUK
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
HOOFDSTUK
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
HOOFDSTUK
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
HOOFDSTUK
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
SPORT- EN RECREATIEBALIE: WAAR KOM JE
TE WERKEN?
Inleiding
De sport- en recreatiebalie
Plaats van de sport- en recreatiebalie
Je werk aan de sport- en recreatiebalie
Werken in de recreatiesector
11
SPORT- EN RECREATIEBALIE: HOE ONTVANG
IK GASTEN?
Inleiding
Gastheerschap
Omgangsregels voor gastheren en gastvrouwen
Eisen aan de medewerker
De doelgroepen van de sport- en recreatiebalie
31
SPORT- EN RECREATIEBALIE: PRODUCTKENNIS
VAN SPORT EN RECREATIEPARK OLYMPUS
Inleiding
Kennismaking met Sport en Recreatiepark Olympus
Service
De ligging van Sport en Recreatiepark Olympus
De sport- en recreatievoorzieningen op Sport
en Recreatiepark Olympus
Sport- en recreatieactiviteiten op Sport en
Recreatiepark Olympus
Doelgroepen van Sport en Recreatiepark
Olympus
Voorraadbeheer op Sport en Recreatiepark
Olympus
Veiligheid op Sport en Recreatiepark Olympus
67
11
11
13
16
20
31
33
46
49
59
67
67
71
73
76
84
89
92
99
SPORT- EN RECREATIEBALIE: AQUA EN
WELLNESS (ZWEMBAD, FITNESS EN SAUNA)
Inleiding
Voorbereiding: de sport en recreatiebalie
openen
Verkopen en verhuren
Uitgeven en assisteren
Registreren en administreren
Innemen, onderhoud en veiligheid
105
SPORT- EN RECREATIEBALIE: SPORT EN SPEL
Inleiding
Voorbereiding: de sport- en recreatiebalie
openen
Verkopen en verhuren
Uitgeven en assisteren
Registreren en administreren
167
167
168
21
105
106
111
120
124
148
172
192
202
HOOFDSTUK
5.6.
Innemen, onderhoud en veiligheid
222
6
SPORT- EN RECREATIEBALIE: ANIMATIE EN
ASSISTEREN VAN COLLEGA’S
Inleiding
Voorbereiding: de sport- en recreatiebalie
openen
Verkopen en verhuren
Uitgeven en assisteren
Registreren en administreren
Innemen, voorraadbeheer, onderhoud en
veiligheid
243
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
BIJLAGE
BIJLAGE
BIJLAGE
1
2
3
243
244
249
259
261
267
PRIJSLIJST SPORT- EN RECREATIEBALIE OLYMPUS 299
PLATTEGROND OLYMPUS
303
Telefoonmemo
304
22
INHOUDSOPGAVE
DIENSTVERLENING
SPR 2
SPORT- EN RECREATIEBEGELEIDER
HOOFDSTUK
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
INTRODUCTIE SPORT- EN RECREATIEACTIVITEITEN11
Inleiding
11
Soorten sport- en recreatieactiviteiten
12
Waar worden sport- en recreatieactiviteiten
12
georganiseerd?
Doelgroepen
15
HOOFDSTUK
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
BEGELEIDEN SPORT- EN SPELACTIVITEITEN
Inleiding
Houding en kleding
Lichaamstaal (non-verbale communicatie)
Stemgebruik (verbale communicatie)
Waar sta of zit je tijdens de activiteit?
Groepsindeling
Speluitleg
Hoe begeleid je de gasten tijdens de activiteit?
31
31
34
35
36
38
39
40
41
HOOFDSTUK
3
TOEZICHT HOUDEN BIJ SPORT- EN
RECREATIEACTIVITEITEN
Inleiding
Richtlijnen/procedures van de sport- of
recreatieorganisatie
Bedrijfshulpverlener (BHV’er)
Brand
Toezicht houden op veiligheid van materialen
en ruimtes
Toezicht houden op veiligheid van gasten/
deelnemers
47
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
47
47
48
50
55
55
HOOFDSTUK
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
KINDERANIMATIE
Inleiding
Schminken
Knutselen
Poppenkast en voorleesuurtje
Mini- en kinderdisco
Meeleeftheater
59
59
61
69
75
80
85
HOOFDSTUK
5
5.1.
5.2.
5.3.
SHOW EN ENTERTAINMENT
Inleiding
Quiz en playback
Show met taalswitch
89
89
90
99
HOOFDSTUK
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
VELDSPELEN
Inleiding
Voorbereiden veldspelen
Uitvoeren veldspelen
Opruimen na de veldspelen
Afval (knock-out) systeem veldspelen
23
101
101
101
112
115
117
HOOFDSTUK
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
BOSSPELEN
Inleiding
Voorbereiden bosspelen
Uitvoeren bosspelen
Opruimen na de bosspelen
121
121
121
126
128
HOOFDSTUK
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
WATERSPELEN
Inleiding
Voorbereiden waterspelen
Uitvoeren waterspelen
Opruimen na de waterspelen
129
129
130
132
136
HOOFDSTUK
9
9.1.
9.2.
9.3.
GEZELSCHAPSSPELEN EN FUNGAMES
Inleiding
Gezelschapsspelen
Fungames
137
137
138
143
HOOFDSTUK
10
10.1.
10.2.
10.3.
ROUTES EN TOCHTEN
Inleiding
Routes
Tochten
153
153
153
24
162
Download