PERSBERICHT Burenbond: al twee jaar dé smeerolie in de buurt

advertisement
PERSBERICHT
-------------------------------------------------------
Burenbond: al twee jaar dé smeerolie in de buurt
De Burenbond, een initiatief van de Vrijwilligersacademie Amsterdam, bestaat twee jaar en
bewijst daarmee zijn nut. In de afgelopen twee jaar zijn er veel buren gekoppeld aan andere
buren, aan organisaties en activiteiten en wordt eenzaamheid aangepakt. Een succesvol
experiment met een grote toekomst.
Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem in Amsterdam. Uit cijfers blijkt dat 11% van de
volwassen Amsterdammers zich ernstig eenzaam voelt. Dat komt neer op circa 85.000
Amsterdammers. Buren spreken elkaar weinig, ouderen zitten alleen thuis en hulp wordt steeds
duurder en korter. De Burenbond vindt deze ontwikkelingen kwalijk en zet zich in om de
eenzaamheid te verminderen.
Door de bezuinigingen in de zorg en de toename van eenzame mensen is het moeilijk om
eenzaamheid goed aan te pakken. Een burenbonder heeft de tijd om samen met de buurtgenoot de
hulpvraag in kaart te brengen en wat er moet gebeuren om het dagelijks leven weer wat ‘voller’ te
krijgen. De Burenbond is er voor iedereen die geen vanzelfsprekende ‘omgeving’ meer hebben en dit
willen veranderen. In samenwerking met wijkteams, 'Welzijn op recept', informele organisaties,
huisartsen en de buurtgenoot wordt er gekeken waar de buurtgenoot een steun in de rug kan
gebruiken. Er wordt nauw samengewerkt met alle betrokken partijen via korte lijnen.
Burenbonder Gerard Briels: "Wij zijn de middenman die verbindt tussen formele zorg en
vrijwilligers." Gerard wordt binnenkort tachtig jaar, maar zet zich nog graag in voor zijn buurt. Door
op bezoek te gaan bij buren en te kijken wat ze nog wel kunnen en waar hun behoeftes liggen, wordt
eraan gewerkt de buren uit de eenzaamheid te halen. En met 'buren' worden niet enkel bewoners
die naast elkaar wonen bedoeld, maar ook bewoners die in de wijk iets voor elkaar kunnen
betekenen. Burenbonders zijn de lijm in de wijk. Een Burenbonder heeft tomeloze interesse, wordt
warm van verbindingen en is iemand die voortborduurt op kleine ideeën.
De Burenbond is momenteel actief in Amsterdam-Noord en Amsterdam-West. Doordat er
wijkgericht wordt gewerkt, kan er worden ingespeeld op de specifieke kleur van de wijk. De kracht
van de wijk wordt hiermee erkent en optimaal benut. De Burenbond gelooft in talenten en in de
opbouw van netwerken. Er wordt een luisterend oor geboden en dat zetje gegeven om het netwerk
rondom buurtgenoten te vergroten. Zij gaan in zelfsturende teams op zoek naar mierenpaadjes en
blijven zich inzetten voor de buurtgenoot.
Nieuwe Burenbonders en buren zijn van harte welkom zich aan te sluiten! Meer informatie is te
vinden op de website www.burenbond.nl.
------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor nadere informatie kunt u mailen met [email protected]/ [email protected] of
bellen naar Karin Hanekroot (directeur Vrijwilligersacademie) via: 06 20 20 33 01
Download