Polis - vzw Reisleiders Limburg

advertisement
REISLEIDERS VLAANDEREN vzw
A. BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke schade, Stoffelijke Schade,
Immateriële Schade, vermengd
-vrijstelling :
Toevertrouwd voorwerp
-vrijstelling :
AG INSURANCE
9.951.812
gratis
1.1.2015
huidige premie
1.500.000 EURO
173,53 EURO
2.478 EURO
173,53 EURO
10,93 EURO
B. PERSOONLIJKE
ONGEVALLEN/BIJSTAND
persoonlijke ongevallen
Overlijden
Blijvende of gedeelde invaliditeit
Tijdelijke werkongeschiktheid /per dag
-vanaf de 15e dag tot max.365 dagen
Medische kosten
-eigen risico per schadegeval
bijstand
repatriëring (ziekte en ongeval)
bijstand
4.B.3. medische repatriëring
4.B.4. repatriëring ziekte/ongeval
4.B.5. tussenkomst in bijkomende verblijfkosten
4.B.6. bezoek aan een zieke of gehospitaliseerde
verzekerde in het buitenland
4.B.7. opsporing en redding : max.per schade
4.B.8. repatriëring van stoffelijk overschot en
transport van bagage na overlijden
4.B.10. vervroegde terugkeer
4.B.12 advies en doorverwijzing
4.B.13 opsturen van medicatie
4.B.14 voorschieten van cash geld tot max.
4.B.15 bijkomende dienstverlening
AIG
2.602.133
7.500 EURO
15.000 EURO
6 EURO
10.000 EURO
25.000 EURO
25 EURO
25.000 EURO
zie hieronder
reële kosten
reële kosten
reële kosten
reële kosten
15.000 EURO
reële kosten
15.000 EURO
40 EURO
OPMERKINGEN :
-de verzekerde is gedekt voor de waarborgen A en B in België en het buitenland, tijdens een
opdracht.
-de waarborgen A en B zijn niet van toepassing voor de verplaatsingen naar het buitenland van meer
dan 90 aansluitende dagen
-de gratis uitbreiding bijstand is enkel geldig in het buitenland, uitgezonderd voor de waarborg
“repatriëring ziekte/ongeval”, die ook van toepassing is in België.
NIEUWE VOORWAARDEN EN MOGELIJKHEDEN
-gratis uitbreiding vanaf 1.1.2015
-mogelijkheid tot aansluiting voor privé-reizen :
-bijpremie reisleider
: 40 EURO / per jaar
-bijpremie reisleider + gezin : 60 EURO / per jaar
-definitie gezin :
-zijn/haar partner
-ieder kind van de hoofdverzekerde en /of zijn/haar partner, jonger
dan 25 jaar en fiscaal ten laste.
Download