Partnergeweld wereldwijd

advertisement
Partnergeweld in Blankenberge
Groep 7
1BaMV
Inleiding
CIJFERMATERIAAL PARTNERGEWELD
• Wereldwijd
• Europa
• België
• Blankenberge
INTERVIEWS
 Dienst jeugdzorg politie
 Instituut voor Gelijkheid
Vrouwen en Mannen
 Preventiedienst Blankenberge
 CAW
X CGG
Inhoud
• Partnergeweld wereldwijd
– Toelichting cijfergegevens
– Positie België
• Partnergeweld Europa
– Toelichting 2 onderzoeken
– Vergelijking maatregelen in verschillende landen
– Verdrag van Istanbul
• Partnergeweld België
– Toestand in België
– Nationaal Actieplan Partnergeweld
– Cijfergegevens
– Organisaties op nationaal niveau
Inhoud
• Partnergeweld in Blankenberge
– Overlopen geïnterviewde organisaties
– Resultaten van interview
– Probleemstelling
• Slot
– Besluit
– Vooruitblik
Partnergeweld wereldwijd
WAT?
 Toelichting cijfergegevens
 Positie België
Partnergeweld wereldwijd
(Safe Horizon, 2014)
• 7 op 10 vrouwen slachtoffer geweld
• Geweld tegen vrouwen beschouwd als pandemie
• 35% zelf getuige als kind
• ¼ vrouwen slachtoffer partnergeweld
• Vaak tussen 18u en 6u
• Vaak thuisomgeving (60% van de gevallen)
(UN, 2014)
Partnergeweld wereldwijd
(National Coalition Against Domestic Violence , n.d.)
• 85% vrouwen, 15% mannen
• Partnergeweld vooraf bij 70% à 80% partnermoorden
• Slechts 1/5 doet aangifte
• 18,5 miljoen doktersbezoeken
Partnergeweld
15%
Vrouwen
Mannen
85%
Partnergeweld wereldwijd
(National Coalition Against Domestic Violence , n.d.)
• Japan  15%
• Belgie  26%
• Koploper Ethiopië  71%
• Ooit ernstige verwondingen  42%
Partnergeweld in Europa
WAT?
 Toelichting 2 onderzoeken
 Vergelijking maatregelen in verschillende landen
 Verdrag van Istanbul
Partnergeweld in Europa
(Belgische Senaat, 2010)
CIJFERMATERIAAL NA WETSVOORSTEL
• Vrouwen 16 – 44 jaar: grootste doodsoorzaak = partnergeweld
• Partnergeweld: 2% slachtoffers mannelijk
• Meer in lagere klasse?
 NEEN! 50% houder universitair diploma
Partnergeweld in Europa
(EU Agency Fundamental Rights, 2012)
Enquête European Union Agency for Fundamental Rights [FRA]
• 2012
• Gegevens mannen ontbreken
• 42 000 vrouwen, alle lidstaten Europa
Partnergeweld in Europa
(EU Agency Fundamental Rights, 2012)
Geweldpercentages bij
42.000 vrouwen
Laatste 12 maanden last
van geweld
Heeft ooit last gehad van
geweld
Seksueel
2%
Fysiek
6%
Stalking
5%
18%
/
5%
Verkrachting
25%
Vergelijking maatregelen in andere landen
(Lünnemann & Overgaag, 2009; Buggenhoudt, 2012)
Nederland
• Vroeger straatverbod
• Vanaf 2009: wet tijdelijk huisverbod
• Vanaf 2012 in België
• Risicotaxatie
Vergelijking maatregelen in andere landen
(Buggenhoudt, 2012; Lühnemann & Piechocki, 2002)
Oostenrijk
• De Gewaltschutzgesetz
– Sleutels afgeven
– Verblijfadres opgeven
(Wikipedia, 2014)
– Politie kan ingrijpen zonder dat slachtoffer wil
• Onderzoek  preventief effect
Vergelijking maatregelen in andere landen
(Buggenhoudt, 2012; Berteloot, Sivri & Defout, 2012)
Engeland en Wales
• Strafrechtelijk
– Politie mag zelf ingrijpen
• Burgerrechtelijke mogelijkheden
– Non – molestation order
– Occupation order
(View, 2009)
Verdrag van Istanbul
(De Meyer, 2014)
• Raad van Europa
• Voorkomen en bestrijden partnergeweld
• Verplichtingen
– Verzamelen gegevens
– Rechtsbijstand
–…
• 14 landen ratificeerden, 22 landen ondertekenden
Partnergeweld in België
WAT?




Toestand in België
Nationaal Actieplan Partnergeweld?
