Groter / Kleiner dan

advertisement
 Studiekaart
Groter
/ Kleiner dan
Twee getallen met elkaar vergelijken doe je in vier stappen: 1. Uit hoeveel cijfers bestaat het getal?
2. Kijk naar de grootte van het meest linkse cijfer.
Is het cijfer hetzelfde?
3. Is dat cijfer ook hetzelfde?
Kijk naar de grootte van het cijfer rechts daarvan.
Kijk naar de grootte van het cijfer daar rechts van, etc.
4. Kies het juiste symbool: < of >.
Studiekaart
Groter / Kleiner dan
1. Uit hoeveel cijfers bestaat het getal?
Tel het aantal cijfers. Punten en komma’s tellen niet mee.
Het getal 1.111 bestaat uit 4 cijfers en het getal 999 bestaat uit 3 cijfers.
2. Kijk naar de grootte van het meest linkse cijfer. Is het cijfer
hetzelfde?
Het meest linkse cijfer heeft namelijk de grootste waarde.
Wat is meer? 3.492 of 3.582?
Het eerste cijfer is bij allebei een 3.
Daarna is het een 4 en een 5.
5 is meer dan 4, dus 3.582 is meer dan 3.492.
3. Is dat cijfer ook hetzelfde?
Kijk naar de grootte van het cijfer rechts daarvan.
Kijk naar de grootte van het cijfer daar rechts van, etc.
Wat is meer? 6.259 of 6.260?
Het eerste cijfer is bij allebei een 6.
Het tweede cijfer is bij allebei een 2.
Het derde cijfer is een 5 en een 6.
6 is meer dan 5, dus 6.260 is meer dan 6.259.
4. Kies het juiste symbool: < of >.
< betekent ‘is kleiner dan’ of ‘is minder dan’
3.492 < 3.582
Dit getal is kleiner
dan dit getal
> betekent ‘is groter dan’ of ‘is meer dan’
6.260 > 6.259
Dit getal is groter dan dit getal
Tip om te onthouden: het symbool < betekent kleiner dan en zie je terug in de
letter k.
Download