Aangeroerde Oervormen

advertisement
Het Schepenhuis te Mechelen
stelt ten toon
KERAMIEK
WEEKEND-AFDELING
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
van
2 april tot 2 mei 2004
‘Aangeroerde Oervormen’
TORII
De aarde ontstond
en vormde
uit zijn oermassa een verscheidenheid aan materie,
die evolueerde
en een omgeving schiep
die natuur
werd
de mens, geroepen
toen de aarde over genoeg materie beschikte,
streed aanvankelijk om zijn overleven
mogelijk te maken
Natuurelementen daagden de mens uit
tot creatief denken
de natuur vroeg om beheersing
Deze elementen beheersen,
leidde tot een cultusgegeven
Uiterlijkheden werden belangrijk
om krachten mild te stemmen
Leven en dit leven vereeuwigen
door artistieke expressie
onderscheidde reeds de mens
De aarde voorzag in de middelen
om zich uit te
drukken
het is uit de huid van het moederlichaam zelf
dat een stof als klei ontstond,
die gekneed en gevormd kon worden
tot cultusvoorwerpen
de natuurelementen begunstigden die creativiteit
de ontdekking dat vuur
de kleihuid bestendigde
tot steen
had voor de mens
een bovennatuurlijke betekenis
dit proces vereeuwigde zijn creaties
deze artefacten slaan een brug tussen
heden en verleden
nog steeds wekt die ontmoeting verwondering,
het vermoeden
van een subtiel contact
met voorouderlijke krachten
het aanroeren over
tijd en ruimte heen
van wat een oergegeven is
Het werk van de leerlingen
te zien op deze tentoonstelling
tast naar die oergedachte van de mens.
Dat wat de mens niet kon verklaren
maar toch wilde beheersen,
werd een cultusgegeven:
natuurelementen zoals
water, aarde, vuur.
De tempelgedachte ontstaat.
Een symboliek krijgt vorm.
Een weg wordt gecreëerd
om het hogere te beroeren…
de Torii of tempelpoort,
de weg naar de tempel…
Annemie Van Boxelaer
Een nauwgezette en verfijnde
vormgeving van een kleine gietvorm,
relaterend naar iets
primair dierlijk,
laat ruimte voor fantasie en
leidt tot speels – verfrissende,
zowel als
subtiel - strenge composities.
In de drukte van het leven
Brengt eenvoud
Rust-Punt
--Aangeroerde Oervormen
Aarde, Lucht, Water, Vuur
de kracht van de natuur
In de loop der tijden
getemd, gebeiteld en gekneed
Dan verfijnd en verheven
van Kunde tot Kunst
--Annemie Van Boxelaer
Lydia Geyselings
In de omkadering van deze lineaire Tori
komen 3 raku-schaaltjes speels tot hun
recht
Eva Gelper
Annie Loddewijckx
Interessante tegenpool van voorgaande is
deze meer gestructureerde vormgeving,
die , alhoewel minder streng van
opvatting, evenzeer het banale weet te
overstijgen en tevens een aantal
keramische waarden met interessant
resultaat verlegd.
Monique Jacquemain
Nancy Van Beersel
trilobieten zijn fossiele structuren die, met
hun duidelijke geledingen, reeds zo
geabstraheerd zijn,
dat ze een interessant studieobject
vormen.
Jenny De Rongé
Strakke structuren in rustige, vaak
geometrische composities,
eenvoud uitstralend zonder meer,
zoals de eigen natuur het ingeeft.
Rustig zit ik hier,
gedachten ver weg van de buitenwereld
Mijn handen in beweging,
spelend met klei
en
stukje bij stukje
zie je de vorm groeien
dan denk ik: het mag er wel zijn…
Jenny De Rongé
Marian Vaes
Hendrika Stes
Annemie Van Boxelaer
Herwig Moons
Guy Van Kerckhove
Een architecturale vormgeving die sterk geometrisch oogt,
eenvoudig en strak
met een tikje mysterie door een onverwachte speling in het glazuurgebruik.
Guy Van Kerckhove
SHIN
betekent ‘godheid’
kan ook gelezen worden als
KAMI de gebruikelijke benaming voor
shinto-godheid.
TO
kan ook gelezen worden als
MICHI wat ‘weg’ of ‘pad’ betekent.
SHINTO betekent dus ‘weg der goden’
In het sjintoïsme laten zich 3 elementen onderscheiden:
Natuurdienst en animisme
Verering van voorouders en helden
Verering van oerouders en godenparen
In Japan, waar deze religieuze traditie een grote plaats inneemt, springen in steden
en op het platteland overal shinto-heiligdommen in het oog.
De aanwezigheid van zo’n heiligdom wordt meestal aangegeven door de ‘TORII’, de
poort tot het heiligdom.
De torii die wij als voorbeeld hebben genomen, is deze van het
’Itsukushima’ heiligdom, dat uit de Japanse binnenzee oprijst.
Guy Van Kerckhove
Guy Van Kerckhove
Marian Vaes
geïnspireerd door de gestileerde lijn van de
archaïsche oosterse bronzen klokken,
sober van vorm en verweerd door de tand
des tijds
DOTAKU
Een klok luidt,
brengt mensen samen
om stil te staan…
Een oergeluid dat weerklinkt
en doet bezinnen.
Marian Vaes
Anny Heremans
Aarde, gedroogd en uitgeloogd,
splijt door opwarming en afkoeling,
en tekent een patroon van zijn eigen
geschiedenis.
Annemie Van Boxelaer
Hendrika Stes
Anny Heremans
Neuza Paulina
Creativiteit overschrijdt technieken.
