Neurologische achtergronden Anatomie

advertisement
• We lichten er twee aspecten uit:
• Visual
• Timing/planning
Casus presentatie
Focus ligt op het visuele aspect
Korte beschrijving problematiek
Hulpvraag ouders
Eventueel gebruik makend van
beeldmateriaal ter illustratie, Stijn
Ivo of Lars
Meer informatie casus 1
• De link tussen ADD/ADHD en visuele aspecten
• Wat willen we weten van deze casus?
– Visuele fixatie: perifere waarneming/convergentie.
• Waarnemingen te relateren aan anatomische
structuren?
• Neurofysiologie
Neurologische achtergronden
Anatomie
Visuele neurologische banen
Retina, Nervus opticus, tractus
opticus, MES of THAL/nucleus
geniculate laterale , occipitale
hersenkwab.
Anatomie van de oogbol
Anatomie
• Dit is de verwerking van sensorische input.
– Te weten: Licht!
– Bij problemen: bijziend/verziend: opticien/oogarts
– Echter overlap van symptomen bestaat met
oogmotorische problemen.
Brein
• Magnopad
Beweging vnl rechter brein
Parietal attention network
Overzicht oogbewegingen
•
•
•
•
•
•
•
Geconjugeerde oogbewegingen
Oogsprongbewegingen
Oogvolgbewegingen
Gedisconjugeerde oogbewegingen
Convergentie
Divergentie
(Toelichten a.h.v. Video’s)
Abnormale oogbewegingen
•
•
•
•
•
•
Strabismus, abnormale oogpositie.
Nystagmus
Saccadic intrusion in pursuits
Hypermetria
Convergentie insufficiëntie
In correlatie met ADHD
• Granet et al, 2005, strabismus.
•
•
•
•
•
Brein voor de oogbewegingen
Saccade: frontaal
Pursuit: parietal
Enz
Illustratie noodzakelijk
Testen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oogbewegingen (III,IV, VI)
Oogsprongbewegingen (Saccades)
video
Oogvolgbewegingen (pursuits)
video
Convergentie, divergentie (BVA)
Nystagmus ( VNG)
video
Visuele scherpte (II en verder)
Cornea, Lens, Retina, visuele banen
Visual aandacht ( corticaal)
Parietale ooggebieden ( de dorsale route; ‘waar?’ of wel het Magnopad) vnl
bewegingen
Temporale ooggebieden (de ventrale route; ‘wat?’ of wel het Parvopad) vnl
kleur en vorm.
Frontale ooggebieden
(commando centrum voor oogbewegingen)
Cerebellum
(coördinatie en nieuwe bewegingen)
Basale Ganglia
(verfijnen van de coördinatie)
Tekenen en symptomen van
verstoorde oogmotoriek
•
•
•
•
•
Wazig zien
Dubbel zien
Wagenziek
Hoofdpijn
Vermoeidheid tijdens
lezen of computerwerk
• Moeilijkheden met lezen
• Langzaam lezen
• Prikkende/ branderige
ogen
• Moeite met werk van
dichtbij
• Moeite met concentreren
• Moeite de aandacht erbij
te houden
• Moeite met getimede
opdrachten
• Leer problemen
• Fronzen tijdens het lezen
Terugkoppeling naar casus 1
• Test: perifere visus
• Oogbewegingen
Klinische applicaties
• Visuele tekorten
• Balans, motoriek, leren
• Oculair motorische beperkingen
• Motoriek, aandacht,
• Convergentie insufficiëntie
• In correlatie met
aandachtsproblemen
• Leesproblematiek
• Functionele testen van de hersen kwabben?
HTS
Casus 2
•
•
•
•
IM gerelateerd
Hein
Zelfde format als casus 1.
Illustratie video Bjorn.
IM
•
•
•
•
Hersendelen betrokken bij de IM
Frontale cortex
Basale ganglia
Cingulate cortex
Cerebellum
Frontale cortex
• Motorische planning
Basale kernen
betrokken bij
•
•
•
•
•
het opwekken van doelgerichte handelingen
Betrokken bij houding
Precieze motorische afstemming
Planning van motoriek
Sensomotorische integratie
– Motor loop
– Limbische loop
– Cognitieve loop
Cingulate cortex
• Cognitieve, uitvoerende en adaptieve emotionele
functies
• Verbindingen met
– Frontale cortex : motor, oogbewegingen,
– Parietale cortex
• Vooral actief bij opdrachten waar inzet verlangt
wordt. Zoals foutherkenning, anticipatie,
motivatie, moduleren van emotionele reacties,
aandacht verleggen
Cerebellum
•
•
•
•
•
•
•
•
Coördineren van o.a.
Balans
Houding
Motoriek
Oogbewegingen
Ook betrokken bij timing
Aanleren nieuwe beweegpatronen
Cognitie en affectie bijdrage
Studies
•
•
•
•
IM
Melillo
Leisman
IM Website
IM
• Toepassingen
– Auditory processing
– Short term memory = Working memory
– Processing speed
– Executive functions
– Motor coordination
– Sensory processing
Download