Waar voor uw geld - Finenzo Deventer

advertisement
JA A R 9 | VO O R JA A R 2 011
Nieuws van Finenzo. Voor alles wat telt in je leven.
Waar voor uw geld
Het wordt steeds gebruikelijker dat de financieel adviseur met u een tarief afspreekt voor de dienstverlening.
De verwachting is zelfs dat per 1 januari 2013 een volledig
provisieverbod geldt voor complexe producten. Is dat in
uw voordeel?
Beste lezer,
Er zijn van die jaren dat we blij zijn in Nederland te wonen.
Zeker nu het zo rumoerig is in de wereld. Toch staan we
soms meer stil bij maatregelen die direct de portemonnee
raken dan bij globale veranderingen. En steeds weer blijkt
dat het in ons kikkerlandje nog niet zo slecht geregeld is.
Zo komt bijvoorbeeld de nieuwe manier van adviseren ons
allemaal ten goede en zijn er interessante ontwikkelingen
op financieel gebied waar u van kunt profiteren. Wilt u hier
meer over weten? De deur staat altijd voor u open.
Met vriendelijke groet,
Het team van Finenzo Deventer
Holterweg 67a • 7429 AE Deventer
T (0570) 654000 • F (0570) 654621
E [email protected]
www.FinenzoDeventer.nl
Finenzo heeft vestigingen in Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam,
Den Bosch, Deventer, Driebergen, Holten, Hoorn,
Koog aan de Zaan, Oosterhout, Raalte, Tilburg, Veghel
en Winschoten.
Goedkoop verbouwen!
Hebt u verbouwplannen, wilt u
een nieuwe badkamer installeren
of uw huis laten schilderen? Dan
kunt u tot 1 juli kunt nog profiteren van de btwkorting op arbeidsloon. In plaats van 19% betaalt
u slechts 6% over de loonkosten. Dat scheelt al
Soms roept de nieuwe manier van adviesbeloning vraagtekens op, want: was advies niet altijd ‘gratis’? Dat is het
nooit geweest, alleen was de beloning minder zichtbaar.
Een paar jaar geleden zijn maatregelen genomen om de
beloning zichtbaar en transparant te maken, zodat u weet
wat u betaalt. En stapt u nu bij Finenzo binnen dan zal de
adviseur een tarief met u afspreken voor zijn dienstverlening. Dat kan een tarief op uurbasis zijn of een vaste
totaalprijs voor zijn advies en bemiddeling.
Rente nog steeds
historisch laag
Bent u elkaars
fiscaal partner?
Loopt bij u de rentevastperiode binnenkort af? Dan is
het verstandig om alvast plannen te maken voor de toekomst. Al ruim een jaar staat de officiële rente in de eurozone op 1 procent. Niet dat u deze rente betaalt voor uw
financiële producten, maar het is wel de basisrente waar
banken hun rentetarieven, en dus ook de hypotheekrente,
op baseren.
Woont u samen dan kon u er tot voor kort voor
kiezen om door de Belastingdienst als fiscaal partner
te worden behandeld. Voordelig, want zo kon u
onderling de inkomsten en aftrekposten op de meest
gunstige manier verdelen. Sinds 1 januari is het
vrijblijvende karakter van deze regeling verleden tijd
en ook jaarlijks een andere keuze maken, is er niet
meer bij.
Op dit moment beschouwt de ECB, Europese Centrale
Bank, het lage renteniveau als passend en wordt het als
instrument ingezet om de inflatie tegen te gaan. Omdat
inflatie nog steeds op de loer ligt verwachten analisten dat
het huidige tarief voor lange rentevastperiodes de komende
maanden licht zal stijgen. De rente op de geldmarkt (euribor), die van invloed is op de hoogte van de variabele
hypotheekrente, zal de komende maanden stabiel blijven,
is de verwachting.
Waarom dan toch nu naar uw hypotheek kijken? Steeds
vaker klinken er positieve geluiden door over de economie,
de investeringen zullen dit jaar iets stijgen en ook het consumentenvertrouwen. Onder invloed van het hervonden
vertrouwen en de grotere vraag naar kapitaal, zal de ECB
ook haar rentetarieven aanpassen. Naar verwachting over
een aantal maanden. Tot het zover is, is het een mooie tijd
om eens naar uw hypotheekrente te kijken. Loopt uw rentevastperiode binnen twee jaar af en wilt u profiteren van de
lage rentestand, dan is dit de tijd om actie te ondernemen.
snel honderden euro’s.
