Van huurder naar koper

advertisement
Van huurder naar koper
Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij?
U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod
om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit
veel vragen bij u oproept, bijvoorbeeld:
■
Wat is de koopprijs van mijn woning?
■
Hoe hoog worden mijn maandlasten?
■
Wat gebeurt er als ik niet wil kopen?
Allemaal begrijpelijke vragen waar u wij u in deze brochure
antwoord op geven. Een huis kopen is één van de grootste
beslissingen in uw leven. Het is daarom belangrijk om op alle
zaken goed voorbereid te zijn.
2
Kopen of blijven huren?
Past het kopen van een woning bij u? Om daarover te kunnen beslissen, is het
zinvol om alle voor- en nadelen van het kopen van een woning op een rijtje te
zetten. De belangrijkste verschillen tussen een huis huren en een huis kopen
zitten in verantwoordelijkheid voor het onderhoud, vrijheid, een mogelijke
verbouwing en de financiering.
Verantwoordelijkheid
Een groot verschil tussen het huren
en kopen van een woning zit in de
verantwoordelijkheid voor het onderhoud.
Bijvoorbeeld: als u huurt van Actium
en u heeft een daklekkage, dan belt u
ons. Wanneer u zelf eigenaar bent van
de woning herstelt en betaalt u zelf de
lekkage.
Vrijheid
Als huurder van Actium heeft u niet de
vrijheid om ingrijpende veranderingen
aan uw woning aan te brengen. Bent u
eigenaar van de woning? Dan heeft u die
vrijheid wel. Maar als huurder heeft u maar
een maand opzegtermijn om uw woning te
verlaten, bij een koopwoning moet u eerst
de woning verkopen.
Financiering
Bij zowel huren als kopen betaalt u
maandelijkse woonlasten. Bij huren in
de vorm van huur, die jaarlijks verhoogd
wordt. Bij koop in de vorm van een
hypotheek die meestal voor meerdere
jaren vastligt. Met het betalen van de huur
bouwt u geen vermogen op, maar loopt
u ook geen risico. Bij kopen betaalt u de
hypotheek en loopt u wel risico, maar
investeert u ook in uw eigen woning. Met
een koopwoning bouwt u mogelijk op de
lange termijn eigen vermogen op.
Voordelen
Het kopen van uw huurwoning heeft de
volgende voordelen:
■ U bent al bekend met de buurt;
■ U heeft geen verhuiskosten;
■ U kent uw eigen woning goed, dus u weet
precies wat u koopt.
Wat te doen? Kopen of huren?
Die keuze kunt u alleen zelf maken. Het
kopen van een woning is een belangrijke
beslissing. Naast het afwegen van de
voor- en nadelen, is het verstandig om uw
financiële positie te bekijken. Ook is het
belangrijk voor uzelf na te gaan wat het
beste bij u past.
Liever blijven huren?
Als u uw huurwoning niet wilt kopen,
blijft u gewoon huren. Het kan ook zijn
dat u er nu nog niet aan toe bent om uw
woning te kopen, maar over een tijdje wel.
Neemt u dan alsnog contact met ons op.
Wij bekijken dan opnieuw of we de woning
willen verkopen. De koopprijs bepalen we
op dat moment. Die is mede afhankelijk
van de woningmarkt en de economie op
dat moment.
Kan ik een koopwoning betalen?
Voordat u de woning koopt, moet u eerst
nagaan of u ook kunt kopen. Kunt u
een financiering krijgen, hoeveel kunt u
maximaal lenen, wat zijn de verschillende
hypotheekvormen, en welke hypotheek
past het beste bij u? Belangrijke vragen
waar u niet elke dag mee te maken krijgt.
Bij een hypotheek draait het om een aantal
zaken, de geldlening en de manier waarop
u de lening wilt terugbetalen. Over het
geleende bedrag betaalt u rente. Er zijn
voor u als koper diverse hypotheekvormen
mogelijk.