Ook de keramische huid laat zich als een
dierenhuid versnijden en terug hechten.
Door voorgeprikte gaten wordt een
metaaldraad, in plaats van een pees,
gestoken en de losse delen komen terug
samen tot een aangepaste vorm.
Jeanine Liekens
Met twee handen in de aarde,
een verhaal schrijvend van materie in
wording …
Handen in de klei
vuile nagels
handen grijpen elementen
hitte van vuur
kilheid van metaal
zachtheid van Moeder Aarde
Handen in de klei
voelen en zoeken
werken een gedachte omhoog
een vorm van ideeën
gestalte van een droom
Handen in de klei
kneden en vechten
de wil van de aarde
de wil van de droom
gaan langzaam versmelten
worden één
Jeanine Liekens
Herwig Moons
Fossiele vormen, verweerd door de elementen,
versteend en tijdloos,
laten een afdruk na van uitgestorven leven.
Onbekende Gedachte
Als een vallende ster zoekt elk idee koortsachtig,
De eigen vertakking, die zonder begin en einde is.
Elk idee spat uiteen, druipt na in het gezichtsveld,
Dat in schaduwschokken de aardlagen doordringt.
Zo ontstaat het ultieme, onderaardse droomlandschap,
Onderaards. Met alle weemoed. Een blik vol herinnering.
Onnavolgbaar als het grijsblauw van fossiele gedaanten,
Waarin de ziener zich spiegelt in het geziene.
En zie, dan merk je pas hoe jijzelf als verwezenlijking aaneenklit,
versteend op dat ene, onwillekeurige, toevallige ogenblik.
Het onderbewuste, omgezet in realiteit, visueel, tastbaar,
Zintuiglijk waarneembaar, een observatie in alle stilte.
Wanneer alles versteend lijkt en toch beweegt, bladstille wereld,
Die alleen nog verwondering is, je stilzwijgend aanstaart.
Bewondering, een contractueel gegeven blijkt te zijn,
Een keurende blik, gekoppeld aan een eigen mening.
Herwig Moons
Anny Heremans
Lode huybrechts
Geboeid door houtstructuren, ontstaat een
zoektocht.
Vanuit het organische gegeven, de levende
materie in al zijn grilligheid, wordt de vorm
uitgekristalliseerd tot meer geometrische
facetten.
Hout
Het groeit in bos en veld
traag, wild en met geweld.
In schaduw en licht, in zon en wind
En door mens en dier bemind.
Door wind en regen geboetseerd
En van ouderdom verweerd.
Hout, wij staan er niet genoeg bij stil
Een schat van vormen als men wil.
Zie met wat een zorg en geduld
De vogel zijn nest bouwt en met eitjes vult.
Met hout bouwt ook de mens,
Boot en huis naar wens.
Hout, we weten er nog te weinig van.
Kom op stap,
tot dan!
Lode Huybrechts
Monique Jacquemain
Raku, een eeuwenoude stooktechniek,
verbonden aan de Japanse theeceremonie,
leent zich tot
een vrije compositie
waarbij de illusie gewekt wordt
van water dat hout erodeert
Rita Belmans
Een interpretatie van een schelp,
uitgewerkt door middel van een gietvorm,
heeft iets extra subtiels door zijn fijnwandigheid.
Nancy Van Beersel
Eva Gelper
Vloeiend als water van tussen gevoelige vingers
druppelen vormen te voorschijn,
verstenen …
Sabine Geens
Herwig Moons
Jeanine Liekens
Hendrika Stes
Een amoebe, een microscopische levensvorm,
inspireert tot vormstudie,
en krijgt een monumentaal karakter door beeldend vermogen.
Het heelal een organisme
Groeiend wonderlijk
gevuld
meedogenloos in eenzaamheid
maar broeiend van goeie wil
en onbeholpen als kosmisch
gruis
zo groot dat m’n hart
er van gevuld wordt
ben ik dan een mens
een steen of een kalm
water
of de kabbelende golfstroom
of weerom
als gestuimd maar stuwend sterrestof
en terwijl brult de zon
dag en nacht aaneen
over het vurig verlangen
onhoorbaar helder maar zeker
in het blauw
de helft voor mij
en de helft voor jou
Hendrika Stes
( naar Hetschrijvertje.be )
Sabine Geens
Sabine Geens
Vormideeën groeien en ontwikkelen zich
rond het Zen-thema.
Een sobere vormgeving komt
tot zijn recht
door een subtiele combinatie van glazuren.
Denise Silvrant
Patries Jeunen
Anja Docx
Schetsend worden tekens geschreven
met houtskool op een blad
in klei boetserend
krijgen die tekens een extra dimensie en
wordt ruimtelijkheid ontdekt.
Teruglopend
het pad van de evolutie
af
tot waar het begint
vindt
iedere mens
iets universeels
diep
verzonken
toch bekend
Door
het aanroeren van oervormen
vindt de mens
de mens.
Muziek
Tibet Médita
Philip Glass
‘L’appel du Lama au loin’
‘Einstein on the beach’
Act III scene 1
Zen (Sound & Silence)
I part 1
Reiki
Voyage to Freedom
Ryuichi Sakamoto Soundtrack ‘Furyo’
Batavia
Merry Xmas Mr. Lawrence
The Seed and the Sower
Deze presentatie werd samengesteld ter gelegenheid
van de tentoonstelling ‘Aangeroerde Oervormen’
van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
te Mechelen, weekendafdeling Keramiek,
van 2 april tot 2 mei 2004.
Beeldmateriaal
Jean-Michel Valéry
Begeleidende teksten
en Lay-out
Ingrid Degeest
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards