Röntgenfoto bij uw kind op de Intensive Care

advertisement
Röntgenfoto
bij uw kind op de
Intensive Care
Andere namen
Bijvoorbeeld: X-thorax = röntgenfoto van de thorax (= borstkas)
Wat is een röntgenfoto?
Een röntgenfoto is een foto of digitale opname gemaakt met behulp van röntgenstraling.
Handeling / procedure
Bij uw kind moet een röntgenfoto worden gemaakt. De röntgenlaborant komt met
een mobiel röntgenapparaat naar de kinder-intensive care. Onder het lichaamsdeel
dat op de foto moet, komt een harde plaat te liggen. De verpleegkundige zal, indien
nodig, met hulp van collega’s uw kind iets optillen zodat de röntgenlaborant de plaat
kan neerleggen. De röntgenlaborant zal, voordat de foto genomen wordt, vragen of
u drie meter bij het bed van uw kind vandaan wilt gaan. Als de foto gemaakt is,
wordt de plaat onder uw kind vandaan gehaald.
Mogelijke complicaties / risico’s
Draaien en tillen van uw kind aan de beademing, brengt altijd het risico met zich
mee dat het beademingsbuisje (iets) van positie verandert, wat tijdelijk voor
beademingsproblemen kan zorgen. Om dit risico tot een minimum te beperken en
zonodig direct te kunnen handelen, is er altijd minimaal 1 verpleegkundige aanwezig
om te helpen bij het goed positioneren van uw kind, voordat de röntgenfoto gemaakt
wordt.
De dosis röntgenstraling die nodig is voor de röntgenfoto wordt afgestemd op het
gewicht van uw kind. Omdat bij kinderen sprake is van snelgroeiende weefsels, zijn
zij gevoeliger voor straling. Daarom wordt de stralingsdosis minimaal gehouden en
wordt vooraf door de arts altijd zorgvuldig afgewogen of dit onderzoek echt
noodzakelijk is. De hoeveelheden straling gebruikt bij röntgenonderzoek zijn te klein
om hiervan directe gevolgen te kunnen aantonen.
De gebruikte straling voor de foto wordt voor een deel verstrooid in de ruimte. Om
onnodige blootstelling aan straling te voorkomen draagt de röntgenlaborant een
loodschort en worden overige mensen in de directe omgeving van uw kind gevraagd
een minimale afstand te nemen van 3 meter op het moment dat de foto gemaakt
wordt.
Bijzonderheden
De uitslag van de foto wordt door de arts met u besproken.
Vragen
Bij eventuele vragen kunt u terecht bij de behandelende artsen en verpleegkundigen
van uw kind.
Telefoonnummer intensive care kinderen (020) 444 3000 / (020) 444 3007.
VUmc©
juni 2010
www.vumc.nl
303080
Download