Het is verstandig een afspraak met uw
bank of hypotheekadviseur te maken.
Zij adviseren u over de hypotheek die
het beste bij u past en rekenen voor u
3
Wat komt er allemaal kijken bij
het kopen van uw woning?
4
uit hoeveel u maximaal kunt lenen. Ook
nemen zij de financieringsmogelijkheden
met u door, zoals een hypotheek met
Nationale Hypotheek Garantie.
Nationale Hypotheek Garantie
Met de Nationale Hypotheek Garantie
(NHG) bent u zeker van een verantwoorde
en betaalbare hypotheek. Bovendien
beperkt u met NHG de financiële risico’s
van een eigen koopwoning. Sluit u een
hypotheek af met NHG? Dan weet u zeker
dat uw hypotheek past bij uw inkomen.
Zo leent u nooit teveel en houdt u naast
uw maandelijkse woonlasten voldoende
geld over voor andere uitgaven, zoals
boodschappen, verzekeringen en sparen.
Veranderingen in uw persoonlijke
omstandigheden kunnen van invloed zijn
op uw financiële situatie. Zo kunt u, als
u gaat scheiden, arbeidsongeschikt of
werkloos raakt, misschien uw hypotheek
niet meer betalen. Heeft u een hypotheek
met NHG? Dan heeft u in deze vervelende
periode een vangnet waarop u kunt
vertrouwen. NHG kijkt samen met uw
hypotheekverstrekker of zij u kunnen
helpen de hypotheek weer betaalbaar
te maken. Mogelijk kunt u hierdoor uw
woning behouden en kan verkoop met
verlies worden voorkomen. Blijkt verkoop
uiteindelijk toch de enige optie en is de
opbrengst van uw woning lager dan de
uitstaande hypotheek, dan kan NHG u
deze restschuld kwijtschelden.
Eenmalige kosten
O
verdrachtsbelasting: de overheid
berekent overdrachtsbelasting over de
koopsom van uw woning.
■ A
fsluitprovisie hypotheek: de
hypotheekverstrekker brengt voor het
afsluiten van een hypotheek kosten in
rekening.
■ K
adastrale kosten: het Kadaster brengt
kosten in rekening voor de kadastrale
splitsing en voor de inschrijving van de
leveringsakte en de hypotheekakte in
het register.
■ N
otariskosten inschrijving
hypotheekakte: de kosten die de notaris
in rekening brengt voor het opmaken
van de hypotheekakte.
■ T
axatiekosten voor financiering
hypotheek: voor de financiering van uw
hypotheek heeft u een taxatierapport
nodig.
■
Vaste kosten
■ O
nroerende zaakbelasting (OZB);
■ R
ioolrecht;
■ W
aterschapslasten;
■ V
erzekeringen;
■ E
nergielasten;
■ H
ypotheek.
Eenmalige- en vaste kosten
Naast het regelen van een hypotheek en
verzekeringen zijn er nog andere kosten
waar u rekening mee moet houden bij
de aankoop van een woning. Er zijn
eenmalige kosten en vaste kosten. We
zetten ze voor u op een rijtje:
5
Het kopen van uw huidige huurwoning
omvat een aantal stappen. Hieronder
staan de stappen op een rij:
stap
Aanbod
1
U krijgt het aanbod om uw huidige
huurwoning te kopen
▼
stap
Interesse
2
Indien u geïnteresseerd bent, zorgt
Actium voor een taxatie en een
bouwtechnische keuring
▼
stap
Koopaanbod
3
Actium heeft van het bovenstaande
de rapporten ontvangen, u krijgt van
Actium het koopaanbod
▼
stap
Verkoopgesprek
4
Actium neemt contact met u op voor
een verkoopgesprek
▼
stap
Koopakte
5
U heeft daadwerkelijk aangegeven te
willen kopen, medewerker verkoop van
Actium maakt een koopakte op
▼
stap
Ondertekening
6
De koopakte leest u door en
ondertekent u bij Actium
▼
stap
Financiering
7
U moet de financiering en v­ er­ze­ke­rin­
gen voor de woning gaan regelen
▼
stap
Overdracht
Overdracht bij de notaris, samen met
medewerker verkoop van Actium
6
8
7
.Kopen
van Actium
Wat komt er allemaal kijken bij het
kopen van uw woning?