Antwoordkaart
In tegenstelling tot wat men denkt is adviesbeloning
meestal voordeliger dan beloning op provisiebasis.
Door de directe beloning van de hypotheekadviseur krijgt
u een advies op maat en, niet te vergeten, een lagere
premie. De provisie die financiers vroeger betaalden aan
de adviseur komen bij feebasis namelijk ten goede van u.
Daarnaast is de prijs van het advies niet afhankelijk van
de hoogte van uw hypotheek, maar van de inspanningen
van de adviseur om u waar voor uw geld te bieden. Een
hypotheek is namelijk maatwerk en voor onafhankelijk
advies zoekt u iemand die u qua openheid als partner
behandelt en u in zijn dienstverlening tegemoet komt als
klant. Iemand die door uw ogen kijkt en samen met u de
mogelijkheden onderzoekt.
Postzegel
niet nodig
Finenzo Deventer
Antwoordnummer 1202
7400 VK Deventer
Onder bepaalde voorwaarden beschouwt de Belastingdienst u voortaan altijd als fiscale partners voor de
inkomstenbelasting. Dit gaat op als u gehuwd bent en
wanneer u samenwoont in de volgende gevallen:
• wanneer u een notarieel samenlevingscontract heeft;
• u samen een kind hebt;
• de ene partner het kind van de andere partner
heeft erkend;
• uw huisgenoot de gerechtigde is tot het
partnerpensioen;
• u gezamenlijk eigenaar bent van de woning
waarin u woont.
Daarnaast blijven gehuwden volgens de fiscus partners
tot een van beiden niet meer in de echtelijke woning
woont én het echtscheidingsverzoek is ingediend.
Het nieuwe fiscale partnerbegrip geldt alleen voor de
inkomstenbelasting en niet voor de toeslagen.
Goed nieuws voor beller met BKR-registratie
Bij een hypotheekaanvraag worden uw gegevens gecheckt bij het Bureau
Kredietregistratie, kortweg: het BKR. Financiers kunnen op deze manier nagaan of er
aan de betaalverplichtingen is voldaan. Vaak wordt er ten onrechte gedacht dat alleen
wanbetalers bij het BKR staan ingeschreven. Dat is niet zo. Sterker nog: is er altijd
netjes betaald, dan kan het in uw voordeel werken. Hebt u echter een negatieve registratie, dan moet u er rekening mee houden dat dit wel van negatieve invloed kan zijn
op een hypotheekaanvraag. Veel mensen met een telecomabonnement hebben dat de
laatste jaren ondervonden.
Sinds 1 januari zijn de telecombedrijven echter gestopt met de BKR-registratie.
Dit betekent ook dat alle registraties inmiddels uit het BKR zijn gehaald.
Hebt u ooit een afwijzing gehad op basis van een telecomregistratie of betaalt u
door een oude telecomregistratie een hogere rente, dan heeft u nu de mogelijkheid
dit te corrigeren en uw hypotheek over te sluiten naar een vorm met aantrekkelijker
maandlasten.
Web-tips
Speciaal voor u selecteerde Finenzo deze web-tips:
Alles over uw pensioen
www.mijnpensioenoverzicht.nl
Kleur je interieur
www.kleurinspiratie.nl
Museumweekend
2 & 3 april
www.museumweekend.nl
In Wat Telt willen we graag speciale onderwerpen uitdiepen. Deze onderwerpen herkent u aan het vergrootglas. Deze keer speciale aandacht voor:
Bankspaarhypotheek
steeds populairder
De bankspaarhypotheek is een hypotheekproduct in
opkomst en is inmiddels de meest gesloten financieringsvorm voor de eigen woning. De lage kosten, het steeds
grotere aantal aanbieders en de bredere mogelijkheden,
maken het daarnaast een aantrekkelijk alternatief.
