LIJST VAN GROENENDAEL De Lijst Van Groenendael

advertisement
LIJST VAN GROENENDAEL
De Lijst Van Groenendael was een eenmanslijst van het Limburgse Tweede-Kamerlid H.A.G.
(Henri) van Groenendael. De ontstaansgeschiedenis van de partij gaat terug tot 1918. In dat jaar was
Henri van Groenendael, sinds 1916 Kamerlid voor de RKSP, ernstig in opspraak gekomen. Inspelend
op de onderhandelingen over gebiedsoverdrachten na de Eerste Wereldoorlog zou Van Groenendael in
1918 bij de geallieerden in Brussel gelobbyd hebben voor een volksstemming in Limburg over de
kwestie tot welk land deze provincie zou moeten behoren: Nederland of België. In 1919 werd Van
Groenendael wegens zijn ‘pro-Belgische sympathieën’ door de RKSP geroyeerd. In de Tweede Kamer
opereerde hij sindsdien als een veel verguisde en algeheel gemeden eenling.
Op 20 mei1922 verklaarde Van Groenendael desalniettemin dat hij bereid was een nieuwe
termijn als Kamerlid te aanvaarden. Prolongatie van zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer dacht hij
te kunnen bereiken door zich alleen in de kieskring Limburg in te schrijven voor de op 5 juli 1922 te
houden verkiezingen. In zijn speciaal met het oog op deze verkiezingen opgerichte krant, de
Limburgsche Courant, was de achterstelling van Limburg binnen het Nederlandse staatsverband het
voornaamste thema. Met een dergelijk op regionalistische sentimenten toegespitste retoriek slaagde
Van Groenendael erin 1902 stemmen (0.06%) te behalen; te weinig om zijn Kamerlidmaatschap te
verlengen. Van Groenendael liet het bij deze ene verkiezingsdeelname. Over de lotgevallen van zijn
lijst na 1922 is niets bekend.
Download