Is laaggradige ontsteking de oorzaak van alle chronische

advertisement
vaN Nature NascholiNg
Uitnodiging PNi-nascholing 2010
Is laaggradige ontsteking de
oorzaak van alle chronische
aandoeningen?
Praktische informatie
Datum PNI-nascholing: zaterdag 27
en zondag 28 maart 2010.
Tijd: van 9.00 - 17.00 uur.
Doelgroep: Oud PNI-cursisten.
Locatie: zalencentrum St. Joseph
te Montfoort.
Kosten: €325,- (vrijgesteld van BTW),
Door Leo Pruimboom
inclusief biologische paleolunch en
handout van de presentatie.
Accreditatie: is aangevraagd bij
Eén oorzakelijke factor
diverse beroepsverenigingen.
Nieuwe inzichten omtrent het ontstaan van chronische westerse aandoeningen duiden allemaal op
Overnachtingsmogelijkheden:
één oorzakelijke factor, namelijk een laaggradig ontstekingsproces. Kennis van dit pathologische
er zijn diverse overnachtingsmogelijk-
proces geeft handvatten om het merendeel van deze aandoeningen oorzakelijk aan te pakken.
heden in en rondom Montfoort.
Op www.vannature.nl vindt u een
"De natuurlijke behandeling van auto-immuunziekten,
diabetes-type-2, metabool syndroom, overgewicht, cardiovasculaire aandoeningen en mentale ziektebeelden"
overzicht.
inschrijven
U kunt zich inschrijven door
chronische activatie immuunsysteem
een e-mail te sturen naar
Laaggradige ontsteking ontstaat door een combinatie van minimaal
[email protected] of te bellen
twee factoren die het immuunsysteem chronisch activeren. Eén van die
met 0186-577177.
factoren moet een bepaald lichaamsvreemd antigeen zijn. De tweede factor
zorgt voor de werkelijke activatie van het immuunsysteem tegen dat antigeen.
Een uiterst belangrijke rol spelen de lichaamsbarrières zoals de huid, de darm­
wand en het mond­ en neusslijmvlies. Deze zijn zo gebouwd dat lichaamsvreemde
antigenen niet of nauwelijks binnen kunnen komen. Op het moment dat die barrières
functioneel beschadigd zijn, penetreren deze antigenen en wordt het immuunsysteem ter
plekke geprovoceerd en in alertheid gebracht. Bereiken deze antigenen de lymfe of bloedbaan
dan is de immunologische activatie een feit.
Een totaal behandelprotocol
Een therapie die gericht is op het herstel van de immuunsysteem is gericht op het sluiten van
de lichaamseigen barrières (huid, mond, darm). Daarbij is het belangrijk dat ‘het hyperactieve’
immuunsysteem wordt gedoofd zodat veel voedingsstoffen en energie worden bespaard.
Het sluiten van barrières vraagt om een totale behandeling op het niveau van voeding en
suppletie. Tijdens de nascholing worden twaalf specifieke stoffen besproken. Op het niveau
van werkingsmechanismen wordt het effect van deze stoffen uitgelegd. Tevens wordt de
inzetbaarheid (dosis en duur) heel praktisch aangegeven. Het betreft een totaal behandelpro­
tocol dat gebaseerd is op harde wetenschappelijke feiten.
van Nature nr. 15 - 2009
59
Download