Cijfergegevens
Organisaties op nationaal niveau:
• IGVM
• Politie
Partnergeweld binnen België
(Pieters, Italiano, Offermans & Hellemans, 2009)
Onderzoek Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)
• 14,9% vrouwen en 10,5% mannen slachtoffer
• 12,5% inwoners getroffen
• Toegepast 11,2 miljoen Belgen  1,4 miljoen slachtoffers
Partnergeweld binnen België
(IGVM, 2010; IGVM, 2008; IGVM, 2009)
Nationaal Actieplan Partnergeweld (NAP)
• Cijfers bewijzen  groot probleem
• Opstelling NAP
– 2001: vooral vrouwengeweld
– 2004: focus op partnergeweld
– 2008: focus op partnergeweld
– 2010: ook gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld,…
Partnergeweld binnen België
(IGVM, 2009)
Nationaal Actieplan Partnergeweld (NAP)
• Hoofdpunten:
– Onderzoek
– Sensibilisatie
– Betere coördinatie
• Partnergeweld.be
(Partnergeweld, 2014)
Partnergeweld binnen België
(Pieters, Italiano, Offermans & Hellemans, 2009)
• Geslagen vrouw?  Cliché
VOORKOMEN GEWELD
• 90% van de gevallen:
minder dan een jaar
Andere
22%
Verbaal geweld
41%
Fysiek geweld
15%
Intimidatie
22%
Partnergeweld binnen België
(Pieters, Italiano, Offermans & Hellemans, 2009)
Onderzoeksresultaten
• Praten met derden over partnergeweld
– Vrouwen: 67,4%
– Mannen: 44,9%
– 18j. – 24j.: 82,9%
– Gemiddelde: 57%
• Aangifte politie: 3,3% deden het zelf
Instituut Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen
(IGVM, 2010)
• Overheidsinstantie, ontstaan in 2002
• Contactpersoon: Onderzoeker N. D’hoker
• Discriminatie en ongelijkheid op basis geslacht bestrijden
– Onderzoek
– Kleinere instanties steunen
– Campagnes
Instituut Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen
(IGVM, 2010)
Campagnes
• ‘Schelden of slaan, het komt even hard aan’
– T – shirts
– Bierviltjes
– Gesteund door bv’s
• Folders ‘stilte doorbreken’
(IGVM, 2014)
Politie
(Lokale politie Blankenberge – Zuienkerke, 2013)
• Community Policing
• Klok rond beschikbaar
• 7 basistaken
Politie en partnergeweld
(Lokale politie Blankenberge – Zuienkerke, 2013)
• Partnergeweld opgenomen in ZVP
• Bij vaststelling: kopie pv naar dienst jeugd en gezin
• Organiseert geen campagnes, ondersteunt wel
• Kan enkel optreden bij:
– Noodoproep
– Harde bewijzen
Partnergeweld in Blankenberge
WAT?
 Overlopen geïnterviewde organisaties
 Resultaten van interview
 Probleemstelling
Partnergeweld in Blankenberge
Organisaties
 Centrum Algemeen Welzijnswerk (E. Vandecasteele)
 Centrum Geestelijke Gezondheidzorg
 Preventiedienst Blankenberge (S. Demeulenaere)
 Jeugdzorg lokale politie Blankenberge – Zuienkerke (M. Marysael)
Grote problematiek?
(CAW, 2013)
Samenwerkingsprotocol
(E. Vandecastele, persoonlijke communicatie, 27 september 2014;
M. Marysael, persoonlijke communicatie, 4 december 2014;
S. Demeulenaere, persoonlijke communicatie, 4 december 2014)
• Partijen:
– Lokale politiezones
– CAW
– Parket van Procureur des Konings
– Provincie West- Vlaanderen
• Wederzijds vertrouwen
• Jaarlijks overleg
Aanpak
(N. D’hoker, persoonlijke communicatie, 2 december 2014;
M. Marysael, persoonlijke communicatie, 4 december 2014;
S. Demeulenaere, persoonlijke communicatie, 4 december 2014)
• Aparte registratie
– Niet meer als slagen en verwondingen
• IGVM ondersteunt de organisaties met tips
• Vroeger: team gezinsgeweld
 Team bestaat niet meer
Probleemstelling
(M. Marysael, persoonlijke communicatie, 4 december 2014;
S. Demeulenaere, persoonlijke communicatie, 4 december 2014)
• Demeulenare  beroepsgeheim CAW en politie
– Onmogelijk informatie slachtoffer verspreiden organisaties
• Jeugdzorgteam politie  deontologische code
– Team gezinsgeweld gestopt
• IGVM  aanbevelingen
• Politie  geen specifiek meldingspunt
Specifieke kenmerken daders en
slachtoffers in Blankenberge
(E. Vandecastele, persoonlijke communicatie, 27 september 2014;
M. Marysael, persoonlijke communicatie, 4 december 2014)
• Gebruik van alcohol
• Economische problemen
• Marginalisering door ‘eindhalte’
• Geloof speelt geen rol in Blankenberge
Slot
WAT?
 Besluit
 Vooruitblik
Besluit
• Wereldwijd 1/4 vrouwen slachtoffer partnergewed
• Europa 1/5 vrouwen slachtoffer fysiek / seksueel geweld
• Belgë 12,5% slachtoffer partnergeweld
• Blankenberge 86% klachten = partnergeweld
Besluit
• Problematiek moeilijk te bestrijden
– Slechte samenwerking
– Beroepsgeheim
– Oplossing:
• Gedeeltelijke zwijgplicht
• Welzijnsthema Brugge
Vooruitblik
• Eventueel nog extra actoren interviewen
• Oplossingen meer bekijken
• Eigen oplossingen zoeken
Download