Bent u geïnteresseerd in ons aanbod
om uw woning te kopen? Dan zorgen
wij voor een bouwtechnische keuring
en vervolgens een taxatie. Na ontvangst
van deze rapporten, krijgt u van ons een
koopaanbod. Dit aanbod bestaat uit een
brief met de verkoopprijs. De verkooprijs
is een marktconforme prijs, die is niet
onderhandelbaar.
Woonhuisgarantieverzekering
Bij de brief ontvangt u ook het rapport van
de bouwtechnische keuring. De kosten
gemeld in het bouwtechnisch rapport zijn
een indicatie en komen voor uw rekening.
U kunt via het bouwtechnischkeurings­
bureau een Woonhuisgarantieverzekering
afsluiten. U bent dan gegarandeerd
tot maximaal een jaar verzekerd voor
verborgen gebreken en goedgekeurde
onderdelen uit het bouwtechnisch rapport.
Van huurwoning naar koopwoning
Nadat u het aanbod heeft ontvangen,
nemen wij contact met u op over de
aanbieding. Als u akkoord gaat met het
aanbod maken we een afspraak voor een
persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek
nemen wij het koopproces en de koopakte
met u door.
Vervolgens regelt u de financiering en
verzekeringen voor de woning. Als dit
alles rond is, nodigt onze notaris u uit om
de overdracht te regelen. Eén van onze
medewerkers verkoop gaat, als u dat op
prijs stelt, met u mee naar de notaris.
Na de overdracht bij de notaris bent u de
eigenaar van uw huurwoning. Daarmee
is uw huurwoning een koopwoning
geworden!
Verkoopvoorwaarden
O
verdracht is binnen acht weken na
ondertekening van de koopakte bij de
notaris;
■ U
bewoont de woning minimaal één jaar
zelf;
■ U
mag de woning het eerste jaar niet
verkopen;
■ K
adastrale uitmeting (Actium splitst het
perceel voor de overdracht, de kosten
betaalt u zelf).
■
Handige informatie
Wilt u meer informatie over het kopen van een woning? Neemt u dan eens een kijkje
op onderstaande websites. Ook kunt u altijd een makelaar of uw hypotheekadviseur
inschakelen.
Algemene gegevens:
Kadaster
NHG Rijksoverheid
Vereniging Eigen Huis
Notaristelefoon
Nibud
www.kadaster.nl
www.nhg.nl
www.rijksoverheid.nl
www.eigenhuis.nl
www.notaris.nl
www.nibud.nl
Aanbod koopwoningen:
Actium Funda www.actiumwonen.nl
www.funda.nl
7
Meer informatie
Actium verhuurt ruim 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. U
heeft bij ons de keuze uit appartementen voor een of tweepersoonshuishoudens
en ruime gezinswoningen, in de stad of op het platteland, voor starters,
gezinnen en senioren, met of zonder zorg. Ook verhuren we bedrijfsruimten,
garages en parkeerplaatsen en bieden wij regelmatig woningen te koop aan.
Goed onderhouden woningen voor een aantrekkelijke prijs.
Kijk voor ons complete woningaanbod en meer informatie over huren en kopen
op actiumwonen.nl
Actium
Postbus 500, 9400 AM Assen
T.0900 0604
F.(0592) 400 400
[email protected]
I. www.actiumwonen.nl
Kijk voor onze bezoekadressen
BRO-10/112014
op a
­ ctiumwonen.nl
Download