Verzekeringen
worden duurder
Op 1 maart is de assurantiebelasting
met 2,2% verhoogd naar 9,7%. Daardoor
gaat u meer betalen voor uw schadeverzekeringen. Daarnaast heeft een aantal
schadeverzekeraars aangekondigd dat de
premie voor de WA-autoverzekering zal
De voordelen
stijgen. De verhoging van de assurantie-
Een van de grootste voordelen die de bankspaarhypotheek kan bieden, is de zekerheid door het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel is een regeling die
garant staat voor banktegoeden als een bank failliet gaat waardoor uw gespaarde
bedrag veilig is. Een ander voordeel van een financiering op basis van banksparen is
dat u de vrije keuze heeft bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.
belasting geldt alleen voor schadeverzekeringen en niet voor de zorgverzekering en
levenverzekeringen.
De nadelen
De bankspaarhypotheek is nauwer verbonden aan u en aan de woning dan een
kapitaalverzekering voor de eigen woning. Zo kunt u door banksparen geen kapitaal
opbouwen in box 3 en moet de woning waarop de hypotheek rust eigendom zijn van
de rekeninghouder. Daarnaast bent u bij sommige geldverstrekkers verplicht om bij
verhuizing de hypotheek met het opgebouwde saldo af te lossen. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek van uw nieuwe woning. Hierdoor
is de bankspaarhypotheek minder flexibel dan de kapitaalverzekering eigen woning.
Kopen op een
executieveiling
Voor particulieren moet het in de
Wat is een bankspaarhypotheek?
Sinds 1 januari 2008 heeft de consument de mogelijkheid
als hij een hypotheek afsluit, te kiezen voor vermogensopbouw via een polis of via een rekening. Bij een hypotheek op basis van banksparen spaart u op een rekening
fiscaal aantrekkelijk voor de aflossing. U betaalt een vast
bedrag aan rente voor de hypotheek en een spaarbedrag
voor de aflossing. Aan het einde van de looptijd lost u de
hypotheek in één keer af met het gespaarde bedrag van
de rekening. Gedurende de looptijd van de hypotheek
vinden er geen aflossingen plaats.
Door de stijgende rente en lichte opleving van de beurs is de dekkingsgraad van pensioenfondsen weer gestegen. Na de alarmerende
berichten van vorig jaar, lijken zij de weg naar boven weer te hebben
gevonden. Toch hebben een aantal pensioenfondsen moeten ingrijpen
toekomst een stuk eenvoudiger worden
Sinds ruim een jaar is het mogelijk de kapitaalverzekering voor de eigen woning
zonder fiscale consequenties in te brengen in bankspaarproducten. Nog niet iedere
geldverstrekker biedt deze mogelijkheid, maar het worden er wel steeds meer.
Daarnaast wordt het banksparen steeds flexibeler. Zo kunt u bij een aantal financiers
geld inleggen via een hoog/laag constructie. Door aan het begin van de looptijd
een hoger kapitaal in te brengen, betaalt u minder omdat het geld langer rendeert.
Daarnaast kan deze constructie gecombineerd worden met een inlegdepot. De aflossing wordt dan in het begin onttrokken aan het depot en pas nadat de bodem hiervan
is bereikt wordt er geïncasseerd van de rekening.
om een woning aan te schaffen via een
consumenten de kans geven om via het
internet mee te bieden op aangeboden
panden en hen daarnaast de mogelijkheid bieden een woning vooraf te
bezichtigen. De bedoeling is dat digitale
bieders de veiling in de zaal in de toekomst kunnen volgen via
speciale websites.
Bel mij geheel vrijblijvend voor een afspraak over:
Nieuwe manier van adviesbeloning
Bankspaarhypotheek steeds populairder
Goed nieuws voor beller met BKR-registratie
door het bevriezen van de uitkeringen en verhogen van de premies. Wilt
Rente nog steeds historisch laag
u weten hoe uw pensioenfonds ervoor staat? De meesten publiceren de
Bent u elkaars fiscaal partner?
cijfers en dekkingsgraden op hun websites.
executieveiling. Minister Opstelten wil
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Kopen op een executieveiling
Pensioenfondsen stabieler
Overige, namelijk:
Geboortedatum:
E-mailadres:
U kunt ook via de website reageren: www.finenzo.nl. Dan heeft u deze antwoordkaart niet nodig.
M/V
Antwoordkaart
Pensioenfondsen stabieler
Nieuw
Download