Opdrachtgever: Gebouwd voor eigen bedrijf ederlandse

advertisement
Historie
REIDDOMP
11
Stamboekno.:-
Bouw jaar: 1918
Opdrachtgever: Gebouwd voor eigen bedrijf
Huidige eigenaar:
ederlandse ]eugdherberg
Centrale
Het ederlandsch]achtregister
van 1924-25 vermeldt een 'tjotter' met een lengte van 5,30 meter,
genaamd "Zwaluw", eigendom van]. van der
Werf te Dragten (zie Bijlage A). Dit jacht, de
huidige "Reiddomp 11", werd in 1918 gebouwd
voor eigen gebruik. De vader van ]an Oebeles
van der Werff was namelijk tevens bakenmeester
voor het traject Hooidammen - Drachten van
de scheepvaartroute naar Drachten. Om de aan
deze functie verbonden werkzaamheden te kunnen vervullen, was een (zeil)boot nodig. De
"Zwaluw" heeft hiervoor dienst gedaan.
Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef de
"Zwaluw" in het bezit van jan O. van der Werff.
In 1955 werd zij verkocht aan de Nederlandse
Jeugdherberg Centrale ter versterking van de
tjottervloot van de aan de jeugdherberg "It
Beaken" te Heeg verbonden zeilscbooltw. De
naam werd veranderd in "Reiddomp II"; de oude
"Reiddomp" (ex "De Snelheid") werd verkocht,
(zie paragraaf 7.4).
"Reiddomp
11"
Onder zeil
Fato: mw
J. Cats-Piersma
Technische gegevens
Hoofdafmetingen
- Lengte over de stevens
- Grootste breedte over de
berghouten
- Holte op het grootspant
- Zeiloppervlak: Grootzeil + fok
5,45 m
2,54
m
1,07 m
26,3 m-
Bijzonderheden
- geen kielbalk
rond grootspant; vlaktilling 3
brede zandstrook + verloren gang
6 huidgangen boven de ronde kimmen
geen kluisborden en geen beretanden
open voorkuip met kistbanken
eenvoudig snijwerk op bedel- en hennebalk
nieuw jachtenroer bekroond met leeuw
(vroeger een breed tjotterroer)
0
Vooraanzicht
Fato: R.D. van Son
Voorkuip
met bedelbalk
Foto: R.D. van Son
Download