Persbericht Workshop voor vrijwilligers in de Week tegen

advertisement
Persbericht
Workshop voor vrijwilligers in de Week tegen Eenzaamheid
Met het thema 'Kom de deur uit', organiseert Coalitie Erbij voor het derde achtereenvolgende jaar de
Week tegen Eenzaamheid, van 26 september t/m 5 oktober 2012. In deze week vinden tal van
activiteiten plaats in het land waaronder workshops voor vrijwilligers. In [NAAM GEMEENTE]
organiseert [NAAM ORGANISATIE] deze workshop op [DATUM + TIJD]. Vrijwilligers kunnen zich nu
aanmelden via [EMAIL ADRES].
Over de workshop
Er zijn tal van vrijwilligers actief om mensen uit een sociaal isolement te halen. Om de vrijwilligers
extra bagage mee te geven over wat wel en wat juist niet ondersteunend is voor eenzame gasten /
cliënten worden er op 20-tal plaatsen in Nederland workshops aangeboden. Van Groningen tot
Dordrecht en van Vlissingen tot Weert. Ook kleinere plaatsen als Elburg en Cuijck doen mee.
In de workshop wordt ingegaan op het begrip eenzaamheid: wat is dat eigenlijk en hoe ontstaat het.
Wat kan de vrijwilliger beter wel doen richting zijn eenzame gast/cliënt en wat juist niet.
Het belooft een interactieve en prikkelende workshop te worden waarin deelnemers nieuwe kennis
opdoen over eenzaamheid maar ook kennis delen, ervaringen uitwisselen en in kleine groepjes aan
het werk gaan. Een extra element van de workshop is dat vrijwilligers collega’s leren kennen van
verschillende organisaties die allen op een eigen wijze actief zijn in het bestrijden van eenzaamheid.
De workshop is gratis toegankelijk voor hen die in hun vrijwilligerswerk te maken krijgen met
eenzame mensen.
[VOORAFGAAND aan de workshop kunnen de deelnemers genieten van een heerlijke lunch / diner.]
[NADAT de workshop is afgerond kunnen de deelnemers napraten en genieten van een heerlijke
lunch / diner.]
Week vol activiteiten
Uit onderzoek blijkt dat maar liefst één op de drie Nederlanders zich regelmatig eenzaam tot zeer
eenzaam voelt. Eenzaamheid is niet alleen een probleem voor het individu zelf maar ook voor de
samenleving: mensen die zich eenzaam voelen lopen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen.
Met het thema ‘Kom de deur uit’ onderstreept Coalitie Erbij het belang van het ondernemen van
activiteiten buitenshuis. Mensen die zich eenzaam voelen ervaren vaak te weinig goede contacten.
Juist het ondernemen van activiteiten buiten de deur biedt mogelijkheden om mensen te ontmoeten
en om nieuwe contacten te leggen.
De hele Week tegen Eenzaamheid staat in het teken van verschillende activiteiten om ‘de deur uit te
gaan’; van culturele uitstapjes tot georganiseerde gezamenlijke maaltijden en van wandelingen in de
natuur tot sportactiviteiten. Organisaties uit de wereld van sport, cultuur, natuur, horeca,
gezondheidszorg en welzijn zetten zich hiervoor in tijdens de Week.
Coalitie Erbij biedt de workshop aan evenals de maaltijden. De lokale organisatie ligt in handen van
[NAAM ORGANISATIE].
Voor meer informatie over de workshop en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met
[NAAM] [ORGANISATIE] [TELEFOONNUMMER] [ EMAILADRES]. Er is plaats voor 50 vrijwilligers per
workshop.
Noot voor de redactie:
Wilt u meer weten over de Week tegen Eenzaamheid en wat [NAAM GEMEENTE] allemaal doet in de
Week? Neemt u contact op met ondergetekende.
Laat u even weten als u aanwezig wilt zijn bij de workshop?
Voor meer informatie over de Week tegen Eenzaamheid, kijk op www.komdedeuruit.nl.
Coalitie Erbij wil de samenleving bewust maken van de betekenis van eenzaamheid en het voorkomen
van dit probleem. Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband bestaande uit 8 kernleden en 25 leden,
die ieder op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om eenzaamheid te voorkomen en te
bestrijden. Het secretariaat van Coalitie Erbij is gevestigd te Utrecht, tel 030-2307199,
[email protected]
[NAAM ORGANISATIE]
[NAAM CONTACTPERSOON]
[FUNCTIE CONTACTPERSOON]
[TELEFOONNUMMER]
[EMAILADRES]
Download