OmniGen - AVEVE Agrarisch

advertisement
OmniGen-AF voor een opƟmale weerstand
Nr. 450 - SanimiXX
OmniGen-AF is een unieke combina e van specifieke componenten.
Bepaalde genen zijn verantwoordelijk voor een goede werking van
het immuunsysteem.
Gezondheidsproblemen bij rundvee hebben vaak te maken met
stress. Onder stress wordt de werking van wi e bloedcellen sterk
onderdrukt. OmniGen-AF ondersteunt het natuurlijk immuunsysteem bij stress en helpt de wi e bloedcellen om ziektekiemen
op te ruimen.
Een beter werkend immuunsysteem uit zich in een algemeen betere gezondheid, zoals minder uier- en baarmoederontstekingen,
een lager celgetal, minder uitval en ster e, een betere vruchtbaarheid en een hogere melkproduc e.
Een gezondere koe is een duurzame koe, met minder anƟbioƟcagebruik en lagere veeartskosten.
OmniGen-AF is ontwikkeld in de Verenigde Staten in 2002
en wordt daar nu al toegepast in de voeding van meer dan
1,5 miljoen melkkoeien.
Uit eigen onderzoek op ons proefsta on in Poppel blijkt duidelijk
dat met OmniGen-AF wi e bloedcellen (macrofagen) bepaalde
ziektekiemen gaan opsporen en ‘alarm’ slaan waardoor ze meer
‘signaal’eiwi en afgeven in het bloed.
OmniGen-AF verhoogt in het bloed ook ‘transport’eiwi en, nodig
bij het verplaatsen van wi e bloedcellen (neutrofielen) vanuit de
bloedvaten naar het geïnfecteerde weefsel om daar de ziekteverwerker te vernie gen.
Het opbouwen van dit effect op de weerstand duurt 1,5 tot
2 maanden. Het is belangrijk OmniGen-AF het ganse jaar door te
geven, ook in de droogstand.
BRON: OmniGenAF
Figuur 1: Het immuunsysteem van de koe is een krach g wapen en
is zeer efficiënt in het voorkomen van ziekten als het goed func oneert. OmniGen-AF helpt hierbij.
Voor meer info:
Bel 0800/13556 voor de commercieel verantwoordelijke
rundvee in uw buurt of loop even langs bij de plaatselijke
zaakvoerder van AVEVE.
www.aveveagrarisch.be - [email protected]
©
AVEVE NV
Veevoeding
2013 - 10
VU: Luc De Vreese
Download