Wij zijn de politie

advertisement
RBB platform
Audit- en
accountantsdiensten
28 juni 2017
Programma
13:30 - 14:00
Opening en toelichting programma
14:00 - 15:00
Presentatie integriteit / compliance
15:00 - 15:30
Pauze
15:30 - 16:00
Kennisbehoud en volgen externe
ontwikkelingen
16:00 - 16:45
Verwachtingen van het platform
16:45 - …
Afsluiting en borrel
Peter Hartog (SVB)
Richard van Hienen (RVO)
Wij zijn de politie
en wij vertellen
graag over het
politiewerk
De politie in feiten en
cijfers
Peiljaar 2015
60000
51000
50000
Operationele
sterkte
40000
30000
20000
10000
9000
0
Aantal FTE
•
•
Wij zijn de politie
32% vrouwen, 68% mannen
Gemiddelde leeftijd: 44,2 jaar
Nietoperationele
sterkte
De politie in feiten en
cijfers
Peiljaar 2015
14000
14000
12000
10000
Voertuigen
Vaartuigen
Dieren
8000
6000
4000
2000
0
180 650
Middelen
Wij zijn de politie
Waar staan we voor?
De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland.
De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het
gezag op straat.
Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt
zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen
politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods
met gevaar voor eigen leven.
De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog
en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor
iedereen.
Waakzaam en dienstbaar.
Wij zijn de politie
Kernwaarden
We verwachten van politiemedewerkers dat ze:




integer
betrouwbaar
moedig en
verbindend zijn
Wij zijn de politie
Nationale politie
• 1 januari 2013: 1 korps
• 10 regionale eenheden
• 1 landelijke eenheid
• Meer en betere samenwerking
• Dienstverlening overal hetzelfde
• Lokaal: basisteams voor alle
politietaken
• Wijkagent heeft hoofdrol
• Zelf oplossen als het kan
• Versterking van collega’s als het
nodig is
Wij zijn de politie
Beheer en gezag
Gezag is de beslissingsbevoegdheid over de inzet van de politie. Het
gezag over de politie ligt bij de (hoofd)officier van justitie en de (regio)burgemeesters.
Beheer omvat de bedrijfsvoering. Het schept de voorwaarden
waarmee de politie de opdrachten van het gezag kan uitvoeren. Het
beheer over de politie ligt bij de minister van Veiligheid en Justitie.
Wij zijn de politie
Prioriteiten
1.1. De buurt veilig, voor bewoner en ondernemer
1.1.a Criminele jeugdgroepen
1.1.b High Impact Crimes
1.1.c Veiligheid op straat
1.2. Offensief tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit
1.2.a Versterking integrale aanpak cybercrime
1.2.b Aanpak kinderporno
1.2.c Aanpak criminele samenwerkingsverbanden
1.3. Slagkracht voor onze professionals
1.3.a Verbetering intake en afhandeling aangifte
1.3.b Actieprogramma bureaucratie: minder regels, meer op straat
1.3.c Verbetering heterdaadkracht
1.3.d Wet Politiegegevens (WPG)
1.4. Aanpak (faciliteerders) illegaliteit en criminele vreemdelingen
Wij zijn de politie
Hoe maken we Nederland veiliger?
Aanpak Cybercrime
Wij zijn de politie
Politiewerk: samen met partners
• Ambulance
• Brandweer
• Koninklijke Marechaussee
• Schiphol
• Airline
Wij zijn de politie
Internationaal
De afdeling Internationale Samenwerking (directie Operatiën) ondersteunt de
Korpsleiding in internationale aangelegenheden. Denk aan:
 Internationale operationele en niet-operationele politiesamenwerking
 Rechtshulp
 Vredesmissies
 Uitvoeringskaders voor het landenbeleid
Internationale Samenwerking stelt voor het tactisch en strategisch niveau van de
politieorganisatie ook een overzicht samen met vacatures voor internationale leeren werkplekken.
Wij zijn de politie
De Nationale Politie
Wij zijn de politie
Presentatie
Concernaudit
Henk van Krugten
Gitta Bastiaan
Wij zijn de politie
16
Presentatie
Integriteit / compliancy
Peter Hartog (SVB)
Presentatie
Kennisbehoud en volgen van externe ontwikkelingen
Richard van Hienen (RVO)
Afsluiting en borrel
Wij zijn de politie
21
Download