Een rijke geschiedenis Het verhaal van de Oude Vaart Tussen 1864

advertisement
Een rijke geschiedenis
Het verhaal van de Oude Vaart
Tussen 1864 en 1913 vonden vier pogingen plaats om het kanaal Ieper-IJzer met de Leie te
verbinden via een nieuw kanaal tussen Ieper en Komen. De wanden van de diepe kanaalsleuf
doorheen de heuvelkam hielden echter nooit stand tegen de Ieperse klei, ondanks
versterkingen en nieuwe sluizen. Net voor W.O. I stortte de ijzeren brug in.
De Oude Vaart werd nooit meer hersteld, de natuur kon er zich spontaan ontwikkelen. Zo
ontstond dit buitengewoon rijk groendomein.
De wind voerde de zandlemige bodem aan tijdens de laatste grote ijstijd. Daaronder ligt een
zandlaag met silex, afgezet door een verdwenen rivier. Nog dieper rusten 3 lagen klei
bovenop een enorm pakket Ieperse klei van ruim 100 meter dik. Het zijn afzettingen van
vroegere zeeën.
De Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Ieper langs drie zijden belegerd. Dit front werd berucht
als de ‘Ypres Salient’ of de ‘Ieperboog’. Domein De Palingbeek en omgeving werden in één
groot slagveld herschapen. Duizenden soldaten lieten hier het leven. Sommige sporen
verdwenen, maar het landschap bewaart nog diepe littekens. Bunkers en begraafplaatsen
blijven aan het oorlogsgeweld herinneren.
Download